Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

MBO Beveiliger 3

Binnen een week kon ik al starten met mijn opleiding

Mark Buis, student ICT

Bezoek een Voorlichting
Niveau MBO 3
Type BBL, Thuisstudie, Flexibele Leerweg +
Duur 12 maanden
Erkenning Ministerie van OCW en SVPB
Studiefinanciering Nee
Vooropleidingen Diploma Beveiliger 2

De opleiding MBO Beveiliger 3

In de opleiding krijg je beroepsgerichte modules. Je leert toegangs- en uitgangscontroles en surveillances uit te voeren, hoe op te bij ongewenst gedrag. En hoe je verdachten moet aanhouden en optreden bij incidenten. Daarnaast leer je dienstverlenende taken uit te voeren, service en hulp te bieden en baliewerkzaamheden uit te voeren. Je leert samen te werken met instanties, organisatie opdrachtgevers, leidinggevenden en collega’s. Je leert werkzaamheden te plannen, coördineren en evalueren. En hoe je tekortkomingen signaleert en verbeteringen voor kunt stellen. Je leert collega’s te coachen, neemt besluiten, overtuigt en bemiddelt. Daarnaast heb je nog een aantal MBO-modules als Nederlands, rekenen en burgerschap. Voor deze opleiding kies je ook nog 3 keuzedelen. Keuzedelen vergroten je arbeidsmarktkansen en doorstroom naar een vervolgopleiding.

Download hier de brochure voor meer informatie!

Om te kunnen starten met de opleiding Beveiliger niveau 3 is een zekere vooropleiding verplicht. Voldoe je aan de volgende eisen, dan kan je beginnen met de opleiding:

Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat je geen strafblad of justitieel verleden hebt. Er wordt een screening gedaan waar onder andere wordt gekeken of je in de laatste 8 jaar bent veroordeeld voor een misdrijf waarbij je een (on)voorwaardelijke gevangenisstraf kreeg én of je in de laatste 4 jaar bent veroordeeld voor een misdrijf waarbij je een geldboete of een taakstraf kreeg. Kijk voor meer informatie over de screening op de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wat doe je als beveiliger?

Beveiligers werken voor een groot aantal verschillende particuliere of publieke organisaties. Je kan werken bij een beveiligingsorganisaties waarbij je de beveiliging van objecten uitvoert of via je werkgever geplaatst worden bij een opdrachtgever (zorginstelling, winkelcentrum e.d.). Typerend voor beveiligingswerkzaamheden is dat er een vergunning nodig is om te mogen werken of BPV (stage) uit te voeren. Als Beveiliger 3 treed je coördinerend op bij calamiteiten/ incidenten, ondersteun je collega`s, stel je kwetsbaarheidsanalyses en (werk)instructies op en evalueer je werkzaamheden en de uitvoering daarvan.

Erkende opleiding tot Beveiliger 3, dus waardevol

Je opleiding is een waardevolle investering in je toekomst. Onze MBO-opleidingen zijn dan ook erkend door het Ministerie van OCW. Dit maakt je diploma waardevast en herkenbaar op de arbeidsmarkt. Goed om te weten dat je straks studeert bij Capabel Onderwijs, de specialist in erkende en verkorte opleidingen.

Locaties & startdata

Er zijn geen vaste inschrijfdata voor deze opleiding. 

Starten kan op elk moment kan na aanleveren van documentatie. Na inschrijving hoor je zo snel mogelijk van ons wanneer jij kan starten met je beste jaar!

Schrijf je nu in!

De BBL-opleiding Beveiliger 3 verzorgen wij alleen op in-company basis. Bel voor meer informatie.

Schrijf je nu in!

Bij de leerweg Flexibele Leerweg + kan je starten wanneer je wil!

De Flexibele Leerweg + is een flexibele deeltijd MBO-opleiding met lessen in de avond. Op deze manier is de opleiding gemakkelijk te combineren met werk of andere bezigheden.

Schrijf je nu in!

Programma

In 12 maanden je mbo-diploma

Uniek aan onze opleiding Beveiliger 3 is de korte studieduur en dat je op elk gewenst moment met de opleiding kan starten en jij je eigen studietempo bepaalt. Je kan in 8-12 maanden je diploma halen en hierna direct aan de slag!

 De opleiding MBO Beveiliger 3 bestaat uit de volgende modules:

Beroepsgerichte (theorie)modules

 • Kennis van uitvoering en situationele coördinatie
 • Beroepsgericht Engels
 • Analyse en instructie
 • Praktijkopdrachten Situationeel aansturen
 • Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit

MBO modules

 • Nederlands niveau 2F
 • Rekenen niveau 2F
 • Loopbaan en Burgerschap

Keuzedelen Beveiliger 3

Bovenop het basisdeel kies je een pakket keuzedelen waarmee je je kunt specialiseren en onderscheiden. Jouw keuzedelen geven je een voorsprong op de arbeidsmarkt. Voor de opleiding Beveiliger 3 bieden wij de volgende pakketten aan:

PB3-1:
Leidinggeven
Basiskennis beveiliging in de zorg

PB3-2:
Leidinggeven
Winkelbeveiliging

PB3-3:
Winkelbeveiliging
Cameratoezicht
Basiskennis beveiliging in de zorg

PB3-4:
Leidinggeven
Cameratoezicht

Let op! Keuzedelen moeten zo goed mogelijk aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Daarom kan de inhoud van een keuzedeel wijzigen tussen het keuzemoment en de start van het keuzedeelblok. Capabel Onderwijs biedt jou altijd een actueel keuzedeelpakket aan. Dat betekent wel dat het pakket dat jij kiest, anders kan zijn op het moment dat jij start met jouw keuzedeelblok. Als jouw pakket verandert (omdat het keuzedeel is gewijzigd), dan informeren we je hier uiteraard over.

Stage/beroepspraktijkvorming (BPV)

Beroepspraktijkvorming (stage) is een verplicht onderdeel van de opleiding Beveiliger 3. Je dient gedurende de opleiding te werken bij of stage te lopen bij een daarvoor erkend leerbedrijf. Wanneer je de opleiding volgt via de 3e leerweg (Thuisstudie of FL+), dan mag dit werk of stage op ieder gewenst moment gestart worden. Je werkt daarnaast aan opdrachten die met dat werk of stage te maken hebben. Voor het zoeken naar een geschikte stageplaats kun je terecht op stagemarkt.nl. Bij aanvang van de stage ontvang je een tijdelijke pas die 1 jaar geldig is. Binnen de looptijd van deze pas moet je het diploma halen. In de BPV maak je de opdrachten in het, door de branche verplichte, praktijkwerkboek. Je praktijkbeoordelaar van de BPV beoordeelt de opdrachten. De BPV wordt afgesloten met een verklaring van het leerbedrijf en Capabel, deze moet tenminste voldoende zijn. Als je BPV afgerond is kan je de praktijkexamen afleggen bij SVPB. Alleen voor BBL geldt een verplicht minimum aantal BPV uren (700), geaccordeerd door BPV. Voor de overige opleidingsvarianten geldt dat je ongeveer 640 uren BPV nodig hebt.

Doel van de opleiding Beveiliger 3

Een Beveiliger 3

 • Signaleert risico's en neemt preventieve maatregelen
 • Voert toegangs- en uitgangscontroles uit
 • Voert surveillance en controles uit
 • Treedt repressief op
 • Treedt op bij ongewenst gedrag
 • Houdt verdachten aan
 • Voert dienstverlenende taken uit
 • Handelt proactief op normafwijkend gedrag
 • Coördineert bij calamiteiten/incidenten
 • Ondersteunt collega’s bij de uitvoering van werkzaamheden
 • Voert eenvoudige werkzaamheden op het gebied van de dienstuitvoering uit
 • Past de Engelse taal in de context van het beroep toe
 • Levert een bijdrage aan de borging van de kwaliteit bijvoorbeeld door middel van evaluaties en het opstellen van analyses en instructies
 • Stuurt collega’s situationeel aan

Examens*

 • Kennis van uitvoering en situationele coördinatie (SVPB)
 • Analyse en Instructie (SVPB)
 • Beroepsgericht Engels (SVPB)
 • Praktijkopdrachten Situationeel aansturen (SVPB)
 • Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit (SVPB)

De examens (en de betaling van de examineringen) van het beroepsgerichte deel worden door de exameninstelling SVPB afgenomen.

Het examen voor Nederlands bestaat uit twee delen, een (landelijk) centraal examen en een instellingsexamen.

Het examen voor Rekenen is een (landelijk) centraal examen  
De keuzedelen worden geëxamineerd door een externe exameninstellingen (onder andere de SVPB).

Het onderwijs en de examens bij Capabel Onderwijs worden uitgevoerd volgens de kaders van het officiële kwalificatiedossier Beveiliger 3 met crebonummer 25691.

In 12 maanden je diploma

Uniek aan onze opleiding Beveiliger 3 is de korte studieduur en dat je op elk gewenst moment met de opleiding kan starten en jij je eigen studietempo bepaalt. Je kan in 8-12 maanden je diploma halen en hierna direct aan de slag!

Kort samengevat ziet een lesweek van een BLL-opleiding er zo uit:

 • 1 dag klassikaal beroepsgerichte les
 • 1 avond online generieke lessen
 • 3 dagen stage
 • +/- 4 uur zelfstudie

 De opleiding MBO Beveiliger 3 bestaat uit de volgende modules:

Beroepsgerichte (theorie)modules

 • Kennis van uitvoering en situationele coördinatie
 • Beroepsgericht Engels
 • Analyse en instructie
 • Praktijkopdrachten Situationeel aansturen
 • Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit

MBO modules

 • Nederlands niveau 2F
 • Rekenen niveau 2F
 • Loopbaan en Burgerschap

Keuzedelen Beveiliger 3

Bovenop het basisdeel kies je een pakket keuzedelen waarmee je je kunt specialiseren en onderscheiden. Jouw keuzedelen geven je een voorsprong op de arbeidsmarkt. Voor de opleiding Beveiliger 3 bieden wij de volgende pakketten aan:

PB3-1:
Leidinggeven
Basiskennis beveiliging in de zorg

PB3-2:
Leidinggeven
Winkelbeveiliging

PB3-3:
Winkelbeveiliging
Cameratoezicht
Basiskennis beveiliging in de zorg

PB3-4:
Leidinggeven
Cameratoezicht

Let op! Keuzedelen moeten zo goed mogelijk aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Daarom kan de inhoud van een keuzedeel wijzigen tussen het keuzemoment en de start van het keuzedeelblok. Capabel Onderwijs biedt jou altijd een actueel keuzedeelpakket aan. Dat betekent wel dat het pakket dat jij kiest, anders kan zijn op het moment dat jij start met jouw keuzedeelblok. Als jouw pakket verandert (omdat het keuzedeel is gewijzigd), dan informeren we je hier uiteraard over.

Stage/beroepspraktijkvorming (BPV)

Beroepspraktijkvorming (stage) is een verplicht onderdeel van de opleiding Beveiliger 3. Je dient gedurende de opleiding te werken bij of stage te lopen bij een daarvoor erkend leerbedrijf. Wanneer je de opleiding volgt via de 3e leerweg (Thuisstudie of FL+), dan mag dit werk of stage op ieder gewenst moment gestart worden. Je werkt daarnaast aan opdrachten die met dat werk of stage te maken hebben. Voor het zoeken naar een geschikte stageplaats kun je terecht op stagemarkt.nl. Bij aanvang van de stage ontvang je een tijdelijke pas die 1 jaar geldig is. Binnen de looptijd van deze pas moet je het diploma halen. In de BPV maak je de opdrachten in het, door de branche verplichte, praktijkwerkboek. Je praktijkbeoordelaar van de BPV beoordeelt de opdrachten. De BPV wordt afgesloten met een verklaring van het leerbedrijf en Capabel, deze moet tenminste voldoende zijn. Als je BPV afgerond is kan je de praktijkexamen afleggen bij SVPB. Alleen voor BBL geldt een verplicht minimum aantal BPV uren (700), geaccordeerd door BPV. Voor de overige opleidingsvarianten geldt dat je ongeveer 640 uren BPV nodig hebt.

Doel van de opleiding Beveiliger 3

Een Beveiliger 3

 • Signaleert risico's en neemt preventieve maatregelen
 • Voert toegangs- en uitgangscontroles uit
 • Voert surveillance en controles uit
 • Treedt repressief op
 • Treedt op bij ongewenst gedrag
 • Houdt verdachten aan
 • Voert dienstverlenende taken uit
 • Handelt proactief op normafwijkend gedrag
 • Coördineert bij calamiteiten/incidenten
 • Ondersteunt collega’s bij de uitvoering van werkzaamheden
 • Voert eenvoudige werkzaamheden op het gebied van de dienstuitvoering uit
 • Past de Engelse taal in de context van het beroep toe
 • Levert een bijdrage aan de borging van de kwaliteit bijvoorbeeld door middel van evaluaties en het opstellen van analyses en instructies
 • Stuurt collega’s situationeel aan

Examens*

 • Kennis van uitvoering en situationele coördinatie (SVPB)
 • Analyse en Instructie (SVPB)
 • Beroepsgericht Engels (SVPB)
 • Praktijkopdrachten Situationeel aansturen (SVPB)
 • Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit (SVPB)

De examens (en de betaling van de examineringen) van het beroepsgerichte deel worden door de exameninstelling SVPB afgenomen.

Het examen voor Nederlands bestaat uit twee delen, een (landelijk) centraal examen en een instellingsexamen.

Het examen voor Rekenen is een (landelijk) centraal examen  
De keuzedelen worden geëxamineerd door een externe exameninstellingen (onder andere de SVPB).

Het onderwijs en de examens bij Capabel Onderwijs worden uitgevoerd volgens de kaders van het officiële kwalificatiedossier Beveiliger 3 met crebonummer 25691.

Programma Beveiliger 3

Uniek aan onze opleiding Beveiliger 3 is de korte studieduur en dat je op elk gewenst moment met de opleiding kan starten en jij je eigen studietempo bepaalt. Je kan in 8-12 maanden je diploma halen en hierna direct aan de slag! Met een combinatie van leren en ervaren haal je het maximale uit je ontwikkeling. Daarom start je bij voorkeur uiterlijk in de 6e lesweek met je BPV. 

De opleiding MBO Beveiliger 3 bestaat uit de volgende modules:

Beroepsgerichte (theorie)modules

 • Kennis van uitvoering en situationele coördinatie
 • Beroepsgericht Engels
 • Analyse en instructie
 • Praktijkopdrachten Situationeel aansturen
 • Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit

MBO modules

 • Nederlands niveau 2F
 • Rekenen niveau 2F
 • Loopbaan en Burgerschap

Keuzedelen Beveiliger 3

Bovenop het basisdeel kies je een pakket keuzedelen waarmee je je kunt specialiseren en onderscheiden. Jouw keuzedelen geven je een voorsprong op de arbeidsmarkt. Voor de opleiding Beveiliger 3 bieden wij de volgende pakketten aan:

PB3-1:
Leidinggeven
Basiskennis beveiliging in de zorg

PB3-2:
Leidinggeven
Winkelbeveiliging

PB3-3:
Winkelbeveiliging
Cameratoezicht
Basiskennis beveiliging in de zorg

PB3-4:
Leidinggeven
Cameratoezicht

Let op! Keuzedelen moeten zo goed mogelijk aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Daarom kan de inhoud van een keuzedeel wijzigen tussen het keuzemoment en de start van het keuzedeelblok. Capabel Onderwijs biedt jou altijd een actueel keuzedeelpakket aan. Dat betekent wel dat het pakket dat jij kiest, anders kan zijn op het moment dat jij start met jouw keuzedeelblok. Als jouw pakket verandert (omdat het keuzedeel is gewijzigd), dan informeren we je hier uiteraard over.

Stage/beroepspraktijkvorming (BPV)

Beroepspraktijkvorming (stage) is een verplicht onderdeel van de opleiding Beveiliger 3. Je dient gedurende de opleiding te werken bij of stage te lopen bij een daarvoor erkend leerbedrijf. Wanneer je de opleiding volgt via de 3e leerweg (Thuisstudie of FL+), dan mag dit werk of stage op ieder gewenst moment gestart worden. Je werkt daarnaast aan opdrachten die met dat werk of stage te maken hebben. Voor het zoeken naar een geschikte stageplaats kun je terecht op stagemarkt.nl. Bij aanvang van de stage ontvang je een tijdelijke pas die 1 jaar geldig is. Binnen de looptijd van deze pas moet je het diploma halen. In de BPV maak je de opdrachten in het, door de branche verplichte, praktijkwerkboek. Je praktijkbeoordelaar van de BPV beoordeelt de opdrachten. De BPV wordt afgesloten met een verklaring van het leerbedrijf en Capabel, deze moet tenminste voldoende zijn. Als je BPV afgerond is kan je de praktijkexamen afleggen bij SVPB. Alleen voor BBL geldt een verplicht minimum aantal BPV uren (700), geaccordeerd door BPV. Voor de overige opleidingsvarianten geldt dat je ongeveer 640 uren BPV nodig hebt.

Doel van de opleiding Beveiliger 3

Een Beveiliger 3

 • Signaleert risico's en neemt preventieve maatregelen
 • Voert toegangs- en uitgangscontroles uit
 • Voert surveillance en controles uit
 • Treedt repressief op
 • Treedt op bij ongewenst gedrag
 • Houdt verdachten aan
 • Voert dienstverlenende taken uit
 • Handelt proactief op normafwijkend gedrag
 • Coördineert bij calamiteiten/incidenten
 • Ondersteunt collega’s bij de uitvoering van werkzaamheden
 • Voert eenvoudige werkzaamheden op het gebied van de dienstuitvoering uit
 • Past de Engelse taal in de context van het beroep toe
 • Levert een bijdrage aan de borging van de kwaliteit bijvoorbeeld door middel van evaluaties en het opstellen van analyses en instructies
 • Stuurt collega’s situationeel aan

Examens*

 • Kennis van uitvoering en situationele coördinatie (SVPB)
 • Analyse en Instructie (SVPB)
 • Beroepsgericht Engels (SVPB)
 • Praktijkopdrachten Situationeel aansturen (SVPB)
 • Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit (SVPB)

De examens (en de betaling van de examineringen) van het beroepsgerichte deel worden door de exameninstelling SVPB afgenomen.

Het examen voor Nederlands bestaat uit twee delen, een (landelijk) centraal examen en een instellingsexamen.

Het examen voor Rekenen is een (landelijk) centraal examen  
De keuzedelen worden geëxamineerd door een externe exameninstellingen (onder andere de SVPB).

Het onderwijs en de examens bij Capabel Onderwijs worden uitgevoerd volgens de kaders van het officiële kwalificatiedossier Beveiliger 3 met crebonummer 25691.

Prijzen

Lesgeld in termijnen:
10 termijnen van € 196 + 6 gratis termijnen studieverlenging (indien nodig)
Of bij betaling in één keer:
€ 1.960 € 1.764 10% korting
Examens:
€ 1.298
Leermiddelen en (online) boekenpakket:
€ 175
Inschrijfgeld:
Inclusief
Studiefinanciering mogelijk:
Nee
Vooropleidingen:
Diploma Beveiliger 2

Voor bovengenoemde prijs bij examens ontvang je een examenbundel, incl.1 poging excl. Keuzedeelexamens*, bestaande uit

 • Kennis van uitvoering en situationele coördinatie
 • Analyse en Instructie
 • Beroepsgericht Engels
 • Praktijkopdrachten Situationeel Aansturen
 • Praktijkopdracht Borgen Kwaliteit 
 • Nederlands, 2F centraal examen
 • Nederlands, 2F instellingsexamen spreken/gesprekken voeren
 • Nederlands, 2F instellingsexamen schrijven
 • Centraal examen rekenen 2F

Keuzedelen

 • Keuzedeel Winkelbeveiliging
 • Keuzedeel Cameratoezicht
 • Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers
 • Basiskennis Beveiliging in de zorg

Prijswijzigingen op aangeven van de externe exameninstantie SVPB voorbehouden.

Lesgeld in termijnen:
15 termijnen van € 454 + 3 gratis termijnen studieverlenging (indien nodig)
Of bij betaling in één keer:
€ 6.810 € 6.129 10% korting
Examens:
€ 1.298
Leermiddelen en (online) boekenpakket:
€ 319
Inschrijfgeld:
€ 90
Studiefinanciering mogelijk:
Nee
Vooropleidingen:
Diploma Beveiliger 2

Voor bovengenoemde prijs bij examens ontvang je een examenbundel, incl.1 poging excl. Keuzedeelexamens*, bestaande uit

 • Kennis van uitvoering en situationele coördinatie
 • Analyse en Instructie
 • Beroepsgericht Engels
 • Praktijkopdrachten Situationeel Aansturen
 • Praktijkopdracht Borgen Kwaliteit 
 • Nederlands, 2F centraal examen
 • Nederlands, 2F instellingsexamen spreken/gesprekken voeren
 • Nederlands, 2F instellingsexamen schrijven
 • Centraal examen rekenen 2F

Keuzedelen

 • Keuzedeel Winkelbeveiliging
 • Keuzedeel Cameratoezicht
 • Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers
 • Basiskennis Beveiliging in de zorg

Prijswijzigingen op aangeven van de externe exameninstantie SVPB voorbehouden.

Lesgeld in termijnen:
15 termijnen van € 267 + 3 gratis termijnen studieverlenging (indien nodig)
Of bij betaling in één keer:
€ 4.005 € 3.605 10% korting
Examens:
€ 838
Leermiddelen en (online) boekenpakket:
€ 319
Inschrijfgeld:
€ 90
Studiefinanciering mogelijk:
Nee
Vooropleidingen:
Diploma Beveiliger 2
Beschikbare modules:
Optioneel pakket van de generieke vakken (Nederlands, Rekenen, Engels, Loopbaan en Burgerschap):
€ 399

Voor bovengenoemde prijs bij examens ontvang je een examenbundel, incl.1 poging excl. Keuzedeelexamens*, bestaande uit

 • Kennis van uitvoering en situationele coördinatie
 • Analyse en Instructie
 • Beroepsgericht Engels
 • Praktijkopdrachten Situationeel Aansturen
 • Praktijkopdracht Borgen Kwaliteit 

Keuzedelen

 • Keuzedeel Winkelbeveiliging
 • Keuzedeel Cameratoezicht
 • Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers
 • Basiskennis Beveiliging in de zorg

De kosten voor 2 pogingen voor de examens Nederlands 2F en Rekenen zijn inbegrepen bij het lesgeld.

Prijswijzigingen op aangeven van de externe exameninstantie SVPB voorbehouden

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. De algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Je kunt van verschillende middelen gebruik maken om jouw opleiding te financieren. Zoals studiefinanciering en het Leven-Lang-Leren-Krediet en andere subsidies. Kijk voor meer informatie over deze middelen bij Prijzen, studiefinanciering & subsidies.

Klaar om met jouw opleiding MBO Beveiliger 3 te starten?

Schrijf je nu in!

Of wil je eerst nog meer informatie?

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Als je een carrière als beveiliger overweegt, heb je misschien wel eens gehoord van de mogelijkheid om als zelfstandige zonder personeel (ZZP'er) te werken. Maar wat houdt het precies in om als beveiliger als ZZP'er aan de slag te gaan?

Meer lezen

Het salaris van een Beveiliger niveau 2 is afhankelijk van factoren zoals ervaring, locatie en werkgever. Over het algemeen kun je echter verwachten dat een beginnende Beveiliger een salaris verdient tussen de €1.800,- en €2.200,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.

Het salaris van een Beveiliger op niveau 3 kan variëren van €2.000,- tot €2.800,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.

Meer lezen

Het beroep van beveiliger kan een aantrekkelijke keuze zijn voor mensen die op zoek zijn naar een dynamische en uitdagende carrière. In dit blog bespreken we waarom het de moeite waard kan zijn om beveiliger te worden en hoe dit beroep kan bijdragen aan een zinvolle loopbaan.

Meer lezen

Als je een opleiding tot beveiliger op mbo niveau 2 of niveau 3 hebt afgerond, opent zich een wereld vol carrièremogelijkheden binnen de beveiligingsbranche. Met een diploma als beveiliger op mbo niveau 2 kun je aan de slag in verschillende sectoren en omgevingen. Met een diploma als beveiliger op mbo niveau 3 kun je je specialiseren of voor een leidinggevende functie kiezen.

Meer lezen

Een van de meest voor de hand liggende opleidingen om aan de slag te kunnen als beveiliger is het mbo programma Beveiliger niveau 2. In deze opleiding leer je alle essentiële vaardigheden en kennis die je nodig hebt om effectief te functioneren als beveiliger:

Als jij je verder wil ontwikkelen, je vaardigheden wilt uitbreiden  en meer verantwoordelijkheid wil nemen, is er het mbo programma tot Beveiliger niveau 3.

Meer lezen

Als je net begint in de beveiligingsbranche en een stevige basis wilt leggen voor je carrière, kan de opleiding tot Beveiliger 2 de juiste keuze voor jou zijn. Deze opleiding richt zich op de essentiële kennis en vaardigheden die nodig zijn om als beveiliger te werken.

Als je al wel ervaring hebt als beveiliger en je wilt je vaardigheden verder ontwikkelen, is de opleiding tot Beveiliger 3 de juiste keuze. Deze opleiding richt zich op onderwerpen voor als je al wat meer thuis bent in de sector.

Meer lezen

Ben je geïnteresseerd in een carrière als beveiliger en vraag je je af wat je nodig hebt om zo’n baan te bemachtigen? Hier lees je hoe je beveiliger kunt worden en welke stappen je kunt nemen om jouw droom te verwezenlijken.

Meer lezen

Als je een solide basis wilt leggen voor je carrière als beveiliger, dan is het mbo Beveiliger niveau 2 de perfecte optie. Deze opleiding duurt gemiddeld 1 jaar. Tijdens deze opleiding leer je alles wat je moet weten over beveiliging, van basisprincipes tot specifieke technieken.

Als je verder wil, je wil je vaardigheden uitbreiden en meer verantwoordelijkheid dragen in het vakgebied, biedt het programma mbo Beveiliger niveau 3 jou de perfecte mogelijkheid hiertoe. Deze opleiding bouwt voort op de fundamenten van niveau 2 en bereidt je voor op leidinggevende en gespecialiseerde taken. De duur van deze opleiding varieert, maar je kunt doorgaans rekenen op ongeveer 1 jaar studie.

Meer lezen

Stoer is misschien het eerste wat in je opkomt als je aan het beroep van beveiliger denkt. Toch is er veel meer nodig dan een imposante fysieke verschijning om een goede beveiliger te zijn. Hier bespreken we welke eigenschappen belangrijk zijn voor een beveiliger om effectief te zijn in zijn of haar rol.

Meer lezen

Juist door dit grote personeelstekort is er ruimte gecreëerd voor geïnteresseerden die zich willen laten omscholen in beveiligingsberoepen. Bedrijven staan er zeker voor open om zij-instromers op te leiden. Per beroep in de sector verschillen de instromingsvoorwaarden en de duur van een opleiding. Het nu omscholen naar een beveiligingsberoep zal in de toekomst veel voordelen met zich meebrengen.

Meer lezen

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.

Logo ministerie OCW partner Capabel Onderwijs

Logo Nvao Beeldmerk Geaccrediteerde Opleiding

Logo NRTO Geaccrediteerde Opleiding