Maatregelen herinvoering basisbeurs

Goed nieuws! Het kabinet heeft maatregelen ingepland om o.a. de basisbeurs opnieuw in te voeren voor het hoger onderwijs. Dit zal gelden vanaf studiejaar 2023-2024. Ook staan er andere maatregelen op de planning. Sommige maatregelen zijn er alleen voor studenten in het hoger onderwijs en andere alleen voor mbo-studenten.

De plannen zijn nog niet definitief. De Eerste Kamer zal hier eerst nog over stemmen. Dit gebeurt waarschijnlijk in juli 2023.

Welke maatregelen staan gepland?

Mbo-studenten

 • Koopkrachtmaatregel
  Uitwonende studenten krijgen voor studiejaar 2023-2024 recht op een basisbeurs of basistoelage. Dit is een tijdelijke maatregel die geldt voor een jaar. Studenten hebben namelijk ook te maken met de stijgende prijzen.
 • Afschaffing bijverdiengrens
  Mbo-studenten mogen straks ook onbeperkt bijverdienen naast hun studiefinanciering. 
 • Studieschuld terugbetalen in 35 jaar
  Mbo-studenten krijgen straks ook 35 jaar om hun studieschuld terug te betalen, net als studenten in het hoger onderwijs.
 • Na het mbo een hbo-studie proberen
  Ga je na je mbo-diploma een hbo studie doen en je komt er in het eerste jaar achter dat de studie niet bij je past? Dan hoef je de basisbeurs, aanvullende beurs en het studentenreisproduct niet terug te betalen. Dit wordt omgezet in een gift.

Hbo-studenten

 • Basisbeurs terug
  Vanaf 1 september 2023 zal de basisbeurs voor hbo-studenten terugkomen. Als je binnen 10 jaar je diploma haalt, wordt dit bedrag omgezet in een gift.
 • Koopkrachtmaatregel
  Uitwonende studenten krijgen voor studiejaar 2023-2024 recht op een basisbeurs of basistoelage. Dit is een tijdelijke maatregel die geldt voor een jaar. Studenten hebben namelijk ook te maken met de stijgende prijzen.
 • Aanvullende beurs, ook bij hogere inkomens van de ouders
  Ook studenten met ouders die een hoger inkomen hebben zullen aanspraak kunnen maken op een aanvullende beurs. Eerst lag die grens op een jaarinkomen van € 53.900,-. Dit zal veranderen naar €70.000.
 • Tegemoetkoming voor leenstelselstudenten
  Heb je één of meerdere jaren gestudeerd tijdens 2015-2023? Dan heb je in die periode geen basisbeurs gehad. Om die reden krijg je een financiële tegemoetkoming.
 • Geld in plaats van een studievoucher
  Heb je een studievoucher ontvangen in de periode 2015 t/m 2019 omdat je je diploma had behaald? Deze voucher wordt omgezet naar een geldbedrag of zal verrekend worden met je studieschuld. Dit geldt alleen als je deze voucher niet (volledig) hebt gebruikt.
 • Wijziging voor studenten met een functiebeperking
  Studenten die langer over hun studie doen door een functiebeperking, zullen langer studiefinanciering ontvangen.

Meer informatie over de maatregelen en bijbehorende voorwaarden zijn terug te lezen via de volgende button

Foto van auteur
Gepubliceerd door: Yrla Huls, Marketing & Communicatie Calder Holding
Word Apothekersassistent - Ontdek de zorg
Er zijn zoveel goede redenen waarom iemand kiest om een opleiding Apothekersassistent te volgen. Lees hier waarom!
Volg de opleiding Toegepaste Psychologie - Ontdek de zorg
Een hbo-opleiding Toegepaste Psychologie is gericht op het toepassen van psychologische kennis in de praktijk, bijvoorbeeld in de hulpverlening, coaching, training, of in het bedrijfsleven.
Dag van de Tandarts (assistent)
De Dag van de Tandarts wordt elk jaar op 6 maart gevierd om aandacht te vestigen op het belang van een goede mondgezondheid en het werk van tandartsen en de tandartsassistenten.

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.