Maatregelen herinvoering basisbeurs

Goed nieuws! De basisbeurs komt terug. De eerste kamer heeft op 6 juni de plannen voor de herinvoer van de basisbeurs goedgekeurd. Dit zal al gaan gelden vanaf studiejaar 2023-2024. Ook staan er andere maatregelen op de planning. Sommige maatregelen zijn er alleen voor studenten in het hoger onderwijs en andere alleen voor mbo-studenten.

Wat gaat er veranderen?

Mbo-studenten

 • Koopkrachtmaatregel
  Uitwonende studenten krijgen voor studiejaar 2023-2024 recht op een basisbeurs of basistoelage. Dit is een tijdelijke maatregel die geldt voor een jaar. Studenten hebben namelijk ook te maken met de stijgende prijzen.
 • Afschaffing bijverdiengrens
  Mbo-studenten mogen straks ook onbeperkt bijverdienen naast hun studiefinanciering. 
 • Studieschuld terugbetalen in 35 jaar
  Mbo-studenten krijgen straks ook 35 jaar om hun studieschuld terug te betalen, net als studenten in het hoger onderwijs.
 • Na het mbo een hbo-studie proberen
  Ga je na je mbo-diploma een hbo studie doen en je komt er in het eerste jaar achter dat de studie niet bij je past? Dan hoef je de basisbeurs, aanvullende beurs en het studentenreisproduct niet terug te betalen. Dit wordt omgezet in een gift.

Hbo-studenten

 • Basisbeurs terug
  Vanaf 1 september 2023 zal de basisbeurs voor hbo-studenten terugkomen. Als je binnen 10 jaar je diploma haalt, wordt dit bedrag omgezet in een gift.
 • Koopkrachtmaatregel
  Uitwonende studenten krijgen voor studiejaar 2023-2024 recht op een basisbeurs of basistoelage. Dit is een tijdelijke maatregel die geldt voor een jaar. Studenten hebben namelijk ook te maken met de stijgende prijzen.
 • Aanvullende beurs, ook bij hogere inkomens van de ouders
  Ook studenten met ouders die een hoger inkomen hebben zullen aanspraak kunnen maken op een aanvullende beurs. Eerst lag die grens op een jaarinkomen van € 53.900,-. Dit zal veranderen naar €70.000.
 • Tegemoetkoming voor leenstelselstudenten
  Heb je één of meerdere jaren gestudeerd tijdens 2015-2023? Dan heb je in die periode geen basisbeurs gehad. Om die reden krijg je een financiële tegemoetkoming.
 • Geld in plaats van een studievoucher
  Heb je een studievoucher ontvangen in de periode 2015 t/m 2019 omdat je je diploma had behaald? Deze voucher wordt omgezet naar een geldbedrag of zal verrekend worden met je studieschuld. Dit geldt alleen als je deze voucher niet (volledig) hebt gebruikt.
 • Wijziging voor studenten met een functiebeperking
  Studenten die langer over hun studie doen door een functiebeperking, zullen langer studiefinanciering ontvangen.

Meer informatie over de maatregelen en bijbehorende voorwaarden zijn terug te lezen via de volgende button

Foto van auteur
Gepubliceerd door: Yrla Huls, Marketing & Communicatie Calder Holding
Wat doet een sociaal werker?
Een sociaal werker heeft een heel afwisselend beroep waarin hij of zij heel veel met mensen te maken heeft. De taken en verantwoordelijkheden van een sociaal werker zijn dan ook uiteenlopend van aard. Hieronder hebben we het over een aantal van deze taken:
Hoe word je pedagogisch medewerker?
Pedagogisch medewerker worden kan dat op verschillende manieren. Allereerst kun je een opleiding volgen. De reguliere opleiding op een ROC duurt wel 3 jaar voor beide opleidingen, al kun je bij Capabel Onderwijs dezelfde opleiding volgen in 15 maanden. Dat scheelt ruim de helft van de tijd. De opleiding is te volgen als BOL, BBL of avondopleiding (FL+).
De Week van Lezen en Schrijven
Op deze pagina nemen je mee naar de betekenisvolle wereld van de Week van Lezen en Schrijven. Deze speciale week staat symbool voor het belang van geletterdheid en vormt de kern van Capabel Onderwijs om laaggeletterdheid te verminderen in Nederland.

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.