Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

Maatregelen herinvoering basisbeurs

psycholoog zit op bureaustoel voor het bureau

Goed nieuws! De basisbeurs komt terug. De eerste kamer heeft op 6 juni de plannen voor de herinvoer van de basisbeurs goedgekeurd. Dit zal al gaan gelden vanaf studiejaar 2023-2024. Ook staan er andere maatregelen op de planning. Sommige maatregelen zijn er alleen voor studenten in het hoger onderwijs en andere alleen voor mbo-studenten.

Wat gaat er veranderen?

Mbo-studenten

 • Koopkrachtmaatregel
  Uitwonende studenten krijgen voor studiejaar 2023-2024 recht op een basisbeurs of basistoelage. Dit is een tijdelijke maatregel die geldt voor een jaar. Studenten hebben namelijk ook te maken met de stijgende prijzen.
 • Afschaffing bijverdiengrens
  Mbo-studenten mogen straks ook onbeperkt bijverdienen naast hun studiefinanciering. 
 • Studieschuld terugbetalen in 35 jaar
  Mbo-studenten krijgen straks ook 35 jaar om hun studieschuld terug te betalen, net als studenten in het hoger onderwijs.
 • Na het mbo een hbo-studie proberen
  Ga je na je mbo-diploma een hbo studie doen en je komt er in het eerste jaar achter dat de studie niet bij je past? Dan hoef je de basisbeurs, aanvullende beurs en het studentenreisproduct niet terug te betalen. Dit wordt omgezet in een gift.

Hbo-studenten

 • Basisbeurs terug
  Vanaf 1 september 2023 zal de basisbeurs voor hbo-studenten terugkomen. Als je binnen 10 jaar je diploma haalt, wordt dit bedrag omgezet in een gift.
 • Koopkrachtmaatregel
  Uitwonende studenten krijgen voor studiejaar 2023-2024 recht op een basisbeurs of basistoelage. Dit is een tijdelijke maatregel die geldt voor een jaar. Studenten hebben namelijk ook te maken met de stijgende prijzen.
 • Aanvullende beurs, ook bij hogere inkomens van de ouders
  Ook studenten met ouders die een hoger inkomen hebben zullen aanspraak kunnen maken op een aanvullende beurs. Eerst lag die grens op een jaarinkomen van € 53.900,-. Dit zal veranderen naar €70.000.
 • Tegemoetkoming voor leenstelselstudenten
  Heb je één of meerdere jaren gestudeerd tijdens 2015-2023? Dan heb je in die periode geen basisbeurs gehad. Om die reden krijg je een financiële tegemoetkoming.
 • Geld in plaats van een studievoucher
  Heb je een studievoucher ontvangen in de periode 2015 t/m 2019 omdat je je diploma had behaald? Deze voucher wordt omgezet naar een geldbedrag of zal verrekend worden met je studieschuld. Dit geldt alleen als je deze voucher niet (volledig) hebt gebruikt.
 • Wijziging voor studenten met een functiebeperking
  Studenten die langer over hun studie doen door een functiebeperking, zullen langer studiefinanciering ontvangen.

Meer informatie over de maatregelen en bijbehorende voorwaarden zijn terug te lezen via de volgende button

Capabel Onderwijs medewerker Yrla
Gepubliceerd door: Yrla Huls, Marketing & Communicatie Calder Holding
Capabel Onderwijs student tijdens een voorlichting
Wat doet een Begeleider Maatschappelijke Zorg?
Als begeleider maatschappelijke zorg speel je een essentiële rol in het ondersteunen en begeleiden van mensen in kwetsbare situaties. Je biedt hen de nodige hulp en stimuleert hen om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. Ontdek  meer over de taken en verantwoordelijkheden van een begeleider maatschappelijke zorg.
Meer lezen
Sociaal werker staat lachend voor een stelling
Redenen om begeleider maatschappelijke zorg te worden
Overweeg je een carrière in de maatschappelijke zorg en vraag je je af of het beroep van begeleider dan een goede keuze is? In dit blog beschrijven we waarom dit beroep zeker de moeite waard is.
Meer lezen
psycholoog zit op bureaustoel voor het bureau
Wat houdt het beroep van Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg in?
Als je geïnteresseerd bent in een carrière in de zorgsector, heb je vast wel eens gehoord van het beroep persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg. Alleen zegt zo’n titel niet zoveel, want wat houdt dit precies in? Wij leggen het uit! 
Meer lezen

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.

Logo ministerie OCW partner Capabel Onderwijs

Logo Nvao Beeldmerk Geaccrediteerde Opleiding

Logo NRTO Geaccrediteerde Opleiding