Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

Prijzen, studiefinanciering & subsidies HBO

Prijs van je opleiding

De prijs van je opleiding is vermeld bij de opleidingsomschrijving die je kunt vinden op opleidingen

Moment van inschrijving

Van toepassing zijn de prijzen en algemene voorwaarden van Capabel zoals vermeld op de website op het moment van inschrijving.

Wat zit in het lesgeld en kosten voor leermiddelen?

Voor het volgen van een opleiding bij Capabel Onderwijs betaal je inschrijfgeld, lesgeld en kosten voor leermiddelen. In deze kosten zitten gedurende de nominale opleidingsduur plus de periode van kosteloze verlenging:

 • Lessen, werkcolleges en/of workshops (bijeenkomsten)
 • Webinars (digitale bijeenkomsten)
 • E-learning
 • Digitaal beschikbaar gestelde leermiddelen en online boekenpakket
 • Begeleiding
 • Toegang tot de online leeromgeving
 • Kosteloos langer studeren conform de voorwaarden
 • Eigen examinering inclusief 1 herkansing
 • Koffie/thee
 • Getuigschrift/diploma/certificaat

Kosteloze verlenging

Wanneer je jouw opleiding niet binnen de nominale opleidingsduur afrond, wordt deze kosteloos verlengd met vier maanden of, indien meer, de helft van de nominale opleidingsduur tot maximaal 12 maanden. Tijdens de verlenging kun je toetsen en herkansingen afronden en is er begeleiding.

Korting bij betaling ineens

Betaal je het lesgeld ineens dan geldt een korting van 10%.

Kosten als je er toch langer over doet

Voor de inschrijvingsduur die doorloopt na de kosteloze uitloop gelden de volgende tarieven:

Per trimester van 4 maanden €275,- per maand via automatische incasso of €968,- ineens.

Tijdens verlengde inschrijving kun je toetsen en herkansingen afronden en is er begeleiding.

Inschrijving als extraneus

Als je na de normale inschrijving en kosteloze uitloop alleen nog 1 of enkele herkansingen moet doen, dan kan je mogelijk in aanmerking komen voor inschrijving als extraneus. Je dient dit gemotiveerd schriftelijk aan te vragen. Op de aanvraag wordt binnen 4 weken beslist. Als je aanvraag wordt gehonoreerd heb je geen recht op begeleiding of onderwijs en vervalt bij voltijd het recht op studiefinanciering. Voor een inschrijving als extraneus geldt het volgende tarief:

Per trimester van 4 maanden: €125,- per maand via automatische incasso of €440,- ineens.

Kosten hertentamen of herbeoordeling

Een inschrijving voor een opleiding geeft per tentamen of per opdrachtbeoordeling recht op 1 kosteloos hertentamen of 1 kosteloze herbeoordeling van een (opnieuw ingeleverde) opdracht. Dit geldt gedurende de hele inschrijfperiode.

Aan het doen van volgende hertentamens of opdrachtbeoordelingen na de kosteloze versie zijn de volgende kosten verbonden:

 • Kennistoets: €125,-
 • Opdrachtbeoordeling: €175,-
 • Beoordeling Plan van Aanpak: €375,-
 • Beoordeling afstuderen: €750,-

De nominale studieduur is vermeld bij de opleidingsomschrijving. Je hebt altijd recht op een periode kosteloze uitloop.

Kosten van boeken vallen niet onder het lesgeld en zijn algemeen verkrijgbaar. Van toepassing zijn de algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zoals vermeld op de website.

Kosten extra begeleidingsuren bij afstuderen

De tijd die afstudeerbegeleiders maximaal kunnen besteden aan beoordeling van het plan van aanpak en aan begeleiding tijdens het afstuderen is beperkt tot maximaal 12 uur per student.

Als je vindt dat er meer tijd nodig is, dan is het mogelijk om dit  aan te vragen via je afstudeerbegeleider in eenheden van 8 uren, te besteden in 4 maanden.

Aan deze extra 8 uren zijn kosten verbonden. De hoogte hiervan is voor 2023 en 2024 vastgesteld op €650,- of 4 x €175,-.

Kosten van benodigde boeken en literatuur

Voor opleidingen op HBO niveau: Boeken die niet in de digitaal beschikbare leermiddelen zitten dien je zelf te kopen. Via studentenzaken (studentenzaken@capabelhogeschool.nl) kun je van iedere opleiding een opgave krijgen van de benodigde zelf te kopen boeken.

Studiefinanciering

Studiefinanciering bij voltijd opleidingen

Kies je voor een OCW erkende voltijd HBO-opleiding? Grote kans dat je recht heb op studiefinanciering. Controleer op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of je in aanmerking komt voor studiefinanciering.

Wil je vanaf start van de opleiding gebruik maken van studiefinanciering dan is het noodzakelijk dat je de gevraagde documenten voor toelating voor aanvang van jouw opleiding hebt aangeleverd. Zorg daarnaast dat je zelf tijdig de aanvraag voor studiefinanciering bij DUO hebt gedaan.

Wil je meer weten over studiefinanciering en jouw persoonlijke situatie kijk dan op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs  DUO).

Alle voltijd HBO opleidingen

Hoeveel bedraagt de studiefinanciering?

Studiefinanciering bestaat uit 4 onderdelen:

 • Lening of basisbeurs
 • Studenten-reisproduct
 • Aanvullende beurs*
 • Collegegeldkrediet

Dit kan oplopen tot ruim 1.000,- per maand.

*De aanvullende beurs is afhankelijk van inkomen van bijvoorbeeld je ouders. Ook het aantal studerende of schoolgaande broers en zussen beïnvloedt de hoogte van je aanvullende beurs.

Om in aanmerking te komen voor studiefinanciering moet je uiterlijk in de maand waarin je 30 wordt de aanvraag studiefinanciering hebben gedaan. Aan bovenstaande informatie over studiefinanciering kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud en voorwaarden van studiefinanciering kunnen wijzigen. Alle voorwaarden voor studiefinanciering zijn te vinden op de site van DUO.

Leven-Lang-Leren-Krediet

Iedereen tot 55 jaar die geen studiefinanciering krijgt, kan tegen gunstige voorwaarden nog altijd geld lenen bij de overheid. Dit heet het Leven-lang-leren-krediet en biedt een uitkomst voor volwassenen die nog graag een opleiding zouden willen volgen, maar geen recht meer hebben op studiefinanciering. Om in aanmerking te komen voor het Leven-lang-leren-krediet moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze kun je hier checken

Overige Subsidies

Nederland kent vele mogelijkheden om de studiekosten te beperken. Als particuliere hogeschool heeft Capabel ten opzichte van vergelijkbare instellingen betaalbare lesgeldtarieven.

Overzicht van mogelijke subsidies

De NRTO publiceert via haar website alle bestaande overige subsidieregelingen. Dit overzicht is te bereiken: NRTO

Onderstaand zijn een aantal regelingen die mogelijk voor jou als particulier gelden.

 • Studiefinanciering bij voltijd bachelor opleidingen.
 • Subsidieregeling Praktijkleren voor deeltijd HBO studenten ondersteunt de subsidieregeling praktijkleren in Nederland gevestigde bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats bieden. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de student praktijkbegeleiding kreeg in het schooljaar. Kijk bij subsidierregeling praktijkleren. De regeling geldt voor deeltijd HBO opleidingen.
 • Leven Lang Leren krediet: bij vol- en deeltijd bachelor of master indien je geen recht op studiefinanciering hebt. Kijk op Levenlanglerenkrediet.
 • UWV bijdrage in scholingskosten bij een uitkering. Kijk op de site van UWV over scholingskosten.
 • Transitievergoeding door jou ontvangen na ontslag: bij alle opleidingen en in overleg met jou. Kijk voor meer informatie op de site van de UWV

Hiernaast hebben werkgevers vaak mogelijkheden voor een bijdrage in scholingskosten.

 

 

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.

Logo ministerie OCW partner Capabel Onderwijs

Logo Nvao Beeldmerk Geaccrediteerde Opleiding

Logo NRTO Geaccrediteerde Opleiding