Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

Niveaus & HBO leerwegen

Niveaus & HBO leerwegen

Opleidingsniveaus HBO Leerwegen HBO

Opleidingsniveaus HBO

HBO Masteropleiding

Binnen het HBO-onderwijs is de Mastergraad de hoogst haalbare titel. Capabel Hogeschool verzorgt twee masteropleidingen: Master Sociale Zekerheid (1 jaar, 60 EC) en Master Arbeidsdeskundige (16 maanden, 80 EC). 1 EC is gelijk aan 28 studiebelastingsuren. De masteropleidingen hebben NLQF/EQF-niveau 7. Toelating kan met een HBO of WO diploma. Het opleidingsprogramma is in deeltijd en goed te combineren met werk.

Alle opleidingen op HBO master niveau

HBO Bachelor

Een HBO Bacheloropleiding is een beroepsgerichte opleiding in het hoger onderwijs. Alle 12 HBO Bacheloropleidingen van Capabel Hogeschool bestaan uit praktijkgerichte leerprojecten van steeds 4 maanden en een individuele afstudeerfase, die samen 240 EC (studiepunten) omvatten. 1 EC is gelijk aan 28 studiebelastingsuren. De bacheloropleidingen hebben NLQF/EQF-niveau 6. Toelating kan met HAVO/VWO diploma of 21+ verklaring. Vrijwel alle bacheloropleidingen van Capabel Hogeschool zijn zowel in deeltijd als voltijd te volgen. Bij voltijd is recht op studiefinanciering.

Alle opleidingen op HBO bachelor niveau

Verkort HBO bachelor

Als je met een MBO 4 diploma relevante werkervaring hebt opgedaan dan verzilvert Capabel Hogeschool dit. Voor drie opleiding is de opleidingsduur verkort met een tot twee jaar. Je behaalt dezelfde titel en getuigschrift maar het kost minder tijd. De hogeschool verzorgt drie verkorte bacheloropleidingen: Verpleegkunde (ruim2 jaar, 120 EC), Farmaceutisch Consulent (drie jaar, 180 EC) en Social Work (3 jaar, 180 EC). 1 EC is gelijk aan 28 studiebelastingsuren. De bacheloropleidingen hebben NLQF/EQF-niveau 6. Toelating kan met relevant MBO 4 diploma en relevante werkervaring. De opleidingen zijn in deeltijd te volgen.

Alle opleidingen op HBO bachelor niveau

HBO Associate degree

Een HBO Associate degree is een 2-jarige HBO opleiding en met name geïnteresseerd is in een beroep waar HBO vaardigheden centraal staan. Minder kennis en meer doen. Capabel Hogeschool ontwikkelt op dit moment vier associate degree opleidingen: AD Maatschappelijke Bedrijfskunde, AD Social Work, AD Toegepaste Psychologie en AD ICT programmeur. Deze opleidingen beslaan 120 EC en bevatten veel praktijk. 1 EC is gelijk aan 28 studiebelastingsuren. De associate degree opleidingen hebben NLQF/EQF-niveau 5. Toelating kan met HAVO/VWO of MBO 4 diploma. De opleidingen zijn in deeltijd te volgen.

Alle opleidingen op HBO associate degree niveau

Propedeuse HBO Bachelor

De propedeuse is het eerste jaar van een HBO bacheloropleiding. Als je dit jaar succesvol afsluit dan krijg een getuigschrift dat wordt geregistreerd bij DUO en mogelijk toegang geeft tot een universitair programma. De nominale duur is 1 jaar en 60 EC. 1 EC is gelijk aan 28 studiebelastingsuren. De propedeuse wordt uitgevoerd op NLQF/EQF-niveau 5. Toelating kan met HAVO/VWO of MBO 4 diploma. De opleidingen zijn in deeltijd te volgen.

Alle opleidingen op HBO propedeuse niveau

Leerwegen HBO

OCW voltijd

Capabel Hogeschool verzorgt de meeste HBO bachelor opleidingen in de voltijd leerweg. Met deze opleiding ben je de hele week met je opleiding bezig. Je gaat 1 dag per week naar school voor de werkcollege en workshops. Ook volg je 1 dag per week practicum met groepsgewijze en individuele begeleiding. Er is daarnaast stage of werkplek gebonden studietijd.

Alle voltijd HBO opleidingen

Post HBO of beroepsopleiding op HBO niveau deeltijd

Alle beroepsopleidingen op HBO niveau en HBO cursussen kun je goed naast je werk volgen. In de meeste gevallen gaat het om 1 dag per 14 dagen werkcollege of workshops. Bij een aantal opleidingen volg je deel van de opleiding via live webinars.

Alle Post HBO of beroeps op HBO niveau deeltijd

Beroepsopleiding op HBO niveau

Bij en in een significant deel van de beroepen spelen door een beroeps- of branchevereniging erkende diploma’s een doorslaggevende rol. Capabel Hogeschool leidt voor zeven van die beroepen erkend op: POH, POH GGZ, Jobcoach, CROV, RCCM, AD en loopbaanprofessional. In ontwikkeling zijn drie van dergelijke beroepsopleidingen: Pharmacy Practioner, RCMT en GGZ-agoog. Al deze opleidingen worden verzorgd op NLQF/EQF niveau 5, 6 of 7 en duren 4 tot 12 maanden nominaal en in deeltijd te volgen. Examinering valt onder examencommissies die tevens voor OCW erkend onderwijs functioneren.

Alle beroepsopleidingen op HBO niveau

HBO cursus of HBO module

Een HBO cursus of HBO module betreft een korte opleiding voor de uitoefening van een beroepsaspect. Deze cursussen of trainingen zijn op HBO niveau NLQF/EQF 5 of 6. Een deel zijn door beroeps- of branchevereniging erkende cursussen die leiden tot een erkend diploma. Alle overige cursussen leiden tot een instellingscertificaat die veelal recht op vrijstelling binnen een HBO bacheloropleiding kunnen leiden.

Alle HBO cursussen

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.

Logo ministerie OCW partner Capabel Onderwijs

Logo Nvao Beeldmerk Geaccrediteerde Opleiding

Logo NRTO Geaccrediteerde Opleiding