Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

NVAO & Erkenningen HBO

Erkend HBO onderwijs

NVAO en OCW

Logo NVAO BEELDMERK GEACCREDITEERDE OPLEIDING

Al onze HBO Bachelor- Masteropleidingen staan onder toezicht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en worden erkend door ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Accreditatie betekent dat de kwaliteit van een opleiding positief is beoordeeld. De NVAO beoordeelt onder andere het opleidingsprogramma, de docenten, kwaliteitszorg en het eindniveau van studenten. Een volledig overzicht van NVAO-geaccrediteerde opleidingen.

NVAO geaccrediteerde HBO opleidingen

Capabel Hogeschool heeft de volgende NVAO geaccrediteerde opleidingen:

 • HBO Bachelor tot Verpleegkundige (croho 34560)
 • HBO Bachelor Toegepaste Psychologie (croho 34507)
 • HBO Bachelor SZ-professional (croho 39236)
 • HBO Bachelor Farmaceutisch Consulent (Croho 39209)
 • HBO Bachelor Social Work (croho 34116)
 • HBO Bachelor Rechten (croho 39205)
 • HBO Master SZ Arbeidsdeskundige (croho 70135)
 • HBO-ICT (accreditatie aangevraagd)
 • HBO Therapie Kind & Jeugd (verwacht begin 2024)
 • HBO Maatschappelijke bedrijfskunde (verwacht begin 2024)
 • Associate degree Maatschappelijke bedrijfskunde (verwacht begin 2024)

Beroeps- en brancheorganisaties die opleidingen van Capabel Hogeschool erkennen

 • Nederlandse Raad voor Training en opleiding (NRTO)
 • Beroepsvereniging van en voor casemanagers (RNVC)
 • Beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches (NOLOC)
 • Kwaliteitsregister V&V (V&VN)
 • Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg (KABIZ)
 • Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA)
 • Stichting Accreditatie Nascholing Apotheekmedewerkers (SANA)

Opleidingen erkend door beroeps- of branchevereniging

NRTO erkenning voor kwaliteit en professionaliteit van Capabel

logo NRTO Keurmerk partner van Capabel Onderwijs

Capabel Onderwijs heeft het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit voor private opleiders. Je kunt er op vertrouwen dat Capabel Onderwijs voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld duidelijke en adequate dienstverlening. Maar ook professionele omgang met klanten en deskundigheid van personeel. De kwaliteitseisen worden onderzocht door een onafhankelijke instelling die toetst of een opleider aan de eisen voldoet.

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) geeft het NRTO-keurmerk af. De NRTO is de branchevereniging voor private opleiders. Alle informatie en de gedragscodes van NRTO zijn terug te vinden op de website van De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

RNVC erkende opleidingen (HBO)

Logo CROV partner Capabel Onderwijs

 • Post HBO Casemanager Regie op Verzuim (CROV®)
 • Post HBO Register Case- en Caremanager (RCCM®)
NOLOC erkende opleidingen (HBO)

Logo NOLOC partner Capabel Hogeschool

 • Post HBO opleiding tot loopbaanprofessional
 • Jobcoach
Kwaliteitsregister V&V erkende opleidingen (HBO)

Logo kwaliteitsregister Verpleegkundige en verzorgenden

 • Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH)
 • Post HBO Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH GGZ)
 • Pharmacy Practitioner (PPA)
 • Verdieping COPD & Astma (aanvraag)
 • Verdieping diabetes mellitus (aanvraag)
 • Ouderenzorg voor Praktijkondersteuners Huisartsenzorg (aanvraag)
KABIZ/SANA erkende opleidingen (HBO)

Logo KABIZ partner Capabel Onderwijs

 • Farmaceutische Voorlichting en Informatie
 • Farmacokinetiek en Dynamiek
 • Farmacotherapie
 • Nierfunctie en Labwaarden
NVvA erkende opleidingen (HBO)

Logo NVvA partner Capabel Onderwijs

 • Post HBO Arbeidsdeskundige
COOAB 2.0 erkende uitstroom (HBO)

Logo COOAB partner Capabel Onderwijs

 • Bachelor Social Work uitstroom GGZ-agoog

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.

Logo ministerie OCW partner Capabel Onderwijs

Logo Nvao Beeldmerk Geaccrediteerde Opleiding

Logo NRTO Geaccrediteerde Opleiding