Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

Jaarrooster

Jaarrooster algemeen

Hieronder vind je globaal wat de planning van het aankomende jaar bij Capabel MBO en HBO is. Hierin staat aangegeven wanneer er lessen, lesvrije periodes en vakanties zijn. Extra informatie die belangrijk is voor het goed doorlopen van je opleiding:

 • De lessen worden gegeven in alle weken van het jaar, behalve in de onderstaande lesvrije periodes.
 • Deze lesvrije periodes kunnen afwijken wanneer er in je rooster iets anders staat aangegeven of wanneer er activiteiten gepland zijn.
 • In het lesrooster zijn alle lessen, voortgangstoetsen en examens opgenomen behalve de praktijkexamens voor het MBO in de BPV, die plan je zelf in overleg met je praktijkbegeleider. Voortgangstoetsen, herkansingen en praktijkexamens op school worden voor het MBO overwegend op woensdagen afgenomen. Voor het HBO kan dit ook een andere dag in de week zijn.
 • De lesvrije periodes zijn studieweken en géén vakantieweken! Ze zijn bedoeld voor het wegwerken van studieachterstanden, voor zelfstudie, voor het afleggen van (her)examens, proeven, etc. In voorkomende gevallen worden de lesvrije periodes gebruikt om inhaallessen te geven als gevolg van onvoorziene lesuitval. Ook kunnen hier per opleidingsrichting vastgestelde additionele programma’s worden ingepland.
 • Let op: de stages lopen in principe gewoon door in de lesvrije periodes.
 • Uitsluitend de lesvrije periode die is aangemerkt als zomervakantie is gereserveerd als vakantie, mits in overleg met het stagebedrijf (indien van toepassing).
 • Voor het MBO: De lesdag van de verdiepingsmodules van je opleiding (lesweek 21 t/m 40) kan op een andere dag plaatsvinden dan de lesdag van de basismodules (lesweek 1 t/m 20). Dit hangt samen met de groepssamenstelling en beschikbaarheid van lokalen. Je wordt hierover tijdig geïnformeerd.
 • Er kunnen zich in de loop van het jaar situaties voordoen die een roosterwijziging noodzakelijk maken. Roosterwijzigingen worden aan je doorgegeven door de docent, de studentenadministratie of de afdeling Planning. Meestal vind je de aanpassing in mijn Capabel.

 

De volledige jaarplanning van het laatste deel van 2023 en 2024 tot met eind augustus van Capabel Onderwijs kan je vinden via deze pdf. In dit jaaroverzicht vind je alle vakanties, leswerken, herkansingen, startmomenten en nog veel meer.

Vakanties HBO

Voor Capabel Hogeschool gelden onderstaande vakantieweken. Voor sommige opleidingen geldt dat er in de vakantieperiodes herkansingen worden gepland.

2023

 

Herfstvakantie

14 oktober t/m 22 oktober 2023

Kerstvakantie

23 december t/m 7 januari 2024

2024

 

Voorjaarsvakantie

17 februari t/m 25 februari 2024

Meivakantie

27 april t/m 5 mei 2024

Zomervakantie

20 juli t/m 25 augustus 2024

Herfstvakantie

26 oktober t/m 3 november 2024

Kerstvakantie

21 december t/m 5 januari 2025

2025

 

Voorjaarsvakantie

22 februari t/m 2 maart 2025

Meivakantie

26 april t/m 4 mei 2025

Zomervakantie

19 juli t/m 24 augustus 2025

Jaarplanning MBO

De volledige jaarplanning van 2023 en 2024 tot met eind augustus van Capabel Onderwijs kan je hieronder vinden of makkelijk opslaan met onderstaande button. In dit jaaroverzicht vind je alle vakanties, lesweken, herkansingen, startmomenten en nog veel meer.

Vakanties en vrije dagen:                         

 • 25 december 2023 - 7 januari 2024 Kerstvakantie
 • 1 april 2024 2e Paasdag
 • 9 mei 2024 Hemelvaartsdag
 • 20 mei 2024 2e Pinksterdag   
 • 5 - 25 augustus 2024 Zomervakantie
 • 23 december 2023 - 5 januari 2024 Kerstvakantie

Lesvrije weken:              

 • 16 - 22 oktober 2023
 • 19 - 25 februari 2024
 • 29 april - 5 mei 2024
 • 29 juli - 4 augustus 2024
 • 26 augustus - 1 september 2024
 • 28 oktober - 3 november 2024

Wisseldagen:                   

 • 3 april 2024 (voor 2e Paasdag BOL/BBL)
 • 5 april 2024 (voor 2e Paasdag FLEX)
 • 8 mei 2024 (voor Hemelvaartsdag BOL/BBL)
 • 10 mei 2023 (voor Hemelvaartsdag FLEX)
 • 22 mei 2024 (voor 2e Pinksterdag BOL/BBL)
 • 24 mei 2024 (voor 2e Pinksterdag FLEX)

Kennisexamens:

 • 4 oktober 2023
 • 11 oktober 2023             
 • 25 oktober 2023             
 • 1 november 2023
 • 8 november 2023
 • 15 november 2023
 • 22 november 2023
 • 20 december 2023
 • 10 januari 2024
 • 17 januari 2024
 • 24 januari 2024
 • 31 januari 2024
 • 7 februari 2024
 • 14 februari 2024
 • 20 maart 2024
 • 27 maart 2024
 • 3 april 2024
 • 10 april 2024
 • 17 april 2024
 • 24 april 2024
 • 8 mei 2024
 • 5 juni 2024
 • 12 juni 2024
 • 19 juni 2024
 • 26 juni 2024
 • 3 juli 2024
 • 10 juli 2024
 • 17 juli 2024
 • 2 oktober 2024
 • 9 oktober 2024
 • 16 oktober 2024
 • 23 oktober 2024
 • 6 november 2024
 • 13 november 2024
 • 20 november 2024

 Keuzedeelexamens:           

 • 2 - 6 oktober 2023
 • 30 oktober - 3 november 2023
 • 20 - 24 november 2023
 • 18 - 22 december 2023
 • 22 - 26 januari 2024
 • 12 - 16 februari 2024
 • 18 - 22 maart 2024
 • 8 - 12 april 2024
 • 6 - 10 mei 2024
 • 3 - 7 juni 2024
 • 24 - 28 juni 2024
 • 15 - 19 juli 2024
 • 30 september - 4 oktober 2024
 • 21 - 25 oktober 2024
 • 18 - 22 november 2024
 • 16 - 20 december 2024

Deskundigheidsexamens (FLEX):            

 • 2 - 6 oktober 2023
 • 30 oktober - 3 november 2023
 • 20 - 24 november 2023
 • 18 - 22 december 2023
 • 22 - 26 januari 2024
 • 12 - 16 februari 2024
 • 18 - 22 maart 2024
 • 8 - 12 april 2024
 • 6 - 10 mei 2024
 • 3- 7 juni 2024
 • 24 - 28 juni 2024
 • 15 - 19 juli 2024
 • 30 september - 4 oktober 2024
 • 21 - 25 oktober 2024
 • 18 - 22 november 2024
 • 16 - 20 december 2024

Voortgangstoetsen:      

 • 25 - 29 september 2023 (regulier FLEX)
 • 23 - 27 oktober 2023 (herkansing BOL/BBL en FLEX)
 • 20 - 24 november 2023 (regulier BOL/BBL)
 • 11 - 15 december 2023 (regulier FLEX)
 • 15 - 19 januari 2024 (herkansing BOL/BBL en FLEX)
 • 12 - 16 februari 2024 (regulier BOL/BBL)
 • 11 - 15 maart 2024 (regulier FLEX)
 • 2 - 5 april 2024  (herkansing BOL/BBL en FLEX)
 • 6 - 10 mei 2024 (regulier BOL/BBL)
 • 27 - 31 mei 2024 (regulier FLEX)
 • 17 - 21 juni 2024 (herkansing BOL/BBL en FLEX)
 • 15 - 19 juli 2024 (regulier BOL/BBL)
 • 23 - 27 september 2024 (regulier FLEX)
 • 14 - 18 oktober 2024 (herkansing BOL/BBL en FLEX)
 • 18 - 22 november 2024 (regulier BOL/BBL)
 • 9 - 13 december 2024 (regulier FLEX)

 

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.