Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

Prijzen, studiefinanciering & subsidies MBO

Prijzen, studiefinanciering & subsidies MBO

Prijs van je opleiding (Studie)financiering & subsidies Overige Subsidies

 

Prijs van je opleiding

Capabel Onderwijs hanteert een vaste prijs voor je opleiding, de leermiddelen en de boeken. Bij ons geen extra onvoorziene kosten en financiële verrassingen.

 • Betaling in maandelijkse termijnen mogelijk
 • Korting bij betaling lesgeld ineens
 • Per examen altijd 1 gratis herkansing en 1 gratis herbeoordeling per praktijkopdracht (niet bij de praktijkexamens Horeca)
 • Voordelig (online) boekenpakket
 • 3 maanden gratis studieverlenging bij MBO

Je kunt het lesgeld ineens betalen, of in maandelijkse termijnen. Bij betaling ineens krijg je een mooie korting van 10%. Betaling in maandelijkse termijnen is alleen mogelijk via automatische incasso. Door de korte duur van de MBO-opleidingen van Capabel Onderwijs ben je goedkoper uit dan bij het ROC. Het inschrijfgeld voor MBO-opleidingen is 90 euro. Hiermee dek je alle kosten: de inschrijving, je intakevragenlijst en de onderwijsovereenkomst. Ook je eventuele intakegesprek en instroomtoets zitten hierin.

Examens en voortgangstoetsen

Voortgangstoetsen, examens en praktijkopdrachten vallen allemaal onder het lesgeld. Je krijgt voor elke toets/examen twee keer de kans om gratis deel te nemen. Pas bij de derde kans brengen we kosten in rekening.

Kosten MBO

 • Extra herbeoordeling blokopdrachten: geen kosten
 • Extra herkansing voortgangstoets: 115,-
 • Extra herkansing praktijkexamen school: 115,-
 • Extra herkansing praktijkexamen BPV: geen kosten
 • Extra herkansing (Generieke) examens per onderdeel: 115,- bij schriftelijk en 57,50 bij mondeling

Leermiddelen en boeken

Je krijgt je leermiddelen bij de start van de opleiding. Je krijgt het studieprogramma en de lesopdrachten. En toegang tot de online leermiddelen. Bijvoorbeeld toegang tot de digitale leeromgeving en de onlinebibliotheek. Wij bieden de studieboeken online aan. Daardoor zijn ze veel voordeliger. Wil je de boeken uit de onlinebibliotheek ook in hard copy? Dan kun je deze via Capabel met korting bestellen.

Bij sommige opleidingen zijn niet alle boeken online beschikbaar. Dan moet je zelf studieboeken kopen. Bij de start van de opleiding krijg je een boekenlijst. En informatie over hoe je de boeken kunt bestellen.

Op onze opleidingspagina vind je per opleiding de kosten voor de leermiddelen en de boeken.

Gratis 3 maanden studie verlengen

Na je nominale studieduur mag je 3 maanden gratis verlengen. Zo kun je je laatste onderdelen afronden. Je krijgt dan nog steeds (stage)begeleiding van je docenten. En ook inschrijven voor je examens is helemaal gratis!

 • Elk examen is inclusief één herexamen. Bij ons heb je geen onverwachte kosten voor examens, modules of verblijf.
 • Examens en voortgangstoetsen
 • Voor de vakopleidingen koopt Capabel examens in. Bijvoorbeeld bij de SVPB en het CIBV. Wij brengen hiervoor nooit hogere kosten bij jou in rekening. Bij de SVPB is het ook mogelijk om zelf in te schrijven voor examens. Je betaalt dan direct aan de SVPB.

Diverse financieringsmogelijkheden

Je hebt diverse mogelijkheden om je opleiding te betalen. Hiervoor bestaan allerlei opties bijvoorbeeld via

(Studie)financiering & subsidies

Kies je voor een MBO-opleiding in BOL-variant? Grote kans dat je recht heb op studiefinanciering. Check of je voldoet aan de voorwaarden van DUO. Ook zie je daar welk bedrag je ontvangt en hoe je een studiefinanciering aanvraagt. Je ontvangt je studiefinanciering snel. Namelijk al vanaf de eerste maand na de start van je opleiding. De studiefinanciering loopt de hele nominale opleidingsduur door. De nominale duur van je opleiding vind je op de opleidingspagina’s.

Om in aanmerking te komen voor studiefinanciering moet je uiterlijk in de maand waarin je 30 wordt de aanvraag studiefinanciering hebben gedaan. Aan bovenstaande informatie over studiefinanciering kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud en voorwaarden van studiefinanciering kunnen wijzigen. Alle voorwaarden voor studiefinanciering zijn te vinden op de site van DUO.

Overige Subsidies

Nederland kent vele mogelijkheden om de studiekosten te beperken. Als particuliere MBO-opleider heeft Capabel ten opzichte van vergelijkbare instellingen betaalbare lesgeldtarieven.

Overzicht van mogelijke subsidies

De NRTO publiceert via haar website alle bestaande overige subsidieregelingen. Dit overzicht is te bereiken: NRTO 

Onderstaand zijn een aantal regelingen die mogelijk voor jou als particulier gelden.

 • Studiefinanciering bij BOL opleidingen.
 • Subsidieregeling Praktijkleren: voor BBL studenten ondersteunt de subsidieregeling praktijkleren in Nederland gevestigde bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats bieden. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de student praktijkbegeleiding kreeg in het schooljaar. Kijk bij subsidieregeling praktijkleren 

De regeling geldt voor BBL opleidingen van Capabel Onderwijs.

 • UWV bijdrage in scholingskosten bij een uitkering. Kijk op de site van UWV over scholingskosten. Capabel heeft een raamovereenkomst met het UWV waardoor scholingskosten mogelijk vergoed worden.
 • Transitievergoeding door jou ontvangen na ontslag: bij alle opleidingen en in overleg met jou. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Hiernaast hebben werkgevers vaak mogelijkheden voor een bijdrage in scholingskosten.

 

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.

Logo ministerie OCW partner Capabel Onderwijs

Logo Nvao Beeldmerk Geaccrediteerde Opleiding

Logo NRTO Geaccrediteerde Opleiding