Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

Toelating & intake

Instroomeisen

De MBO-opleidingen van Capabel Onderwijs kun je volgen als je 18 jaar of ouder bent.

Het volgen van een korte opleiding is niet voor iedereen weggelegd. Je laat zien dat je een doener bent en doorzettingsvermogen hebt. Ook moet je voldoen aan de instroomeisen.

Opleidingseisen MBO-opleiding

Voor het kunnen volgen van een mbo-opleiding vragen wij het volgende van jou:

MBO 2: MBO 1, VMBO-B/K/Gl/Tl, overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO of intaketoets (behaald)

MBO 3: MBO 2, VMBO-K/Gl/Tl, overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO of intaketoets (behaald)

MBO 4:MBO 3, VMBO-K/Gl/Tl, overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO of intaketoets (behaald)

Flexibele leerweg + niveau 4:

Overgangsbewijs 3 naar 4 HAVO/VWO, diploma VMBO k-g-t, MBO 3, of een intaketoets indien 23 jaar of ouder. Tot 23 jaar heb je minimaal startkwalificatie nodig (MBO 2, HAVO-diploma of hoger). Een MBO-2 diploma en geen 23? Dan is een intaketoets vereist

Flexibele leerweg + niveau 3:

Overgangsbewijs 3 naar 4 HAVO/VWO, diploma VMBO k-g-t, MBO 2, of een intaketoets indien 23 jaar of ouder. Tot 23 jaar heb je minimaal startkwalificatie nodig (MBO 2, HAVO-diploma of hoger)

Thuisstudie niveau 2:

Overgangsbewijs 3 naar 4 HAVO/VWO, diploma VMBO b-k-g-t, MBO 1 (entreeopleiding), of een vereiste intaketoets indien 23 jaar of ouder. Tot 23 jaar heb je minimaal een startkwalificatie nodig (MBO 2, HAVO-diploma of hoger)

Vrijstellen wettelijke vooropleidingseisen

Onderwijsassistent staat in leslokaal met spierbalMocht je niet aan de diploma eisen voor jouw opleiding voldoen, dan kun je ook een intaketoets maken. Aan de intaketoets zijn geen extra kosten verbonden. Op basis van de uitkomst van de intaketoets kan het bevoegd gezag van Capabel Onderwijs jou eventueel vrijstellen van de wettelijke vooropleidingseisen voor het MBO. Deze mogelijkheid tot vrijstelling geldt voor vrijwel alle opleidingen. Behalve voor de MBO-opleiding Verpleegkundige.


De intaketoets kan leiden tot:

 • Ontheffing voor de instroomeisen MBO-niveau 2, 3 of 4
 • Ontheffing voor de instroomeisen MBO-niveau 2, 3 of 4 nadat met goed gevolg een voorschakeltraject Nederlandse taal is volbracht
 • Ontheffing voor de instroomeisen MBO-niveau 2, 3 of 4 nadat met goed gevolg een voorschakeltraject rekenen is volbracht
 • Ontheffing voor de instroomeisen MBO-niveau 2, 3 of 4 nadat met goed gevolg een voorschakeltraject Nederlandse taal en rekenen is volbracht.

Wanneer op basis van de resultaten van de intaketoets de slaagkans ontoereikend worden geacht, is Capabel Onderwijs helaas genoodzaakt de toelating af te wijzen. Bij een afwijzing zullen we je inschrijving kosteloos annuleren zoals beschreven in onze algemene voorwaarden. Let op; wanneer je wordt uitgenodigd voor een intake toets verwachten we ook dat je komt. Doe je dit niet dan is dit geen annulering van je inschrijving. Kijk hiervoor ook in onze algemene voorwaarden.

Hoe werkt de intake bij Capabel?

Tijdens de intake kijken we of je niveau aansluit bij de door jou gekozen opleiding. Je wordt uitgenodigd om een toets te maken op een van onze vestigingen. Daarbij testen we jouw:

 1. Leervermogen
 2. Rekenvaardigheid
 3. Taalvaardigheid
 4. Persoonlijkheid

Direct na het maken van de toets krijg je de uitslag. Benieuwd hoe een intake eruitziet bij Capabel? Bekijk onze intakevideo. Zo krijg je goed beeld van wat je kunt verwachten!

Tips voor een goede intake

 • Voorafgaand aan de toets krijg je uitleg van onze intakecoach. Zorg dus dat je op tijd komt.
 • Het advies uit de intake is bindend en staat 6 maanden vast. Bereid je daarom goed voor!
 • Oefen voor de intake je vaardigheden op 123test.nl
 • Zorg dat je al je diploma’s of overgangsbewijzen van jouw vooropleiding(en) vóór de intakedatum opstuurt naar studentenservice@capabel.nl

Instroomeisen

Het volgen van een korte opleiding is niet voor iedereen weggelegd. Je laat zien dat je een doener bent en doorzettingsvermogen hebt. Ook moet je voldoen aan de instroomeisen.

De opleidingen van Capabel kun je volgen vanaf 18 jaar. In onze verkorte opleidingen is meedoen aan alle lesdagen en activiteiten nodig om succes te hebben.

Per opleiding vind je bij het kostenoverzicht de instroomeisen. Kijk bij onze opleidingen of jij voldoet aan de instroomeisen.

Start de intake

De intake kan je starten nadat je contact heb gehad met jouw intake coach en je van ons de uitnodiging hebt ontvangen. Via deze pagina kan je dan direct starten met de intake

Meest gekozen opleidingen

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.

Logo ministerie OCW partner Capabel Onderwijs

Logo Nvao Beeldmerk Geaccrediteerde Opleiding

Logo NRTO Geaccrediteerde Opleiding