MBO Beveiliger 2

Niveau MBO 2
Type Thuisstudie, Flexibele Leerweg +
Duur 12 maanden
Erkenning Ministerie van J&V en SVPB
Studiefinanciering Nee
Vooropleidingen Overgangsbewijs 3 naar 4 HAVO/VWO, diploma VMBO b-k-g-t, MBO 1 (entreeopleiding), of een vereiste intaketoets indien 23 jaar of ouder. Tot 23 jaar heb je minimaal een startkwalificatie nodig (MBO 2, HAVO-diploma of hoger)

De opleiding MBO Beveiliger 2

In de opleiding krijg je beroepsgerichte modules. Je leert toegangs- en uitgangscontroles en surveillances uit te voeren, hoe op te treden bij ongewenst gedrag. En hoe je verdachten moet aanhouden en optreden bij incidenten. Daarnaast leer je dienstverlenende taken uit te voeren, service en hulp te bieden en baliewerkzaamheden uit te voeren. Daarnaast heb je nog een aantal MBO-modules als Nederlands, rekenen en burgerschap. Voor deze opleiding kies je ook nog 2 keuzedelen. Keuzedelen vergroten je arbeidsmarktkansen en doorstroom naar een vervolgopleiding.

Download hier de brochure voor meer informatie!

Om te kunnen starten met de opleiding Beveiliger niveau 2 is een zekere vooropleiding verplicht. Deze vind je onderaan de pagina bij het kopje prijzen. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat je geen strafblad of justitieel verleden hebt. Er wordt een screening gedaan waar onder andere wordt gekeken of je in de laatste 8 jaar bent veroordeeld voor een misdrijf waarbij je een (on)voorwaardelijke gevangenisstraf kreeg én of je in de laatste 4 jaar bent veroordeeld voor een misdrijf waarbij je een geldboete of een taakstraf kreeg. Kijk voor meer informatie over de screening op de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Na het behalen van het diploma voor MBO Beveiliger 2, kun je starten met de opleiding MBO Beveiliger 3

Wat doe je als Beveiliger? 

Beveiligers werken voor een groot aantal verschillende particuliere of publieke organisaties. Je kan werken bij een beveiligingsorganisaties waarbij je de beveiliging van objecten uitvoert of via je werkgever geplaatst worden bij een opdrachtgever (zorginstelling, winkelcentrum e.d.). Typerend voor beveiligingswerkzaamheden is dat er een vergunning nodig is om te mogen werken of BPV (stage) uit te voeren. Ook is er in de beveiligingsbranche specifieke wetgeving van toepassing. Voor sommige werkomgevingen is een specialisatie vereist. Beveiligers werken weliswaar in een team van een bedrijf, maar voeren werkzaamheden vaak alleen uit, waarbij ze contact houden met een meldkamer of alarmcentrale. Beveiligingswerk gaat 24/7 door.

Erkende opleiding, dus waardevol

Je opleiding is een waardevolle investering in je toekomst. Onze MBO-opleidingen zijn dan ook erkend door het Ministerie van OCW. Dit maakt je diploma waardevast en herkenbaar op de arbeidsmarkt. Goed om te weten dat je straks studeert bij Capabel Onderwijs, de specialist in erkende en verkorte opleidingen!

Locaties & startdata

Er zijn geen vaste inschrijfdata voor deze opleiding. 

Starten kan op elk moment kan na aanleveren van documentatie. Na inschrijving hoor je zo snel mogelijk van ons wanneer jij kan starten met jouw opleiding!

De Flexibele Leerweg + is een flexibele deeltijd MBO-opleiding met lessen in de avond. Op deze manier is de opleiding gemakkelijk te combineren met werk of andere bezigheden.

Programma

Uniek bij onze opleiding is dat je op elk gewenst moment met de opleiding kan starten en jij je eigen studietempo bepaalt. Je kan in 8-12 maanden je diploma halen en hierna direct aan de slag!

Beroepsgerichte (theorie) modules

 • Veiligheid en beveiliging basis
 • Wet- en regelgeving basis
 • Waarnemen basis
 • Specifiek rapporteren basis
 • Doelmatig optreden basis
 • Praktijkdag
 • Examentraining

MBO modules:

 • Nederlands niveau 2F
 • Rekenen niveau 2F
 • Loopbaan en Burgerschap

Keuzedelen

Bovenop het basisdeel kies je een pakket keuzedelen waarmee je je kunt specialiseren en onderscheiden. Jouw keuzedelen geven je een voorsprong op de arbeidsmarkt. Voor de opleiding Beveiliger 2 bieden wij de volgende pakketten aan:

PB2-1: 
Cameratoezicht
Winkelbeveiliging

PB2-2: 
Basiskennis beveiliging in de zorg
Cameratoezicht

PB2-3: 
Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers
Winkelbeveiliging

PB2-4: 
Basiskennis beveiliging in de zorg
Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers

Let op! Keuzedelen moeten zo goed mogelijk aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Daarom kan de inhoud van een keuzedeel wijzigen tussen het keuzemoment en de start van het keuzedeelblok. Capabel Onderwijs biedt jou altijd een actueel keuzedeelpakket aan. Dat betekent wel dat het pakket dat jij kiest, anders kan zijn op het moment dat jij start met jouw keuzedeelblok. Als jouw pakket verandert (omdat het keuzedeel is gewijzigd), dan informeren we je hier uiteraard over.

Stage/beroepspraktijkvorming (BPV)

Beroepspraktijkvorming (stage) is een verplicht onderdeel van de opleiding Beveiliger 2. Je dient gedurende de opleiding te werken bij of stage te lopen bij een daarvoor erkend leerbedrijf. Wanneer je de opleiding volgt via de 3e leerweg (Thuisstudie of FL+), dan mag dit werk of stage op ieder gewenst moment gestart worden. Je werkt daarnaast aan opdrachten die met dat werk of stage te maken hebben. Voor het zoeken naar een geschikte stageplaats kun je terecht op stagemarkt.nl. Bij aanvang van de stage ontvang je een tijdelijke pas die 1 jaar geldig is. Binnen de looptijd van deze pas moet je het diploma halen. In de BPV maak je de opdrachten in het, door de branche verplichte, praktijkwerkboek. Je praktijkbeoordelaar van de BPV beoordeelt de opdrachten. De BPV wordt afgesloten met een verklaring van het leerbedrijf en Capabel, deze moet tenminste voldoende zijn. Als je BPV afgerond is kan je de praktijkexamen afleggen bij SVPB. Alleen voor BBL geldt een verplicht minimum aantal BPV uren (700), geaccordeerd door BPV. Voor de overige opleidingsvarianten geldt dat je ongeveer 640 uren BPV nodig hebt.

Doel van de opleiding

Een beveiliger 2
 • Signaleert risico's en neemt preventieve maatregelen
 • Voert toegangs- en uitgangscontroles uit
 • Voert surveillance en controles uit
 • Treedt repressief op
 • Treedt op bij ongewenst gedrag
 • Houdt verdachten aan
 • Treedt op bij incidenten
 • Voert dienstverlenende taken uit
 • Biedt service en hulp
 • Voert (eenvoudige) baliewerkzaamheden uit

Examens*

 • Veiligheid en beveiliging basis (SVPB)
 • Wet- en regelgeving basis (SVPB)
 • Waarnemen basis (SVPB)
 • Specifiek rapporteren basis (SVPB)
 • Doelmatig optreden basis (SVPB)

De examens (en de betaling van de examineringen) van het beroepsgerichte deel worden door de exameninstelling SVPB afgenomen.

Het examen voor Nederlands bestaat uit twee delen, een (landelijk) centraal examen en een instellingsexamen.

Het examen voor Rekenen is een (landelijk) centraal examen  
De keuzedelen worden geëxamineerd door een externe exameninstellingen (onder andere de SVPB).

Programma

De Flexibele Leerweg + (derde leerweg) is gericht op het erkende MBO-diploma en bestaat uit 4 blokken: 2 basisblokken,1 blok keuzedelen en 1 blok praktijkexamenvoorbereiding. Met de keuzedelen verbreed, verdiep of specialiseer en onderscheid jij jezelf als beveiliger. Met een combinatie van leren en ervaren haal je het maximale uit je ontwikkeling. Daarom start je bij voorkeur uiterlijk in de 6e lesweek met je BPV. 

Beroepsgerichte (theorie) modules

 • Veiligheid en beveiliging basis
 • Wet- en regelgeving basis
 • Waarnemen basis
 • Specifiek rapporteren basis
 • Doelmatig optreden basis
 • Praktijkdag
 • Examentraining

MBO modules:

 • Nederlands niveau 2F
 • Rekenen niveau 2F
 • Loopbaan en Burgerschap

Keuzedelen

Bovenop het basisdeel kies je een pakket keuzedelen waarmee je je kunt specialiseren en onderscheiden. Jouw keuzedelen geven je een voorsprong op de arbeidsmarkt. Voor de opleiding Beveiliger 2 bieden wij de volgende pakketten aan:

PB2-1: 
Cameratoezicht
Winkelbeveiliging

PB2-2: 
Basiskennis beveiliging in de zorg
Cameratoezicht

PB2-3: 
Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers
Winkelbeveiliging

PB2-4: 
Basiskennis beveiliging in de zorg
Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers

Let op! Keuzedelen moeten zo goed mogelijk aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Daarom kan de inhoud van een keuzedeel wijzigen tussen het keuzemoment en de start van het keuzedeelblok. Capabel Onderwijs biedt jou altijd een actueel keuzedeelpakket aan. Dat betekent wel dat het pakket dat jij kiest, anders kan zijn op het moment dat jij start met jouw keuzedeelblok. Als jouw pakket verandert (omdat het keuzedeel is gewijzigd), dan informeren we je hier uiteraard over.

Stage/beroepspraktijkvorming (BPV)

Beroepspraktijkvorming (stage) is een verplicht onderdeel van de opleiding Beveiliger 2. Je dient gedurende de opleiding te werken bij of stage te lopen bij een daarvoor erkend leerbedrijf. Wanneer je de opleiding volgt via de 3e leerweg (Thuisstudie of FL+), dan mag dit werk of stage op ieder gewenst moment gestart worden. Je werkt daarnaast aan opdrachten die met dat werk of stage te maken hebben. Voor het zoeken naar een geschikte stageplaats kun je terecht op stagemarkt.nl. Bij aanvang van de stage ontvang je een tijdelijke pas die 1 jaar geldig is. Binnen de looptijd van deze pas moet je het diploma halen. In de BPV maak je de opdrachten in het, door de branche verplichte, praktijkwerkboek. Je praktijkbeoordelaar van de BPV beoordeelt de opdrachten. De BPV wordt afgesloten met een verklaring van het leerbedrijf en Capabel, deze moet tenminste voldoende zijn. Als je BPV afgerond is kan je de praktijkexamen afleggen bij SVPB. Alleen voor BBL geldt een verplicht minimum aantal BPV uren (700), geaccordeerd door BPV. Voor de overige opleidingsvarianten geldt dat je ongeveer 640 uren BPV nodig hebt.

Doel van de opleiding

Een beveiliger 2

 • Signaleert risico's en neemt preventieve maatregelen
 • Voert toegangs- en uitgangscontroles uit
 • Voert surveillance en controles uit
 • Treedt repressief op
 • Treedt op bij ongewenst gedrag
 • Houdt verdachten aan
 • Treedt op bij incidenten
 • Voert dienstverlenende taken uit
 • Biedt service en hulp
 • Voert (eenvoudige) baliewerkzaamheden uit

Examens*

 • Veiligheid en beveiliging basis (SVPB)
 • Wet- en regelgeving basis (SVPB)
 • Waarnemen basis (SVPB)
 • Specifiek rapporteren basis (SVPB)
 • Doelmatig optreden basis (SVPB)

De examens (en de betaling van de examineringen) van het beroepsgerichte deel worden door de exameninstelling SVPB afgenomen.

Het examen voor Nederlands bestaat uit twee delen, een (landelijk) centraal examen en een instellingsexamen.

Het examen voor Rekenen is een (landelijk) centraal examen. De keuzedelen worden geëxamineerd door een externe exameninstellingen (onder andere de SVPB).

Prijzen

Lesgeld in termijnen:
10 termijnen van € 112 + 6 gratis termijnen studieverlenging (indien nodig)
Of bij betaling in één keer:
€ 1.120 € 1.008 10% korting
Examens:
€ 880
Leermiddelen en (online) boekenpakket:
€ 175
Inschrijfgeld:
Inclusief
Studiefinanciering mogelijk:
Nee (mogelijk wel STAP-budget)
Vooropleidingen:
Overgangsbewijs 3 naar 4 HAVO/VWO, diploma VMBO b-k-g-t, MBO 1 (entreeopleiding), of een vereiste intaketoets indien 23 jaar of ouder. Tot 23 jaar heb je minimaal een startkwalificatie nodig (MBO 2, HAVO-diploma of hoger)

Voor bovengenoemde prijs bij examens ontvang je een examenbundel, incl.1 poging excl. Keuzedeelexamens*, bestaande uit

 • Veiligheid en beveiliging basis
 • Wet- en regelgeving basis
 • Waarnemen basis
 • Specifiek rapporteren basis
 • Doelmatig optreden basis incl. PEC toeslag
 • Nederlands, 2F centraal examen
 • Nederland, 2F instellingsexamen spreken/gesprekken voeren
 • Nederlands, 2F instellingsexamen schrijven
 • Centraal examen rekenen 2F

Keuzedelen

 • Keuzedeel Winkelbeveiliging
 • Keuzedeel Cameratoezicht
 • Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers

Prijswijzigingen op aangeven van de externe exameninstantie SVPB voorbehouden.

Lesgeld in termijnen:
15 termijnen van € 254 + 3 gratis termijnen studieverlenging (indien nodig)
Of bij betaling in één keer:
€ 3.810 € 3.429 10% korting
Examens:
€ 439
Leermiddelen en (online) boekenpakket:
€ 319
Inschrijfgeld:
€ 85
Studiefinanciering mogelijk:
Nee (mogelijk wel STAP-budget)
Vooropleidingen:
Overgangsbewijs 3 naar 4 HAVO/VWO, diploma VMBO b-k-g-t, MBO 1 (entreeopleiding), of een vereiste intaketoets indien 23 jaar of ouder. Tot 23 jaar heb je minimaal een startkwalificatie nodig (MBO 2, HAVO-diploma of hoger)
Beschikbare modules:
Optioneel pakket van de generieke vakken (Nederlands, Rekenen, Engels, Loopbaan en Burgerschap):
€ 399

Voor bovengenoemde prijs bij examens ontvang je een examenbundel, incl.1 poging excl. Keuzedeelexamens*, bestaande uit

 • Veiligheid en beveiliging basis
 • Wet- en regelgeving basis
 • Waarnemen basis
 • Specifiek rapporteren basis
 • Doelmatig optreden basis incl. PEC toeslag

Keuzedeelexamens

 • Keuzedeel Winkelbeveiliging
 • Keuzedeel Cameratoezicht
 • Basiskennis voor beveiligers en handhavers

De kosten voor 2 pogingen voor de examens Nederlands 2F en Rekenen zijn inbegrepen bij het lesgeld.

Prijswijzigingen op aangeven van de externe exameninstantie SVPB voorbehouden.

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. De algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Je kunt van verschillende middelen gebruik maken om jouw opleiding te financieren. Zoals studiefinanciering, het Leven-Lang-Leren-Krediet, het STAP-budget en andere subsidies. Kijk voor meer informatie over deze middelen bij Financiering, subsidies en belastingvoordeel.


Klaar om met jouw opleiding Beveiliger 2 te starten?

Schrijf je nu in!

Of wil je eerst nog meer informatie?

Neem contact met ons op

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.