Hoofdafbeelding van opleiding MBO Beveiliger 2

MBO Beveiliger 2

Binnen een week kon ik al starten met mijn opleiding

Mark Buis, student ICT

Bezoek een Voorlichting
Hoofdafbeelding van opleiding MBO Beveiliger 2
MBO Beveiliger 2
Type Thuisstudie of Flexibele Leerweg +
Erkenning Ministerie van J&V en SVPB
Vooropleidingen MBO 1, VMBO-B/K/Gl/Tl, overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO of intaketoets (behaald)
Duur 8 - 12 maanden
Niveau MBO 2
Studiefinanciering Nee

Het beroep

Beveiligers werken voor een groot aantal verschillende particuliere of publieke organisaties. Je kan werken bij een beveiligingsorganisaties waarbij je de beveiliging van objecten uitvoert of via je werkgever geplaatst worden bij een opdrachtgever (zorginstelling, winkelcentrum e.d.). Typerend voor beveiligingswerkzaamheden is dat er een vergunning nodig is om te mogen werken of BPV (stage) uit te voeren. Ook is er in de beveiligingsbranche specifieke wetgeving van toepassing.  Voor sommige werkomgevingen is een specialisatie vereist. Beveiligers werken weliswaar in een team van een bedrijf, maar voeren werkzaamheden vaak alleen uit, waarbij ze contact houden met een meldkamer of alarmcentrale. Beveiligingswerk gaat 24/7 door.

De opleiding MBO Beveiliger in 't kort

In de opleiding krijg je beroepsgerichte modules. Je leert toegangs- en uitgangscontroles en surveillances uit te voeren, hoe op te treden bij ongewenst gedrag. En hoe je verdachten moet aanhouden en optreden bij incidenten. Daarnaast leer je dienstverlenende taken uit te voeren, service en hulp te bieden en baliewerkzaamheden uit te voeren. Daarnaast heb je nog een aantal MBO-modules als Nederlands, rekenen en burgerschap. Voor deze opleiding kies je ook nog 2 keuzedelen. Keuzedelen vergroten je arbeidsmarktkansen en doorstroom naar een vervolgopleiding.

Erkende opleiding, dus waardevol

Je opleiding is een waardevolle investering in je toekomst. Onze MBO-opleidingen zijn dan ook erkend door het Ministerie van OCW. Dit maakt je diploma waardevast en herkenbaar op de arbeidsmarkt. Goed om te weten dat je straks studeert bij Capabel Onderwijs, de specialist in erkende en verkorte opleidingen!

Locaties & startdata

Er zijn geen vaste inschrijfdata voor deze opleiding. Na inschrijving hoor je zo snel mogelijk van ons wanneer jij kan starten met je beste jaar!

Programma

Uniek bij onze opleiding is dat je op elk gewenst moment met de opleiding kan starten en jij je eigen studietempo bepaalt. Je kan in 8-12 maanden je diploma halen en hierna direct aan de slag!

Beroepsgerichte (theorie) modules

 • Beveiliging van objecten basis
 • Wettelijke kaders basis
 • Waarnemen basis
 • Specifiek rapporteren basis
 • Praktijkdag
 • Examentraining

MBO modules:

 • Nederlands niveau 2F
 • Rekenen niveau 2F
 • Loopbaan en Burgerschap

Keuzedelen

Bovenop het basisdeel kies je een pakket keuzedelen waarmee je je kunt specialiseren en onderscheiden. Jouw keuzedelen geven je een voorsprong op de arbeidsmarkt. Voor de opleiding Beveiliger 2 bieden wij de volgende pakketten aan:

Pakket 1: 

Cameratoezicht
Winkelbeveiliging

Pakket 2:

Cameratoezicht
Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers

Pakket 3:

Winkelbeveiliging
Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers

Stage/beroepspraktijkvorming (BPV)

Beroepspraktijkvorming (stage) is een verplicht onderdeel van de opleiding Beveiliger 2. Je dient gedurende de opleiding te werken bij of stage te lopen bij een daarvoor erkend leerbedrijf. Wanneer je de opleiding volgt via de 3e leerweg (Thuisstudie of FL+), dan mag dit werk of stage op ieder gewenst moment gestart worden. Je werkt daarnaast aan opdrachten die met dat werk of stage te maken hebben. Voor het zoeken naar een geschikte stageplaats kun je terecht op stagemarkt.nl. Bij aanvang van de stage ontvang je een tijdelijke pas die 1 jaar geldig is. Binnen de looptijd van deze pas moet je het diploma halen. In de BPV maak je de opdrachten in het, door de branche verplichte, praktijkwerkboek. Je praktijkbeoordelaar van de BPV beoordeelt de opdrachten. De BPV wordt afgesloten met een verklaring van het leerbedrijf en Capabel, deze moet tenminste voldoende zijn. Als je BPV afgerond is kan je de praktijkexamen afleggen bij SVPB. Alleen voor BBL geldt een verplicht minimum aantal BPV uren (700), geaccordeerd door BPV. Voor de overige opleidingsvarianten geldt dat je ongeveer 640 uren BPV nodig hebt.

Doel van de opleiding

Een beveiliger 2
 • Signaleert risico's en neemt preventieve maatregelen
 • Voert toegangs- en uitgangscontroles uit
 • Voert surveillance en controles uit
 • Treedt repressief op
 • Treedt op bij ongewenst gedrag
 • Houdt verdachten aan
 • Treedt op bij incidenten
 • Voert dienstverlenende taken uit
 • Biedt service en hulp
 • Voert (eenvoudige) baliewerkzaamheden uit

Examens*

 • Veiligheid en beveiliging basis (SVPB)
 • Wet- en regelgeving basis (SVPB)
 • Waarnemen basis (SVPB)
 • Specifiek rapporteren basis (SVPB)
 • Doelmatig optreden basis (SVPB)

De examens (en de betaling van de examineringen) van het beroepsgerichte deel worden door de exameninstelling SVPB afgenomen.

Het examen voor Nederlands bestaat uit twee delen, een (landelijk) centraal examen en een instellingsexamen.

Het examen voor Rekenen is een (landelijk) centraal examen  
De keuzedelen worden geëxamineerd door een externe exameninstellingen (onder andere de SVPB).

Prijzen

Lesgeld in termijnen:
10 termijnen van 101 + 6 gratis termijnen studieverlenging (indien nodig)
Lesgeld ineens:
1010 895 11,3% korting
Examens:
862
Leermiddelen en (online) boekenpakket:
175
Inschrijfgeld:
Inclusief
Studiefinanciering mogelijk:
Nee
Vereiste vooropleiding:
MBO 1, VMBO-B/K/Gl/Tl, overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO of intaketoets (behaald)

Voor bovengenoemde prijs bij examens ontvang je een examenbundel, incl.1 poging excl. Keuzedeelexamens*, bestaande uit

 • Veiligheid en beveiliging basis
 • Wet- en regelgeving basis
 • Waarnemen basis
 • Specifiek rapporteren basis
 • Doelmatig optreden basis incl. PEC toeslag
 • Nederlands, 2F centraal examen
 • Nederland, 2F instellingsexamen spreken/gesprekken voeren
 • Nederlands, 2F instellingsexamen schrijven
 • Rekenen, 2F instellingsexamen

Keuzedelen

 • Keuzedeel Winkelbeveiliging
 • Keuzedeel Cameratoezicht
 • Basiskennis Weerbaarheid
 • Basiskennis Beveiliging in de zorg
Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. De algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Je kunt van verschillende middelen gebruik maken om jouw opleiding te financieren. Zoals studiefinanciering, het Leven-Lang-Leren-Krediet, belastingaftrek en subsidies. Kijk voor meer informatie over deze middelen bij Financiering, subsidies en belastingvoordeel.


Klaar om met jouw opleiding Beveiliger 2 te starten?

Schrijf je nu in!

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.