Capabel Logo
1 jarige opleidingen
Erkend MBO met studiefinanciering
Meerdere startmomenten per jaar
1 dag per week les

Corona update: Je kunt jouw opleiding klassikaal starten! Lees hier meer over de actuele situatie.

meer informatie

Opleiding Sociaal Werker FL+

Klanten vertellen
Niveau
4
Duur
15 maanden
Erkenning
Ministerie van OCW
Studiefinanciering
Studie-financiering
Nee
Leerweg
Derde leerweg

JIJ ALS SOCIAAL WERKER

Als sociaal werker (voorheen Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener) sta je middenin de samenleving en begeleid je mensen op diverse leefgebieden. Deze mensen hebben ondersteuning nodig om zelfredzaam te kunnen zijn en om mee te kunnen doen in de samenleving. De sociaal werker komt met heel veel verschillende mensen in aanraking, die allemaal hun eigen verhaal hebben. Je werkt veel met doelgroepen en je bent een verbindende factor in de samenleving. Je werk wordt daarmee uitdagend en gevarieerd. In de opleiding leer je hoe je mensen kunt ondersteunen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid en de wijze waarop ze hun problemen kunnen oplossen. In je werk ga je samen met cliënten aan de slag met vragen op het gebied van financiën, wonen en leefbaarheid, werk, opleiding en activiteiten, sociale relaties, lichamelijke en psychische gezondheid en zingeving.

Sociaal werker is een veelzijdig beroep waarmee je terecht kunt in de gezondheidszorg, bij een welzijnsorganisatie, bij justitie, politie, de schuldhulpverlening, het onderwijs, een gemeente, een sociaal wijkteam of bijvoorbeeld de woningbouw. En dit zijn nog maar een paar werkterreinen. 

Korte mbo-opleiding

Uniek aan deze erkende opleiding Sociaal Werker van Capabel (derde leerweg) is dat je op elk moment met de opleiding kan starten en jij je eigen studietempo bepaalt. Je kan in 52 lesweken of minder je diploma halen en hierna direct als sociaal werker aan de slag! Wij zijn ons ervan bewust dat je opleiding een investering in je toekomst is. Daarom zijn onze MBO-opleidingen erkend door het Ministerie van OCW. Dit maakt je diploma waardevast en herkenbaar op de arbeidsmarkt.

Je hebt 1 avond per week (online) beroepsgericht les. Na een paar weken ga je stage lopen of aan het werk. Of als jou dit beter uitkomt, loop je stage nadat je alle (online) lessen gevolgd hebt. Op je stage/werk maak je opdrachten die gebaseerd zijn op je leerdoelen en je voorbereiden op de afsluitende examens. Je opleiding bestaat dus uit (online) lessen, zelfstudie en stage/werken. Soms heb je (even) een drukke periode of juist meer tijd om te studeren: jouw flexibele leerweg.

Geïnteresseerd in de BOL- of BBL-variant van de opleiding? Klik dan hier voor meer informatie.

Klaar in 1 jaar!
Meerdere startmomenten
Al ruim 30 jaar ervaring
De specialist in verkort onderwijs
Transparante prijzen
Erkende MBO opleidingen

Er zijn geen vaste inschrijfdata voor deze opleiding. Na inschrijving hoor je zo snel mogelijk van ons wanneer jij kan starten met je beste jaar!

De flexibele leerweg + (derde leerweg) is gericht op het erkende MBO-diploma en bestaat uit basisblokken (2)*, profielblokken (2) en het keuzedeelblok. In de basisblokken leer je de basiskennis en vaardigheden en in de profielblokken ga je dit verdiepen, bij voorkeur met  jouw stage/werkervaring uit de praktijk. Met de keuzedelen verbreed, verdiep of specialiseer en onderscheid jij jezelf als sociaal werke.

Flexibel studeren

De opleiding bestaat uit 5 blokken van 10 weken. Je hebt ieder blok 10 beroepsgerichte lessen: 7 online en drie op locatie. Tijdens de lessen op locatie komen vooral de praktische vaardigheden aan bod en de examenvoorbereiding. Optioneel kan je ieder blok 10 online lessen voor de generieke vakken volgen. Alle lessen vinden in de avond plaats. Jij kan je opleiding flexibel inrichten: 2 basis- of profielblokken tegelijk volgen, stage lopen of werken vanaf de start van je opleiding of pas nadat je alle lesblokken gevolgd hebt, het generieke gedeelte versneld doen of zelfs een blok skippen.  Jouw ontwikkeling en examinering maken zichtbaar dat jij het diploma waard bent, de weg daarnaar toe bepaal jij zelf in afstemming met je studiecoach. De flexibele leerweg + kent geen wettelijke urennorm of studieduur. Hierdoor is je opleidingsduur flexibel en veelal korter.

Bij Capabel volg je een verkorte MBO-opleiding en we willen graag dat je slaagt voor je diploma. Dus ook al studeer je zelfstandig, je krijgt toch de begeleiding die jij nodig hebt. Dit doen we online en telefonisch met studiecoaching maar ook krijg je persoonlijke begeleiding van de docent in de klassikale lessen, de online lessen en de examentraining.

BEROEPSGERICHTE VAKKEN

Als sociaal werker heb je een veelzijdige functie waarin je mensen begeleidt op allerlei terreinen. Je leert daarom ook veel over gedrag van mensen en hoe je mensen kunt coachen. In de opleiding Sociaal werker leer je over o.a. de volgende onderwerpen:

 • Aanpak van sociale vraagstukken (ontwikkeling, uitvoering, evaluatie)
 • Versterken van sociale netwerken
 • Ondersteuning bij praktisch functioneren en participatie
 • Opzetten, uitvoeren en coördineren van Organiseren van projecten en activiteiten
 • Rapportage en communicatie
 • Werken in een organisatie Juridische kaders
 • Beleid uitvoeren
 • Administratieve taken uitvoeren
 • Werken aan je professionele ontwikkeling
 • Kwaliteit en deskundigheid
 • Sociale vaardigheden en coachingsstijlen
 • Culturen en leefstijlen

   

GENERIEKE VAKKEN

Naast de beroepsgerichte vakken zijn ook de generieke vakken onderdeel van je MBO-diploma. Dit zijn de vakken Nederlandse taal, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap. De generieke vakken worden online aangeboden door middel van colleges (webinars) en er is een vakdocent online beschikbaar (e-docent) waaraan je interactief vragen kunt stellen in de chat, per mail, telefonisch of via het forum.

KEUZEDELEN

Bovenop het basis- en profieldeel kies je een pakket keuzedelen waarmee je je kunt specialiseren en onderscheiden. Jouw keuzedelen geven je een voorsprong op de arbeidsmarkt. Voor de opleiding Sociaal werker bieden wij de volgende pakketten keuzedelen aan:

SOW-1:
Jeugd- en opvoedhulp

SOW-2:
Diversiteit 
Doorstroom HBO Sociaal Juridisch

SOW-3: 
Belevingsgericht werken 
Expressief talent

STAGE OF WERKEN

Op een bepaald moment tijdens de opleiding doe je een aantal praktijkopdrachten en examens tijdens je werk of stage. Zo leer je je kennis in de praktijk toepassen. Dit moet je uitvoeren bij een erkend leerbedrijf. Zie de website www.stagemarkt.nl voor meer informatie over erkende leerbedrijven. De Flexibele Leerweg + kent geen wettelijke urennorm of studieduur, ook niet voor de stage (beroepspraktijkvorming). Hierdoor is je opleidingsduur korter.

TOETSING EN EXAMINERING

Tijdens je opleiding beoordelen we regelmatig je studievoortgang met studieloopbaangesprekken, voortgangstoetsen en met opdrachten. Zo weet je steeds waar je al goed in bent en waar je nog aan moet werken. Zo kun je je gericht voorbereiden op je examens. Het onderwijs en de examens bij Capabel Onderwijs Groep worden uitgevoerd volgens de kaders van het officiële en actuele kwalificatiedossier Sociaal werker met crebonummer 25615.

Financiering van je opleiding

Om je opleiding bij Capabel Onderwijs te financieren kun je gebruik maken van verschillende middelen:

Belastingaftrek

Betaal jij de opleiding zelf? Dan kan je de kosten die je maakt voor je opleiding aftrekken van je inkomstenbelasting. Als je zelf geen inkomen hebt, maar wel een fiscale partner, dan kan je partner gebruik maken van de belastingaftrek. Deze belastingaftrek kan oplopen tot 50% van je opleidingskosten.

Prijsspecificatie

De kosten van de opleiding Sociaal Werker FL+ van Capabel Onderwijs zijn als volgt:

Lesgeld in termijnen
15 termijnen van 218  + 3 gratis termijnen studieverlenging (indien nodig)
Lesgeld ineens
3270  2877  12% korting
Examens *

Inclusief + gratis herkansing

Leermiddelen en (online) boekenpakket **
469
Inschrijfgeld
85
Studiefinanciering mogelijk?
Nee
Vereiste vooropleiding
3 jaar HAVO/VWO of diploma VMBO k-g-t of MBO-3 of via een intaketoets indien ouder dan 23 jaar. Tot 23 jaar startkwalificatie behaald (mbo 2, HAVO diploma of hoger)

Optionele modules

De volgende optionele modules zijn voor deze opleiding beschikbaar:

Online lessen generieke vakken
399

* Het studiegeld van Capabel Onderwijs is inclusief alle examens en eenmalige herkansingen van deze examens.

** Om zo transparant mogelijk te zijn, werken we met één totaalprijs voor alle boeken en leermiddelen. Voor meer informatie kijk hier

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. De algemene voorwaarden van Capabel Onderwijs zijn van toepassing.

download brochure
Direct Inschrijven