Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

Jeugd- en opvoedhulp

Niveau

Geen specifieke eisen

Duur

9 lesweken

Wil je weten of dit keuzedeel ook beschikbaar is voor jouw opleiding? Klik dan hier voor informatie!

Samenvatting

De inhoud van dit keuzedeel is zowel gericht op doorstroom naar een hbo-studie als op de beroepspraktijk. Bij het werken binnen jeugd en opvoedhulpinstellingen zoals passend onderwijs, zorgboerderij, gezinsvervangend tehuis, orthopedagogische instellingen of een jongerencentrum worden specifieke vaardigheden verwacht. Uitgangspunten hierbij zijn gedeelde zorg, dichtbij de leefomgeving en regie bij de directe omgeving. Als afgestudeerde mbo-er werk je veelal ondersteunend maar (deels) ook zelfstandig afhankelijk van de context. Voor het werken binnen jeugd en opvoedinstellingen met complexe en diverse problematiek is veelal een hbo-diploma en een minimumleeftijd van 23 jaar vereist. Dit keuzedeel is dan een mooie opstap naar een vervolgstudie.

Onderwerpen

In dit keuzedeel verken je de volgende onderwerpen:

  • Ondersteunen van jeugdigen individueel en in een groep
  • Ondersteunen van het systeem bij de opvoeding
  • Afstemming met andere jeugd- en opvoedhulpprofessionals
  • Studievaardigheden gericht op een sociaal-agogische hbo-studie

BPV

Tijdens het keuzedeel Jeugd- en opvoedhulp, loop je stage. Ben je een BOL/OVO student? Dan vul je 18 dagen met BPV. Ook geldt voor BOL en OVO studenten, dat je 9 dagen bezig bent met je zelfstudie. Als je een BBL student bent, loop je 27 dagen stage. Bij voorkeur loop je stage in het leerbedrijf waar je je kwalificatie stage loopt mits het werken met jeugd en opvoeding daar aangeboden wordt. Als BBL student hoef je maar 9 halve dagen te vullen met zelfstudie.

Locaties

Capabel Onderwijs 9 locaties in NederlandJe kunt het keuzedeel Jeugd- en opvoedhulp op de volgende locaties volgen:

Bij onvoldoende belangstelling voor een keuzedeel kun je ingedeeld worden op een andere locatie dan jouw voorkeur heeft.

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.

Logo ministerie OCW partner Capabel Onderwijs

Logo Nvao Beeldmerk Geaccrediteerde Opleiding

Logo NRTO Geaccrediteerde Opleiding