Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

Diversiteit

Niveau

Geen specifieke eisen

Duur

6 lesweken

Wil je weten of dit keuzedeel ook beschikbaar is voor jouw opleiding? Klik dan hier voor informatie!

Samenvatting

Dit keuzedeel bevat kennis en vaardigheden gericht op het, met een open houding, omgaan met diversiteit binnen een organisatie. Onder diversiteit verstaan we verschillen en overeenkomsten tussen mensen op basis van culturele achtergrond, sekse, leeftijd, levensovertuiging, leef- of opvoedingsstijl, samenlevingsvorm, seksuele geaardheid, sociaal-maatschappelijke positie, het al dan niet hebben van een beperking of gedragsprobleem of welk ander verschil dan ook. Het keuzedeel bereidt voor op een beleidsondersteunende, adviserende, teamvormende rol. Je leert de onderlinge diversiteit in het team/de organisatie te benutten. Er wordt aandacht besteed aan het bieden van informatie, advies en ondersteuning aan collega’s bij het omgaan met diversiteit en aan de ondersteuning van de samenwerking in een divers team.

Onderwerpen

In dit keuzedeel verken je de volgende onderwerpen:

  • Dilemma`s op het gebied van diversiteit
  • Voorbeeldgedrag
  • Referentiekaders
  • Diversiteit-sensitief beleid
  • Gespreksvaardigheden
  • Feedbackvaardigheden
  • Voorlichting- en presentatietechnieken
  • Kritische denkvaardigheden

BPV

Tijdens het keuzedeel Diversiteit, loop je stage. Ben je een BOL of OVO student? Dan vul je 12 dagen met BPV. Ook geldt voor BOL en OVO studenten, dat je 6 dagen bezig bent met je zelfstudie. Als je een BBL student bent, loop je 18 dagen stage. Bij voorkeur loop je stage in het leerbedrijf waar je je kwalificatie stage loopt en een bedrijf met 10 werkzame personen of meer. Als BBL student hoef je maar zes halve dagen te vullen met zelfstudie.

Locaties

Capabel Onderwijs 9 locaties in NederlandJe kunt het keuzedeel Diversiteit op de volgende locaties volgen:

Bij onvoldoende belangstelling voor een keuzedeel kun je ingedeeld worden op een andere locatie dan jouw voorkeur heeft.

 

 

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.

Logo ministerie OCW partner Capabel Onderwijs

Logo Nvao Beeldmerk Geaccrediteerde Opleiding

Logo NRTO Geaccrediteerde Opleiding