Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

Kort &
maatschappelijke betrokkenheid 

Over omscholing.nl

De economische impact van Covid 19 is groot. Bedrijven moeten inkrimpen, werknemers verliezen hun baan en ZZP-ers hun opdrachten. 

De partners achter omscholing.nl willen vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid helpen door:

 • Kansen te bieden in sectoren waar juist wel behoefte is aan nieuwe instroom van personeel.
 • Deze kansrijke beroepen inzichtelijk te maken.
 • Het bieden van een gratis omscholingsadvies.
 • Het toegankelijk maken van passende verkorte omscholingsmogelijkheden én het bieden van een substantiële korting op de prijs.
 • Het toegankelijk maken van scholingssubsidies.

Capabel Onderwijs is een van de partners, en initiatiefnemers, achter omscholing.nl. Andere  partners zijn:

 • Werkgevers met concrete vacatures in sectoren als zorg en techniek. Hier kun je tijdens of na je omscholing aan de slag in een nieuwe baan.
 • Landelijk erkende opleiders die jou een verkorte, effectieve omscholing kunnen bieden in een kansrijk beroep.
 • Overheidsinstellingen die omscholing stimuleren met (extra) maatregelen.

Omscholing.nl partner van Capabel Onderwijs

Actievoorwaarden samenwerking omscholing.nl

Via omscholing.nl kan je 10% korting krijgen op je lesgeld bij aangesloten opleiders. Lees hieronder de voorwaarden die hierop van toepassing zijn.            

 1. Je schrijft jezelf in bij een onderwijsinstelling die aangesloten is bij het initiatief omscholing.nl

 2. je voldoet aan alle eisen die gesteld zijn aan de opleiding door de opleider. Kijk hier voor een overzicht van de aangesloten opleidingen.

 3. Je schrijft jezelf in voor een opleiding die leidt tot een kansrijk beroep. Een overzicht van kansrijke beroepen is hier te vinden en wordt samengesteld door omscholing.nl op basis van gegevens van het UWV.

 4. Je valt in een van onderstaande categorieën:
  1. Je was Werknemer en tijdens de Corona Crisis ben je jouw baan verloren. Je hebt je baan verloren na 11 maart 2019 en was minimaal 12 maanden werkzaam voor een vaste werkgever.
   nl of de aangesloten opleider kan vragen om benodigde bewijslast zoals een schriftelijke opzegging en je laatste arbeidscontract.
  2. Je bent Werknemer en je dreigt binnenkort je baan te verliezen. Je bent minimaal 12 maanden werkzaam geweest voor één vaste werkgever.
   nl of de aangesloten opleider kan vragen om benodigde bewijslast zoals een schriftelijke opzegging en je laatste arbeidscontract.
  3. Je bent ZZP’er en jouw inkomen is weggevallen waarna je aanspraak hebt gemaakt op de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
   nl of de aangesloten opleider kan vragen om benodigde bewijslast van deze aanvraag en de toezegging.

 5. De korting is alleen van toepassing op het lesgeld van de initiële studieduur en niet op een benodigd extraneus bij studievertraging.

 6. De opleider kan ten aller tijden de korting weigeren of intrekken op basis van de volgende redenen:
  1. Het maximaal aantal plaatsen voor een opleiding met de omscholingsregeling is bereikt voor de betreffende opleider.
  2. De student wordt uitgesloten van verdere deelname aan de opleiding door bijvoorbeeld langdurig ongegrond verzuim of het niet voldoen van de betalingsverplichtingen aan de opleider.

Contact opnemen

Kijk op omscholing.nl of bel naar 088-2701288 voor meer informatie over het gratis omscholingsadvies, subsidies en korting op omscholingsmogelijkheden.

Meest gekozen opleidingen

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.

Logo ministerie OCW partner Capabel Onderwijs

Logo Nvao Beeldmerk Geaccrediteerde Opleiding

Logo NRTO Geaccrediteerde Opleiding