Hoofdafbeelding van <p>Kort & <br />altijd erkende kwaliteit </p>
Kort & 
altijd erkende kwaliteit 

Capabel Onderwijs doet er alles aan om de kwaliteit te waarborgen die studenten en stakeholders van ons gewend zijn en dus ook zeker mogen verwachten.

Erkend HBO onderwijs Capabel Hogeschool

Bij Capabel Hogeschool volg je beroepsonderwijs in projecten. Hierdoor ervaar je de samenhang tussen verschillende onderdelen van het beroep eerder en leer je sneller.
Dat is de kern van een opleiding bij Capabel. Al meer dan 20 jaar.

Praktijkgericht

Capabel Hogeschool staat voor samenhangend, praktijkgericht onderwijs. Dit maakt studeren intensief, leuk en effectief. Je ervaart hoe je al het geleerde gelijktijdig in de praktijk kunt toepassen. Zo onderscheiden onze docenten zich, door teamwork en ruime ervaring in die beroepspraktijk.

Kleinschalig

Je volgt een mix van live webinars en bijeenkomsten. Alleen met ook klassikale bijeenkomsten ontwikkel je alle beroepsvereisten. Hierbij is de gemiddelde groepsgrootte 12. En de live online lessen kun je terugkijken als het jou uitkomt.

Flexibel

De hogeschool is gevestigd in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Zwolle. Omdat de toetsing voornamelijk uit opdrachten bestaat kun je uitvoering daarvan ook zelf plannen. En loopt de studie toch uit dan wordt je opleiding kosteloos verlengd met 50% van de opleidingsduur.

Erkend door Ministerie OCW (CROHO)

Capabel Hogeschool is wettelijk bevoegd om de HBO Bachelor graad, de HBO Master graad en ECTS studiepunten te verlenen. De Bachelor en Master opleidingen zijn door de NVAO geaccrediteerd. Daarnaast zijn de meeste korte HBO beroepsopleidingen erkend door de betreffende beroepsvereniging.

Capabel Hogeschool heeft de volgende NVAO geaccrediteerde opleidingen:

De accreditatieaanvraag voor de HBO Bachelor Informatie en Communicatie Technologie is ingediend.

Daarnaast is Capabel Hogeschool geaccrediteerd voor diplomering tot:

De accreditatie voor diplomering tot Noloc Register Loopbaanadviseur is in voorbereiding.

Expertisecentrum STECR

Het expertisecentrum op het gebied van participatie en zorg STECR is gelieerd aan Capabel Hogeschool. In nauw contact met professionals uit het werkveld organiseert STECR kenniskringen, en publiceert het toonaangevende werkwijzers. Onze docenten participeren in de kenniskringen en ook studenten werken via afstudeer- en praktijkopdrachten mee aan publicaties van STECR.
Zo borgen we de actualiteit van ons onderwijs en versterken we de relatie met het werkveld.

Erkend MBO onderwijs

Het Ministerie van OCW heeft alle MBO-opleidingen van Capabel Onderwijs erkend. Onze opleidingen zijn opgenomen in het CREBO. Omdat wij ons onderwijs volgens de wet en richtlijnen van het ministerie inrichten. De Onderwijsinspectie bewaakt de naleving hiervan. Op de website van de Onderwijsinspectie kun je het laatste onderzoek inzien. Daarmee voldoet Capabel Onderwijs aan exact dezelfde eisen als het ROC. Alleen ben je veel sneller klaar! Capabel Onderwijs heeft de volgende CREBO erkende opleidingen:

Crebo

Opleiding/kwalificatie

25054

Allround Medewerker Optiek

25055

Opticien

25132

(Junior) Accountmanager

25138

Bedrijfsadministrateur

25139

Financieel administratief medewerker

25140

Junior assistent-accountant

25145

Juridisch-administratief dienstverlener

25146

Medewerker human resource management

25148

Medewerker marketing en communicatie

25180

Kok

25182

Zelfstandig werkend kok

25407

Beveiliger

25408

Coördinator beveiliging

25471

Apothekersassistent

25473

Doktersassistent

25474

Agogisch medewerker GGZ

25475

Begeleider gehandicaptenzorg

25476

Begeleider specifieke doelgroepen

25477

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

25478

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

25480

Mbo-Verpleegkundige

25484

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

25485

Onderwijsassistent

25486

Pedagogisch medewerker kinderopvang

25488

Sociaal-cultureel werker

25489

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

25490

Tandartsassistent

25491

Verzorgende IG

25498

Helpende Zorg en Welzijn

25499

Medewerker facilitaire dienstverlening

25540

Dierenartsassistent paraveterinair

25577

Dierenartsassistent paraveterinair

25603

Pedagogisch medewerker kinderopvang

25615

Sociaal werker

25650

Apothekersassistent

25656

Verzorgende IG

25134

Commercieel Medewerker

25135

Contactcentre Medewerker

25409

Handhaver Toezicht & Veiligheid

Overige erkenningen

Naast onze erkenningen voor onze MBO en HBO-opleidingen heeft Capabel Onderwijs ook onderstaande erkenningen mogen ontvangen.

SVPB

Stichting Vakexamens Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) ten behoeve van onze opleidingen in Beveiliging & Veiligheid. Alle OCW-erkende opleidingen in dit domein bevatten SVPB-examens. Deze hebben alleen maatschappelijke waarde als de examinering van de in de WPBR geregelde diploma’s en certificaten door de SVPB is verzorgd.

Het betreft de erkende opleidingen:

 • Beveiliger
 • Coördinator Beveiliging
 • Certificaat Beveiliging C
 • Basisopleiding Centralist Alarmcentrale
 • Vakopleiding Centralist Alarmcentrale
Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Het CCV stelt eisen aan beveiligingsberoepen. Beroepen die te maken hebben met de beveiliging van woningen en gebouwen. Zo gaat CCV bijvoorbeeld over de richtlijnen die recht geven op het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

Het betreft de erkende opleidingen:

 • PKVW Beveiligingsadviseur
 • Opfris PKVW Beveiligingsadviseur
Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD)

Onze drogisterijopleidingen zijn erkend door het CBD.

Het betreft de opleidingen:

 • Verkoopmedewerker drogisterij
 • Assistent Drogist
 • Drogist
COVIJ/VERTAZ

Onze brancheopleidingen voor de technische handel zijn erkend door Covij –Vertaz, die zich inzet voor de technische handel en de belangen vertegenwoordigt en behartigt voor een scala aan bedrijven in die sector zoals ijzerwaren, gereedschappen, machines, technisch equipment, etc.

Het betreft de opleidingen voor de Vaktechnische Handel

 • Basis Hang en Sluitwerk
 • Specialisatie Hang en sluitwerk
 • Basis Gereedschappen
 • Specialisatie Gereedschappen
 • Basis Bevestigingstechniek
 • Specialisatie Bevestigingstechniek
Keurmerk inburgering

In het kader van het Taal/ en Inburgeringsonderwijs beschikt Capabel Onderwijs over het Kwaliteitskeurmerk Inburgeren van Blik op Werk. Dit keurmerk is een kwaliteitsgarantie. Zo weet u zeker dat u een goede en kwalitatieve cursus krijgt.Blik op Werk stelt eisen aan Capabel om het keurmerk te krijgen. Een bedrijf krijgt het keurmerk als het voldoet aan de eisen. Het gaat bijvoorbeeld om de bekwaamheid van docenten, of over de duur van trajecten. Ook slagingspercentages zijn belangrijk. Evenals het handhaven van privacy, de klachtenafhandeling en de klanttevredenheid.

NRTO: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

Capabel Onderwijs heeft het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit voor private opleiders. Je kunt er op vertrouwen dat Capabel Onderwijs voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld duidelijke en adequate dienstverlening. Maar ook professionele omgang met klanten en deskundigheid van personeel. De kwaliteitseisen worden onderzocht door een onafhankelijke instelling die toetst of een opleider aan de eisen voldoet.
De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) geeft
het NRTO-keurmerk af. De NRTO is de branchevereniging voor private opleiders. Alle informatie en de gedragscodes van NRTO zijn terug te vinden op de website van De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

BODEPA

De vakopleiding Parfumerie leidt op tot het Bodepa vakdiploma Parfumerie. Dit vakdiploma vormt een goede kwalificatie voor een deskundige advisering over producten in de cosmeticabranche. De vakopleiding is een must voor medewerkers in parfumeriespeciaalzaken en ook een onmisbaar onderdeel van het beroep schoonheidsspecialist of in combinatie met kapper.

SVH

De Stichting Vakbekwaamheid Horeca neemt de beroepsgerichte examens af voor Kok (MBO-2), Zelfstandigwerkend Kok (MBO-3) en voor Sociale Hygiene.
Als je geslaagd bent voor het examen SVH Sociale Hygiëne word je bijgeschreven in het Register Sociale Hygiëne en als bewijs van je bijschrijving ontvang je van de LEC-SVH de Verklaring kennis en inzicht Sociale Hygiëne.

EXTH

De Stichting Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH) is in 2006 opgericht met als doel het onafhankelijk en eenduidig examineren van mbo-kandidaten van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid. Daarnaast heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid sinds 2012 bij ExTH de taak belegd om regie te voeren op inhoud en uitvoering van de bekwaamheidseisen van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa). EXTH examineert de beroepsgerichte examens voor de MBO-3 opleiding Handhaver Toezicht & Veiligheid en de examens voor de opleiding BOA Basisbekwaamheid.

Hoge score op 'Klantenvertellen'!

Onze (oud)studenten waarderen ons op deze website met een 8,1! Zij zijn vooral positief over hoeveel zij zichzelf ontwikkeld hebben. Ook vinden ze dat ze na de opleiding helemaal klaar zijn voor de praktijk. 100% van onze studenten beveelt ons aan als MBO-opleider!
Natuurlijk zijn wij daar erg trots op! Capabel Onderwijs staat altijd open voor feedback van (oud)studenten. Dat is goed voor onze kwaliteit en de organisatie van het onderwijs.
De docent, de vestigingsmanager of een andere leidinggevende is
de aangewezen persoon om te spreken. Ais dit niet toereikend is, kan de (oud)student een formele klacht indienen.
Hiervoor is een klachtenreglement beschikbaar.
Dit reglement kun je opvragen bij klachten@capabel.nl.

Kwaliteitsbewaking

In het kader van bevorderen van de kwaliteit van onderwijs en organisatie van de instelling, staat Capabel Onderwijs open voor feedback. Voor (oud)studenten van Capabel Onderwijs en overige direct betrokkenen is de docent of de vestigingsmanager of een andere leidinggevende de aangewezen persoon om in gesprek te gaan. Indien dit als ontoereikend wordt beschouwd, kan worden overgegaan tot het indienen van een formele klacht. Voor het indienen en afhandelen van klachten is een klachtenreglement beschikbaar. Dit reglement is op te vragen bij klachten@capabel.nl.

Meest gekozen opleidingen

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.