Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

Doorstroom HBO Sociaal-Juridisch

Doorstroom HBO Sociaal-Juridisch

Niveau Duur Samenvatting Onderwerpen BPV Locaties

Niveau

Geen specifieke eisen

Duur

3 lesweken

Wil je weten of dit keuzedeel ook beschikbaar is voor jouw opleiding? Klik dan hier voor informatie!

Samenvatting

Landelijk kiest 59% van de Sociaal werk studenten na hun mbo-opleiding voor een hbo-opleiding in het sociaal juridisch domein. Met dit keuzedeel bereid jij je voor op het volgen van een hbo opleiding. Let op het behalen van dit keuzedeel geeft je geen rechten om toegelaten te worden tot een hbo-opleiding maar bereid je voor op het (eventueel) volgen van een hbo-opleiding. De doelstellingen van het keuzedeel zijn:

 • een weloverwogen keuze kunnen maken voor een hbo-opleiding
 • studievaardigheden hbo
 • vakkennis en vraagstukken binnen de sociale-juridische dienstverlening

Er wordt groei van jou verwacht op het gebied van kennis, vaardigheden en gedrag zoals uitgebreide praktische en theoretische kennis. Je wordt je bewust van de verschillen tussen mbo en hbo. Verschillen zoals:

gespecialiseerd cognitieve en praktische vaardigheden om creatieve oplossingen voor concrete en abstracte problemen te ontwikkelen. Deze studieactiviteiten kunnen bijdragen aan het opbouwen van vaardigheden om te werken met minder (voor)gestructureerde vraagstelling en werkwijze die gangbaar is binnen een hbo-opleiding t.o.v. mbo-opleiding. Je werkt aan casussen strafrecht, familie- en persoonsrecht.

Onderwerpen

In dit keuzedeel verken je de volgende onderwerpen:

 • Relevante theorieën en begrippen uit de rechtswetenschap
 • Nederlands recht
 • Vakterminologie
 • Vakliteratuur lezen en verwerken
 • Beroepsgericht hbo-kennis en vaardigheden
 • Rapportagevaardigheden
 • Informatie verwerken uit juridische brondocumenten/naslagwerken
 • Informatie typeren en interpreteren

BPV

Tijdens het keuzedeel Doorstroom HBO Sociaal-Juridisch, loop je stage. Als BOL of OVO student, heb je twee meeloopdagen bij een hbo-opleiding. Bij BBL heb je 1 dag naast de BPV. Hierbij geldt ook dat zowel BOL, OVO en BBL 3 projectgroep dagdelen draaien. De zelfstudie voor BOL en OVO bedraagt 3 dagen en voor BBL 3 halve dagen.

Locaties

Capabel Onderwijs 9 locaties in NederlandJe kunt het keuzedeel Doorstroom HBO Sociaal-Juridisch op de volgende locaties volgen:

Bij onvoldoende belangstelling voor een keuzedeel kun je ingedeeld worden op een andere locatie dan jouw voorkeur heeft.

 

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.

Logo ministerie OCW partner Capabel Onderwijs

Logo Nvao Beeldmerk Geaccrediteerde Opleiding

Logo NRTO Geaccrediteerde Opleiding