Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

Week van Lezen & Schrijven samen met Capabel Onderwijs!

Student Capabel Onderwijs verstopt gezicht in boek 

 

 

Lezen en Schrijven met Capabel

In het teken van de Week van het Lezen en Schrijven vragen wij vanuit Capabel Onderwijs samen met onze partners waaronder, gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties extra aandacht voor het verbeteren, het voorkomen en het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid in Nederland. Ruim 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dit is vaak gecombineerd met het ontbreken van digitale vaardigheden. Het gaat hierbij dan om het werken met een computer, smartphone en/ of tablet.

Laaggeletterheid in Nederland

Taal zorgt ervoor dat wij kunnen communiceren met anderen. Door taal kunnen we onze emoties delen en actief deelnemen aan sociale interactie. Een laaggeletterde heeft meer moeite met het uitdrukken van gevoelens en gedachtes en zal daarom minder actief deelnemen aan de dagelijkse gang van zaken. Voorbeelden hiervan kunnen zijn het inbrengen van ideeën tijdens een overleg of verbeteringen delen met een leidinggevende.

Een nieuwe taal leren wordt over het algemeen als uitdagend ervaren. Het is belangrijk dat ook deze grote groep goed kan meedraaien en functioneren in onze samenleving.

Workshop Taal op de Werkvloer

Capabel Onderwijs ondersteunt o.a. werkgevers om aan de slag te gaan met de aanpak van laaggeletterdheid. Zodat werknemers op de werkvloer hun basisvaardigheden kunnen versterken. In de week van Lezen en Schrijven besteden wij hier ook aandacht aan in een interactieve workshop in samenwerking met Verstegen Spices & Sauces B.V. en geven wij tips & tricks voor het bespreekbaar maken en verminderen van laaggeletterdheid onder medewerkers.

Een goede beheersing van de Nederlandse taal van medewerkers is een vereiste voor de kwaliteit en veiligheid van uw organisatie. Dit geldt zowel voor werknemers die al in dienst zijn, als nieuw te werven talent met een taalontwikkelingsbehoefte. Een medewerker die de taal goed kan toepassen, communiceert professioneler met klanten en collega’s, is zelfredzamer en werkt met meer plezier en zelfvertrouwen dan een medewerker die de taal niet goed beheerst. Medewerkers met een hoger taalniveau werken efficiënter en veiliger en voelen zich meer verbonden met uw organisatie. Daarmee wordt een betere kwaliteit leveren, productiviteit verhogend en verzuim en uitval beperken.

Op 7 september 16:00 uur geven wij een Workshop Taal op de Werkvloer. Wij nodigen je van harte uit om je in te schrijven en aanwezig te zijn. Tijdens de workshop lichten we o.a. het nut, de noodzaak en de oplossingen toe om (veilig) te communiceren op de werkvloer.

Capabel Onderwijs staat voor Taalontwikkeling

Hoe is het om op te groeien met ouders die laaggeletterd zijn? Meer hierover en alle informatie over de taalontwikkeling, ervaring van docenten en cursisten, de Workshop Taal op de Werkvloer vind je op onze pagina. Hoe help jij anderen met Taalontwikkeling?

Leren en blijven doorgroeien is ontzettend belangrijk voor je eigen persoonlijke ontwikkeling en jouw bijdrage aan de maatschappij. Ontwikkelen en groeien kan alleen als we samen een veilige omgeving creëren en samen de veiligheid blijven waarborgen in onze mooie stad. Hoe kan jij bijdragen aan de zorg voor iemand anders? Hoe houd jij Arnhem, maar ook andere steden, veilig voor iedereen? Bekijk alle mogelijkheden bij Capabel Onderwijs.

Meest gekozen opleidingen

Pedagogisch Medewerker staat in het leslokaal
Gepubliceerd door: Daphne Verkroost, Marketing & Communicatie Calder Holding
In de categorieën: Opleiding, MBO opleiding, BBL opleiding, MBO, MBO 2, MBO 3, Onderwijs, Zorg, Zorg en Welzijn, Beveiliging en Veiligheid en Ministerie van Justitie & Veiligheid
Beveiliger controleert het magazijn
Wat betekent het als je als beveiliger als ZZP'er werkt?
Als je een carrière als beveiliger overweegt, heb je misschien wel eens gehoord van de mogelijkheid om als zelfstandige zonder personeel (ZZP'er) te werken. Maar wat houdt het precies in om als beveiliger als ZZP'er aan de slag te gaan?
Meer lezen
Beveiliging en Veiligheid beveiliger in uniform
Wat verdient een Beveiliger?
Als je overweegt om aan een carrière als beveiliger te beginnen, is het ook belangrijk om te weten wat je kunt verwachten qua salaris. In dit blog vertellen we je wat een Beveiliger niveau 2 en een Beveiliger niveau 3 verdienen.
Meer lezen
Verpleegkundige staat aan bed bij patiënt
Waar kan je werken als verzorgende IG?
Ben jij geïnteresseerd in onze verkorte opleiding tot verzorgende IG en vraag je je af waar je straks aan de slag kunt? Als verzorgende IG kun je op heel veel verschillende plekken werken! We vertellen je er alles over in dit blog.
Meer lezen

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.

Logo ministerie OCW partner Capabel Onderwijs

Logo Nvao Beeldmerk Geaccrediteerde Opleiding

Logo NRTO Geaccrediteerde Opleiding