Vijf signalen om laaggeletterheid te herkennen

Het is belangrijk om er bewust van te zijn dat er mensen om je heen laaggeletterd kunnen zijn. Dan kan er samen actie ondernomen worden om de taalvaardigheid te trainen. Niet alleen voor henzelf is het belangrijk om signalen van laaggeletterdheid te herkennen, maar ook als werkgever kan je hier een bijdrage aan leveren. Als je laaggeletterdheid herkent bij een werknemer, kun je diegene gemakkelijker ondersteunen in zijn/haar werk. In deze blog bespreken wij vijf signalen waaraan je laaggeletterdheid kunt herkennen.

1. Het vermijden van zowel lees- of schrijfsituaties

Een laaggeletterd persoon doet er alles aan om een lees- of schrijfsituatie te vermijden. Iemand zegt bijvoorbeeld dat hij zijn bril is vergeten en dat hij het formulier thuis zal invullen. Ook vraagt een laaggeletterd persoon vaak of een ander iets voor hem/haar wil invullen of wil voorlezen, zodat hij/zij een lastige situatie uit de weg kan gaan. Om hulp vragen is altijd een positief iets.

2. Het niet meebewegen van de ogen tijdens het lezen van teksten

Als een laaggeletterde niet onder een leessituatie uitkomt, kan je laaggeletterdheid herkennen doordat de ogen niet meebewegen bij het lezen van teksten. Een geletterd persoon leest de tekst als het ware in zichzelf en beweegt tijdens het lezen zijn/haar ogen met de tekst mee. Een laaggeletterd persoon heeft moeite met het lezen van de tekst en blijft hangen, waardoor de ogen stil blijven staan. Wellicht probeert hij/zij te doen alsof hij/zij de tekst leest.

3. Een slecht leesbaar handschrift hebben

Laaggeletterden hebben vaak een slecht leesbaar handschrift. Dit gaat gepaard met de moeite met lezen, omdat zij lastiger betekenis kunnen geven aan letters en deze dus minder snel interpreteren als een bepaalde letter.

4. Moeite hebben met bankieren

Een laaggeletterde kan moeite hebben met allerlei dagelijkse activiteiten, waaronder bankzaken. De laaggeletterde heeft o.a. moeite met het begrijpen van brieven of e-mails van de bank, het begrijpen en betalen van facturen en het lezen van bonnetjes of rekeningen. Maar de grote boosdoener is  internetbankieren. Internetbankieren, en vooral het mobiel bankieren, is zo lastig omdat de lettertypes klein zijn en er veel tekstuele informatie is die de laaggeletterde moeilijk kan interpreteren.5. Werkeloos zijn of niet verder groeien in het werk

Op het gebied van werk, hebben laaggeletterden bijvoorbeeld moeite met het schrijven van werkverslagen, het sturen van e-mails naar klanten en het begrijpen van werkafspraken. Hierdoor blijkt dat  laaggeletterden een grotere kans hebben op werkeloosheid en dat het voor hen lastig is om door te groeien in hun werk.

Capabel Onderwijs zet zich in voor laaggeletterden

Kortom, kan jij je vinden in deze signalen en denk jij dat je misschien iemand kent die laaggeletterd is? Of vermoed jij dat een van je werknemers laaggeletterd is en hulp nodig heeft? Capabel Onderwijs schiet te hulp met ons domein Start & Schakel. Capabel Onderwijs voorziet in de start- en schakelmodules/cursussen Nederlands, rekenen, alfabetisering NT2, inburgering, staatsexamen, examentraining inburgering of staatsexamen en verlenging van inburgering of staatsexamen.

Lijkt dit jou wat? Neem contact op met onze deskundige opleidingsadviseurs om jouw opties te bespreken. Wij helpen je graag verder via onderstaand formulier.

Start en Schakel

Foto van auteur
Gepubliceerd door: Elise Heikamp, Marketing & Communicatie Calder Holding
In de categorieën: Onderwijs, MBO, MBO opleiding, Opleiding en Taalontwikkeling Nederlands
Jouw werkplezier
Plezier in je werk bepaald voor een heel groot deel ons totale geluksgevoel. Lees hier waarom werkplezier zo ontzettend belangrijk is.
Prijsuitreiking Wie verdient een Krachtig cadeau?
Op 22 december 2022 hebben we met veel succes de prijsuitreiking van de actie Wie verdient een Krachtig cadeau gehouden op onze locatie in Utrecht. Wat een mooie uitreiking was het dit jaar weer.
Wie verdient een krachtig cadeau?
Wie verdient een krachtig cadeau: De top 3 is bekend! We nodigen je van harte uit om 22 december aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking bij Capabel Utrecht!

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.