Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

Studiefinanciering (stufi) en subsidies 

Accountmanager zit in kantoorruimte met laptopVoor de opleidingen van Capabel Onderwijs bestaan diverse financieringsmogelijkheden. Kijk voor informatie hierover op de pagina studiefinanciering en subsidies.

Geen extra kosten, vaste prijzen!

Capabel Onderwijs gaat uit van een vaste prijs voor de opleiding, de leermiddelen en de boeken. Bij ons geen extra onvoorziene kosten. Je komt bij ons dus niet voor financiële verrassingen te staan:

 • betaling in maandelijkse termijnen mogelijk
 • 10% korting bij betaling lesgeld ineens
 • per examen altijd 1 gratis herexamen (met uitzondering van de praktijkexamens bij Horeca)
 • voordelig online boekenpakket
 • 3 maanden gratis studieverlenging 

Je kunt het lesgeld ineens betalen of in maandelijkse termijnen. Bij betaling ineens profiteer je van een aantrekkelijke korting van 12%. Betaling van het lesgeld in maandelijkse termijnen is alleen mogelijk via automatische incasso. Het lijkt veel geld, maar door de verkorte duur van de opleidingen van Capabel ben je uiteindelijk goedkoper uit dan met een ROC opleiding.

Het inschrijfgeld voor de opleiding bedraagt 90 euro. Hiermee zijn alle kosten van je inschrijfprocedure gedekt zoals de inschrijving zelf, je intakevragenlijst, het opstellen van je onderwijsovereenkomst en, indien van toepassing, je intakegesprek en instroomtoets. 

Examens en voortgangstoetsen

De afname van voortgangstoetsen en examens is onderdeel van het cursusgeld. Je krijgt voor elk(e) toets/examen twee keer de kans om deel te nemen, zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn. Pas bij de derde kans worden extra kosten in rekening gebracht. 

 • Extra herbeoordeling blokopdrachten: geen kosten
 • Extra herkansing voortgangstoets: 115,-
 • Extra herkansing praktijkexamen school: 115,-
 • Extra herkansing praktijkexamen BPV: geen kosten
 • Extra herkansing (Generieke) examens per onderdeel: 115,- bij schriftelijk en 57,50 bij mondeling

Leermiddelen en boeken

Je krijgt je leermiddelen bij de start van de opleiding. Zij bestaan in elk geval uit het studieprogramma, de lesopdrachten, toegang tot de digitale leeromgeving mijn.capabel.nl en een licentie voor toegang tot een online bibliotheek. Wij bieden de studieboeken online aan waardoor ze voor jou veel voordeliger zijn. Als je boeken uit de online bibliotheek ook in hard copy wilt hebben, kun je deze via Capabel tegen een gereduceerd tarief bestellen.

Bij sommige opleidingen zijn niet alle boeken online beschikbaar en zul je zelf studieboeken moeten kopen. Bij de start van de opleiding ontvang je van ons een boekenlijst en informatie over de bestelprocedure.

Op onze opleidingspagina vind je per opleiding de kosten voor de leermiddelen en de boeken.

Gratis 3 maanden studie verlengen

Na je nominale studieduur krijg je 3 maanden de mogelijkheid de laatste onderdelen af te ronden zonder extra kosten. Je kan dan nog steeds een beroep doen op (stage)begeleiding van je docenten en je inschrijven voor je examens, helemaal gratis!

Per examen is altijd een herexamen inbegrepen. Bij ons dus geen onvoorziene extra kosten voor examens, modules of verblijf.

Ontvang studiefinanciering en een OV-jaarkaart

Kies je voor een MBO-opleiding in de BOL-variant? Grote kans dat je recht heb op studiefinanciering. Check of je voldoet aan de voorwaarden van DUO. Ook zie je daar welk bedrag je ontvangt en hoe je dit aanvraagt. Je ontvangt je studiefinanciering snel. Vanaf de eerste maand na de start van je opleiding. Je stufi loopt de hele nominale opleidingsduur door. De nominale duur van je opleiding vind je in het blauwe blok op de opleidingspagina’s. Als je jonger dan 30 jaar bent, heb je dezelfde voordelen bij Capabel als bij een ROC. Lees hier meer over BOL en BBL.

Een opleiding in de BBL of FL+ variant geeft helaas geen recht op studiefinanciering. Maar vaak heb je wel recht op het levenlanglerenkrediet.

Leven-lang-leren-krediet

Iedereen tot 55 jaar die geen studiefinanciering krijgt, kan een lening aanvragen. Deze lening heet het leven-lang-leren-krediet. Je vraagt de lening aan via DUO. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Ga naar www.duo.nl voor de voorwaarden en meer informatie. Het is belangrijk dat je de lening aanvraagt vóór de start van je opleiding.

Lees meer over het leven-lang-leren-krediet op www.duo.nl.

Scholingsvoucher

Als je een opleiding in een kansberoep volgt, dan kun je een scholingsvoucher aanvragen. Dat kan ook als je een EVC-traject volgt. Op de website van UWV vind je de Kansberoepenlijst. Je kunt op dit moment een scholingsvoucher aanvragen als je:

 • een zorgberoep in de langdurige zorg hebt.
 • een zorgberoep in de langdurige zorg hebt gehad en vanuit die baan een WW- of IOW-uitkering ontvangt.

Meest gekozen opleidingen

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.

Logo ministerie OCW partner Capabel Onderwijs

Logo Nvao Beeldmerk Geaccrediteerde Opleiding

Logo NRTO Geaccrediteerde Opleiding