Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

Werken met baby's

Niveau

Geen specifieke eisen

Duur

3 lesweken

Wil je weten of dit keuzedeel ook beschikbaar is voor jouw opleiding? Klik dan hier voor informatie!

Samenvatting

Het keuzedeel werken met baby’s verdiept de kennis over deze specifieke leeftijdsgroep. Uit kwaliteitsonderzoek blijkt dat de zorg en de emotionele ondersteuning van de baby op de babygroep wel goed is maar dat de educatieve vaardigheden (praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering, begeleiden van onderlinge interacties), met de nieuwe inzichten uit recent onderzoek, nog voor verbetering vatbaar zijn. In een poging de algemene kwaliteit van de kinderopvang te versterken is sinds dit jaar de wet IKK van kracht. In deze wet zijn heel wat maatregelen opgenomen om de kwaliteit van de opvang te verbeteren. Een deel van de maatregelen betreft ook de babyopvang waaronder scholingseisen voor degenen die met baby’s werken. Iedereen die met baby’s werkt moet vóór 2023 bijgeschoold zijn.

Onderwerpen

In dit keuzedeel verken je de volgende onderwerpen:

  • Babybrein, cognitieve, taal-, fijne en grove motorische , zintuigelijke en sociaal emotionele ontwikkeling van de baby
  • Spel- en ontwikkelingsmaterialen in relatie tot de ontwikkeling
  • Op een respectvolle manier verzorgen en omgaan met temperamenten
  • Inspelen op de (individuele) baby en baby’s onderling
  • Bewustzijn eigen invloed
  • Gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) over ontwikkeling en welbevinden

BPV

Tijdens het keuzedeel Werken met baby's, loop je stage. Ben je een BOL/OVO student? Dan vul je 6 dagen met BPV. Ook geldt voor BOL en OVO studenten, dat je 3 dagen bezig bent met je zelfstudie. Als je een BBL student bent, loop je 9 dagen stage. Bij voorkeur loop je stage in het leerbedrijf waar je je kwalificatie stage loopt en waar het werken met baby`s van toepassing is. Als BBL student hoef je maar 3 halve dagen te vullen met zelfstudie.

Locaties

Capabel Onderwijs 9 locaties in NederlandJe kunt het keuzedeel Werken met baby's op de volgende locaties volgen:

Bij onvoldoende belangstelling voor een keuzedeel kun je ingedeeld worden op een andere locatie dan jouw voorkeur heeft.

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.

Logo ministerie OCW partner Capabel Onderwijs

Logo Nvao Beeldmerk Geaccrediteerde Opleiding

Logo NRTO Geaccrediteerde Opleiding