Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

Verkorte HBO Bachelor Farmaceutisch Consulent (3 jaar)

Écht persoonlijke aandacht, dat vind ik het allermooiste van Capabel Hogeschool.

Media Harmi, student toegepaste psychologie

Bekijk onze opleidingen
Niveau HBO Bachelor
Type Deeltijd
Duur 3 jaar
Erkenning NVAO, Ministerie van OCW
Studiefinanciering Nee
Vooropleidingen MBO4 Apothekersassistent diploma, Relevante werkervaring

Prijzen

Lesgeld in termijnen:
12 termijnen van € 520 + 12 gratis termijnen studieverlenging (indien nodig)
Of bij betaling in één keer:
€ 6.240 € 5.613 10% korting
Examens:
Inclusief + gratis herkansing
Boekenkosten hele opleiding ca.:
€ 1.300
Inschrijfgeld:
€ 85
Studiefinanciering mogelijk:
Nee
Vooropleidingen:
MBO4 Apothekersassistent diploma of Relevante werkervaring

De verkorte opleiding Farmaceutisch Consulent

Als farmaceutisch consulent ben je de schakel tussen apotheker en apothekersassistenten. Je geeft, in samenspraak met de apotheker, zelfstandig invulling aan de farmaceutische patiëntenzorg in de (ziekenhuis) apotheek waar je werkt. Voor het vak van farmaceutisch consulent moet je zorgvuldig kunnen werken, goed kunnen samenwerken en het leuk vinden met mensen om te gaan. Dit leer je allemaal tijdens de HBO Bachelor Farmaceutisch Consulent.

Wat doe je als Farmaceutisch Consulent?

Als farmaceutisch consulent HBO heb je vaardigheden en kennis opgebouwd om op een kwalitatieve en pro-actieve manier vorm te geven aan de farmaceutische patiëntenzorg. Je kunt als hbo farmaceutisch consulent werken in openbare-, poliklinische-, ziekenhuis- en dienstapotheken, binnen huisartspraktijken, bij een patiëntenvereniging en als docent van mbo opleidingen (apothekersassistent).

Dit betekent dat je bijvoorbeeld: 

 • Kwaliteitszorg binnen het zorgaanbod verder ontwikkelt en uitvoert
 • Zelf spreekuren houdt
 • Zelf voorlichtingen en trainingen geeft
 • Apothekersassistenten coacht
 • Contacten met andere zorgverleners in het netwerk onderhoudt
 • Patiënten individueel begeleidt bij het gebruik van complexe medicatie

Voor wie

Ben jij apothekersassistent met minimaal 2 jaar werkervaring na diplomering en wil je graag doorgroeien in de apotheek of het ziekenhuis? Dan is de driejarige HBO Bacheloropleiding Farmaceutisch Consulent de juiste keuze. 

De 4-jarige opleiding tot Farmaceutisch Consulent

De verkorte 3-jarige HBO opleiding Farmaceutisch Consulent sluit aan op MBO 4 Apothekersassistent gediplomeerden. De opleiding is daarom verkort door vrijstelling van het eerste jaar van de volledige bacheloropleiding. Deze volledige opleiding duurt vier jaar. Heb je geen MBO 4 Apothekersassistent diploma? Dan kun je beter inschrijven voor de volledige opleiding tot Farmaceutisch Consulent? Kijk dan bij

Waarom bij Capabel Hogeschool

 • Kleinschalig
  Bij Capabel Hogeschool hebben we kleine groepen en krijg je veel persoonlijke aandacht
 • Studieloopbaancoach
  Persoonlijke begeleiding op maat door een vaste studieloopbaancoach
 • Praktijkgestuurd
  Wat je leert kun je meteen toepassen in uitdagende praktijkopdrachten

Download hier de brochure voor meer informatie of bezoek een voorlichting! Of neem contact op met een van onze opleidingsadviseurs voor meer informatie: 088 270 12 77

Studieduur, collegetijden en wisselende lesdagen

Deze opleiding duurt 3 jaar. De lestijden zijn van 18.45 tot 22.00 uur. Het merendeel van de lessen zijn thuis via live digitale lessen (webinars) te volgen. Met vaste regelmaat heb je ook klassikale bijeenkomsten op onze locatie.

Wisselende lesdagen
Wanneer je in september aan de opleiding start heb je gedurende de hele opleiding een vaste lesdag. Start je in november of maart dan wisselt je lesdag per periode (leerproject) tussen twee verschillende lesdagen die op dinsdag, woensdag of donderdag kunnen vallen.

Startbijeenkomst
Elk leerproject begint met een startbijeenkomst. Als je start met de opleiding is het noodzakelijk dat dat zowel jij als je praktijkbegeleider (stagebegeleider) in de apotheek aanwezig zijn bij de startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden de rol van de begeleiding besproken en worden nadere afspraken gemaakt omtrent de voortgang.

Roostervrije weken, vakanties en herkansingen
Capabel Hogeschool volgt een vaste jaarplanning met roostervrije weken (vakantieweken). Voor deze opleiding geldt dat in de roostervrije weken herkansingen worden gepland. Bekijk op het jaarrooster de roostervrije weken, vakantieweken en de geplande herkansingen.

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de HBO Bachelor Farmaceutisch Consulent deeltijd (3 jaar) zijn specifieke vereisten. Op basis van een toelatingsverzoek dat je instuurt aan de examencommissie wordt besloten of je toelaatbaar bent. De toelatingseisen zijn:

 • Diploma MBO4 Apothekersassistent;
 • Beschikken over een werkplek van tenminste 16 uur in een apotheek;
 • Tenniste 2 jaar werkervaring als apothekersassistent na diplomering (stage-uren tellen niet mee);
 • Een praktijkbegeleider in de apotheek (meestal is dit de apotheker, apotheekmanager of farmaceutisch consulent).

Je stuurt de volgende bewijsstukken in:

 • Een kopie diploma MBO niveau 4 Apothekersassistent (kopie diploma of gecertificeerd DUO uittreksel);
 • Een actueel CV waaruit blijkt dat je beschikt over 2 jaar werkervaring als apothekersassistent en beschikt over een werkplek bij een apotheek van minimaal 16 uur per week;
 • Een vrijstellingsformulier en verzoek aan de examencommissie deze ontvang je na inschrijving;
 • Bevestiging van de apotheker voor aanwezigheid bij de startbijeenkomst (zie voor datum startbijeenkomst de startdatum van de opleiding).

Voldoe je aan bovenstaande en hebben wij je documenten ontvangen dan kan de examencommissie besluiten over vrijstelling voor het propedeuse jaar van deze hbo bachelor opleiding, deze opleiding duurt dan 3 jaar.

Stagebegeleider
Bij aanvang van de opleiding dien je een stagebegeleider te hebben. Wij vragen de stagebegeleider samen met jou fysiek aanwezig te zijn bij de startbijeenkomst van de opleiding op onze locatie in Utrecht.

Locaties & Startdata

Locatie
Startdatum
Lesdag
Utrecht
04 september 2024
Woensdag (18.45 - 22.00 uur)
04 september 2024
Woensdag
(18.45 - 22.00 uur)
13 november 2024
Woensdag (18.45 - 22.00 uur)
13 november 2024
Woensdag
(18.45 - 22.00 uur)

Programma

Erkende opleiding

De verkorte HBO Bacheloropleiding Farmaceutisch Consulent is een door het ministerie van OCW erkende opleiding. De opleiding is vanaf 1 september 2017 opgenomen in Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (Croho) onder Isat nummer 39209.

Inhoud

De apotheek heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld naar een organisatie waarin de individuele zorg voor de patiënt centraal staat. Uitvoering van farmaceutische patiëntenzorg (FPZ) behoort nu tot de kerntaken van de apotheek. FPZ vraagt echter niet alleen om kennisvermeerdering bij de apothekersassistent die hier een uitvoerende rol in vervult, maar ook om een functie die dit niveau overstijgt: de farmaceutisch consulent op hbo bachelor niveau.

Kerntaken van de afgestudeerde farmaceutisch consulent zijn:

 • Mede opstellen van FPZ-beleid;
 • Organiseren en verbeteren van FPZ, door een projectmatige aanpak;
 • Individueel begeleiden van patiënten met het gebruik van complexe medicatie;
 • Deskundigheidsbevordering van apothekersassistenten om hen toe te rusten voor FPZ;
 • Bewaken van de kwaliteitszorg;
 • Afstemming met zorgverleners uit andere disciplines.

Gedurende de opleiding tot farmaceutisch consulent komen vijf vakgebieden uitgebreid aan bod, die allen bijdragen aan het optimaliseren van de farmaceutische patiëntenzorg.

 • Medisch-farmaceutisch
 • Mens en communicatie
 • FPZ-management
 • Onderzoek
 • Praktijk

De studie wordt in het derde leerjaar afgesloten met een afstudeeronderzoek en een daarop volgend eindgesprek. In deze fase word je begeleid door een afstudeerbegeleider die ook werkzaam is in de praktijk. Het door jou uitgevoerde onderzoek presenteer en verdedig je in het eindgesprek.

In de studiegids staat per module aangegeven wat er van je verwacht wordt en hoe je je hierop moet voorbereiden. Elke module wordt afgesloten met een opdracht en/of een tentamen. De tentamens worden klassikaal in Utrecht afgenomen en de opdrachten lever je digitaal in bij de docent(en). De beoordeling en feedback krijg je, veelal digitaal, op korte termijn terug.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

Naast de trimesters die je via de farmaceutisch consulent opleiding volgt, krijg je een programma dat je op je werkplek moet uitvoeren. Hiervoor is een werkleerplan beschikbaar. Bij aanvang van de studie farmaceutisch consulent krijg je een vaste studieloopbaancoach (SLC-er) toegewezen die je begeleidt en ondersteunt wanneer nodig.

Stagebegeleider
Bij aanvang van de opleiding dien je een stagebegeleider te hebben. Wij vragen de stagebegeleider samen met jou fysiek aanwezig te zijn bij de startbijeenkomst van de opleiding op onze locatie in Utrecht. De stagebegeleider ontvangt hierbij belangrijke informatie en uitleg over het verloop van de opleiding.

Lesdagen

Op basis van een rooster is er wekelijks 1 lesavond op locatie in Utrecht met hiernaast live webinars die je via een webbrowser vanuit huis kunt volgen. Voor de webinars hoef je geen applicatie te installeren. Wel is het noodzakelijk dat je beschikt over een recente computer met internetverbinding, audio en webcam mogelijkheid.

Getuigschrift

Bij succesvolle afronding van de studie ontvang je het getuigschrift (diploma) HBO Bachelor Farmaceutisch Consulent met graadtoevoeging Bachelor of Science (de titel BSc achter de naam). Omdat je vrijstelling hebt gekregen voor het propedeuse jaar ontvang je geen propedeutisch getuigschrift bij deze opleiding.

Financiering

Jaarlijks lesgeld
Bij een studieduur van meer dan 12 maanden is het vermelde lesgeld per jaar. Boeken worden per leerproject door de studenten zelf aangeschaft op basis van een literatuurlijst. Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Je kunt van verschillende middelen gebruik maken om jouw opleiding te financieren. Kijk voor meer informatie over deze middelen bij Financiering, subsidies en belastingvoordeel en onderzoek welke mogelijkheden voor jou beschikbaar zijn.

Klaar om met jouw opleiding Farmaceutisch Consulent (3 jaar) te starten?

Schrijf je nu in!

Of wil je eerst nog meer informatie?

Bezoek een voorlichting

Of neem contact op met een van onze opleidingsadviseurs via 088 270 12 77. Je vraag per email stellen kan ook. Stuur je vraag naar opleiding@capabelhogeschool.nl.

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.

Logo ministerie OCW partner Capabel Onderwijs

Logo Nvao Beeldmerk Geaccrediteerde Opleiding

Logo NRTO Geaccrediteerde Opleiding