Capabel Logo
1 jarige opleidingen
Erkend MBO met studiefinanciering
Meerdere startmomenten per jaar
1 dag per week les

Corona update: Je kunt jouw opleiding klassikaal starten in november! Lees hier meer over de actuele situatie.

meer informatie

Opleiding Begeleider specifieke doelgroepen

Klanten vertellen
Niveau
MBO 3
Duur
52 lesweken
Erkenning
Ministerie van OCW
Studiefinanciering
Studie-financiering
Ja
Leerweg
BOL (Regulier onderwijs) en BBL (Je hebt een leerwerkplek)

Jij als begeleider specifieke doelgroepen

Als begeleider specifieke doelgroepen (SD) ondersteun je mensen van alle leeftijden die een (chronische) ziekte hebben of grote mentale problemen, waardoor ze zichzelf niet staande kunnen houden in de maatschappij. Samen met de cliënt zorg je ervoor dat hij zich zoveel mogelijk kan herstellen en ontwikkelen, zodat hij weer zo zelfstandig mogelijk kan leven. Jouw werk is geen dag hetzelfde en je bent actief in steeds andere situaties, waarin je al je creativiteit kwijt kunt maar ook duidelijk je grenzen aangeeft. Jij zet door en blijft rustig wanneer het tegenzit, wanneer de cliënt niet vooruitgaat of niet meewerkt.

Met het diploma begeleider SD kun je bijvoorbeeld aan de slag in de ouderenzorg, de opvang van dak- en thuislozen, de vluchtelingenopvang of in de crisisopvang.

Korte MBO-opleiding

Uniek aan de erkende opleiding Begeleider SD van Capabel is de korte studieduur! Je kunt in 15 maanden (52 lesweken) je diploma halen en hierna direct als begeleider SD aan de slag. Met 4 startmomenten per jaar én 8 locaties verspreid door het land kun jij starten waar en wanneer het jou uitkomt.

Wij zijn ons ervan bewust dat je opleiding een investering in je toekomst is. Daarom zijn onze MBO-opleidingen erkend door het Ministerie van OCW. Dit maakt je diploma waardevast en herkenbaar op de arbeidsmarkt.

Er is 1 vaste dag voor vaklessen. De overige tijd besteed je aan online lessen (webinars), zelfstudie en BPV (stage). De vaste schooldag is erg handig voor je eigen weekindeling. Omdat de BOL-opleidingen van Capabel aan alle kwaliteitseisen voldoen waar een ROC ook aan voldoet, kun je bij Capabel ook studiefinanciering aanvragen!

Geïnteresseerd in de BBL-variant van de opleiding? Klik dan hier voor meer informatie.

Liever een flexibele opleidingsvariant, maar met de juiste begeleiding? Kijk hier voor meer informatie over de Flexibele Leerweg +

Klaar in 1 jaar!
Meerdere startmomenten
Al ruim 30 jaar ervaring
De specialist in Zorg & Welzijn
Transparante prijzen
Erkende MBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie, startdatum
Lesdag
16 november 2020
16 november 2020
15 februari 2021
15 februari 2021
10 mei 2021
10 mei 2021
06 september 2021
06 september 2021
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie, startdatum
Lesdag
16 november 2020
16 november 2020
16 november 2020
16 november 2020
15 februari 2021
15 februari 2021
15 februari 2021
15 februari 2021
10 mei 2021
10 mei 2021
10 mei 2021
10 mei 2021
06 september 2021
06 september 2021
06 september 2021
06 september 2021
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie, startdatum
Lesdag
16 november 2020
16 november 2020
15 februari 2021
15 februari 2021
10 mei 2021
10 mei 2021
06 september 2021
06 september 2021
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie, startdatum
Lesdag
16 november 2020
15 februari 2021
10 mei 2021
06 september 2021
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie, startdatum
Lesdag
16 november 2020
15 februari 2021
10 mei 2021
06 september 2021
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie, startdatum
Lesdag
16 november 2020
15 februari 2021
10 mei 2021
06 september 2021
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie, startdatum
Lesdag
16 november 2020
16 november 2020
15 februari 2021
15 februari 2021
10 mei 2021
10 mei 2021
06 september 2021
06 september 2021
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie, startdatum
Lesdag
16 november 2020
16 november 2020
16 november 2020
23 november 2020
15 februari 2021
15 februari 2021
15 februari 2021
22 februari 2021
10 mei 2021
10 mei 2021
10 mei 2021
17 mei 2021
06 september 2021
06 september 2021
06 september 2021
13 september 2021
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie, startdatum
Lesdag
16 november 2020
15 februari 2021
10 mei 2021
06 september 2021

Je korte MBO-opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en de keuzedelen. Deze onderdelen zijn opgedeeld in vijf overzichtelijke blokken van elk tien weken. Het basisdeel en het profieldeel bevatten alle kennis en vaardigheden voor de beroepsgroep in het algemeen en het beroep van begeleider specifieke doelgroepen in het bijzonder. Met de keuzedelen kan je je specialiseren en onderscheiden.

Flexibel studeren

Je volgt 1 dag in de week vaklessen. Deze worden gegeven door betrokken docenten die de praktijk goed kennen. Zo zijn de lessen levendig en actueel. Op school krijg je theorielessen die volledig aansluiten bij de praktijk en praktijklessen die weer helemaal aansluiten bij de theorie. Wat je hebt geleerd, kun je dus meteen toepassen.

Bij Capabel volg je een verkorte MBO-opleiding. Intensieve begeleiding door een docent is bij ons vanzelfsprekend. Niet alleen tijdens je wekelijkse vaklessen en generieke lessen, maar ook tijdens je zelfstudie word je actief begeleid door onze docenten. De online leeromgeving is interactief, met duidelijke uitleg en voorbeelden en diverse webinars per onderwerp.

Beroepsgerichte vakken

Als begeleider SD werk je met mensen met uiteenlopende lichamelijke en mentale problemen. In de lesprogramma leer je hiermee om te gaan. Je leert over onder meer:

  • Overtuigings- en activeringstechnieken
  • Het opstellen van activiteitenplannen
  • Hoe in te spelen op onverwachte situaties
  • Het effectief benaderen van mensen met heel verschillende problemen
  • Psychiatrische problemen
  • Ziektebeelden

Generieke vakken

Naast de beroepsgerichte vakken zijn ook de generieke vakken onderdeel van je MBO-diploma. Dit zijn de vakken Nederlands, Rekenen, Loopbaan en Burgerschap. De generieke vakken worden online aangeboden door middel van colleges (webinars) en er is een vakdocent online beschikbaar (e-docent) waaraan je interactief vragen kunt stellen per mail, telefonisch, chat of via het forum.

Keuzedelen

Bovenop het basis- en profiel deel kies je een pakket keuzedelen waarmee je je kunt specialiseren en onderscheiden, of waarmee je makkelijker kunt doorstromen naar het MBO4-onderwijs. Jouw keuzedelen geven je een voorsprong op de arbeidsmarkt. Voor de opleiding Begeleider SD bieden wij de volgende pakketten keuzedelen aan:

BSD-1:
Belevingsgericht werken 
Expressief talent

BSD-2:
Belevingsgericht werken
Diversiteit

BSD-3: 
Belevingsgericht werken 
Ernstig Meervoudige Beperkingen
Wijkgericht werken

STAGE 

Wat is er nou leuker dan je opgedane kennis en vaardigheden meteen kunnen toepassen in de praktijk? Zo zie je meteen wat je allemaal al kunt en doe je al meteen werkervaring op. Een ervaren praktijkbegeleider van Capabel Onderwijs Groep begeleidt je hierbij. En dingen die minder goed gaan, kun je dezelfde week nog in de klas bespreken en verbeteren.

Je volgt je stage, ook wel beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd, bij een erkend leerbedrijf. Je zoekt zelf een stageplek bij een erkend leerbedrijf, waarbij Capabel Onderwijs Groep je waar nodig ondersteunt. Je stage in deze BOL-opleiding duurt 576 uur. Zie de website www.stagemarkt.nl voor meer informatie over erkende leerbedrijven.

TOETSING EN EXAMINERING

Tijdens je opleiding beoordelen we regelmatig je studievoortgang met studieloopbaangesprekken, voortgangstoetsen en met opdrachten. Zo weet je steeds waar je al goed in bent en waar je nog aan moet werken. Zo kun je je gericht voorbereiden op je examens. Het onderwijs en de examens bij Capabel Onderwijs Groep worden uitgevoerd volgens de kaders van het officiële kwalificatiedossier Begeleider specifieke doelgroepen met crebonummer 25476.

Financiering van je opleiding

Om je opleiding bij Capabel Onderwijs Groep te financieren kun je gebruik maken van verschillende middelen:

Studiefinanciering

Ben jij jonger dan 30 jaar? Dan kun je in aanmerking komen voor Studiefinanciering! Deze studiefinanciering kan oplopen tot maximaal 803 euro per maand. Het kan dus zomaar zijn dat je jouw volledige opleiding bij Capabel Onderwijs Groep met je studiefinanciering kan bekostigen. Voor een berekening van je studiefinanciering en om te controleren of je in aanmerking komt kun je terecht op de website van DUO.

Levenlanglerenkrediet

Heb je geen recht meer op studiefinanciering? Dat hoeft geen probleem te zijn. In de meeste gevallen kun je dan aanspraak maken op het levenlanglerenkrediet. Hiermee kan je tegen zeer gunstige voorwaarden geld lenen bij de overheid voor de bekostiging van je lesgeld. Dit krediet hoef je dan pas een jaar na je opleiding terug te betalen.

Belastingaftrek

Betaal jij de opleiding zelf? Dan kan je de kosten die je maakt voor je opleiding aftrekken van je inkomstenbelasting. Als je zelf geen inkomen hebt, maar wel een fiscale partner, dan kan je partner gebruik maken van de belastingaftrek. Deze belastingaftrek kan oplopen tot 50% van je opleidingskosten. Als je studiefinanciering ontvangt kun je deze kosten niet aftrekken.

Subsidieregeling Praktijkleren

Voor werkgevers kan de Subsidieregeling Praktijkleren van toepassing zijn. Voor meer informatie kun je hierover terecht bij de website van het RVO.

Prijsspecificatie

De kosten van de opleiding Begeleider specifieke doelgroepen van Capabel Onderwijs Groep zijn als volgt:

Lesgeld in termijnen
15 termijnen van 442  + 3 gratis termijnen studieverlenging (indien nodig)
Lesgeld ineens
6630  5834  12% korting
Examens *

Inclusief + gratis herkansing

Leermiddelen en (online) boekenpakket **
469
Inschrijfgeld
85
Studiefinanciering mogelijk?
Ja
Vereiste vooropleiding
3 jaar HAVO/VWO of diploma VMBO k-g-t of MBO-2 of via een intaketoets

* Het studiegeld van Capabel Onderwijs Groep is inclusief alle examens en eenmalige herkansingen van deze examens.

** Om zo transparant mogelijk te zijn, werken we met één totaalprijs voor alle boeken en leermiddelen. Voor meer informatie kijk hier

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. De algemene voorwaarden van Capabel Onderwijs Groep zijn van toepassing.

download brochure
Direct Inschrijven