Hoofdafbeelding van opleiding BOA Basisbekwaamheid

BOA Basisbekwaamheid

Écht persoonlijke aandacht, dat vind ik het allermooiste van Capabel.

Media Harmi, student toegepaste psychologie

Bekijk onze opleidingen
Hoofdafbeelding van opleiding BOA Basisbekwaamheid
BOA Basisbekwaamheid
Erkenning Ministerie van Justitie & Veiligheid
Type Vakopleiding
Duur 4 maanden
Niveau Branche
Studiefinanciering Nee

Het beroep

Buitengewoon opsporingsambtenaren zijn op dit moment volop in het nieuws. Je ziet steeds vaker dat BOA’s de politie ondersteunen in het publieke domein. Als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) ben je een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat houdt onder andere in dat je mag onderzoeken of er bepaalde strafbare feiten zijn gepleegd. Ook ga je als BOA verdachten staande houden, iemands identiteit controleren, processen-verbaal opmaken en boetes uitschrijven.

De opleiding BOA Basisbekwaamheid in ‘t kort

Als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) heb je opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in dat je mag onderzoeken of er bepaalde strafbare feiten zijn gepleegd. Je mag verdachten aanhouden, iemands identiteit controleren, processen-verbaal opmaken en boetes uitschrijven. Je kunt aan de slag bij de overheid, zoals de gemeente of de politie, of bij particuliere organisaties zoals beveiligingsbedrijven.

Het doel van de opleiding is om jou in korte tijd voor te bereiden op de examens die horen bij de opleiding BOA Basisbekwaamheid. Na het behalen van deze examens krijg je het getuigschrift waarmee een (eerste) akte van opsporingsbevoegdheid in alle domeinen kan worden aangevraagd bij Dienst Justis en op basis waarvan verlenging van een akte kan worden aangevraagd in domein V en VI.

In 4 maanden je diploma 

Uniek bij onze opleiding is de korte studieduur. Je kunt in 4 maanden je diploma halen. De opleiding bestaat uit 12 lesweken en 4 weken examinering. Dan kun je direct de nieuwe kennis en vaardigheden toepassen in de praktijk. Dat bedoelen we nou met kort & krachtig!

Erkende opleiding, dus waardevol

Je opleiding is een waardevolle investering in de toekomst. Al onze opleidingen zijn erkend. Deze opleiding leidt tot een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid erkend diploma. Dit maakt je diploma waardevast en herkenbaar op de arbeidsmarkt. Goed om te weten dat je straks studeert bij Capabel Onderwijs, de specialist in erkende en verkorte opleidingen!

Download hier de brochure voor meer informatie.

Locaties & startdata

Locatie
Startddatum
Lesdag
Amsterdam
17 januari 2022
Maandag
Maandag
17 januari 2022
Locatie
Startddatum
Lesdag
Arnhem
25 april 2022
Maandag
Maandag
25 april 2022
Locatie
Startddatum
Lesdag
Den Haag
14 maart 2022
Maandag
Maandag
14 maart 2022
Locatie
Startddatum
Lesdag
Eindhoven
21 maart 2022
Maandag
Maandag
21 maart 2022
Locatie
Startddatum
Lesdag
Rotterdam
28 maart 2022
Maandag
Maandag
28 maart 2022
Locatie
Startddatum
Lesdag
Utrecht
07 februari 2022
Maandag
Maandag
07 februari 2022
25 april 2022
Maandag
Maandag
25 april 2022
Locatie
Startddatum
Lesdag
Zwolle
11 april 2022
Maandag
Maandag
11 april 2022

Programma

Flexibel studeren

Je studeert op je eigen tempo. Als je de opleiding in 4 maanden af wil ronden hou dan rekening met een studiebelasting van gemiddeld 8 uur per week. De opleiding bestaat uit 12 lesweken en 4 weken examinering. Bij Capabel Onderwijs volg je een verkorte erkende opleiding. Daar hoort actieve begeleiding bij van je studiecoach, ook bij je zelfstudie.

Opbouw van de opleiding

Als BOA kun je door bepaalde organisaties en de politie worden ingezet om bijvoorbeeld de veiligheid te handhaven. Zo zijn er BOA’s die voor gemeenten het parkeerbeleid handhaven, maar ook jachtopzichters, milieu-inspecteurs en leerplichtambtenaren zijn BOA’s. Een politieagent heeft een algemene opsporingsbevoegdheid en mag alle strafbare feiten opsporen. Een boa heeft meestal beperkte opsporingsbevoegdheid die afhangt van zijn functie en taak. In de opleiding BOA Basisbekwaamheid komen de volgende onderdelen aan bod:

Functioneren binnen en als onderdeel van de organen van de strafrechtspleging
 • Staatsinrichting en wetgeving algemeen
 • Functioneren binnen het voor zijn opsporingstaak
  vastgesteld wettelijk kader
 • Handelen naar de ambtseed en de eed van zuivering
Het opsporen van strafbare feiten 
 • Verzamelen en/of ontvangen van gegevens m.b.t.
  mogelijke strafbare feiten
 • Beoordelen of de verzamelde en/of ontvangen
  informatie strafrechtelijk relevant is
 • Een onderzoek instellen om bewijsmateriaal te
  verzamelen
De afhandeling van opgespoorde strafbare feiten 
 • Een proces-verbaal opmaken dat kan leiden tot
  vervolging en behandeling ter terechtzitting.
 • Een verdachte tegen wie een proces-verbaal is
  opgemaakt informeren over mogelijke gevolgen
  ervan.

Meer over de opleiding 

Je volgt deze opleiding via de digitale leeromgeving van Capabel Onderwijs. Deze digitale leeromgeving is overzichtelijk, duidelijk en gebruiksvriendelijk. In de opleiding vormt de beroepspraktijk het uitgangspunt. De leerdoelen zijn vanuit de praktijk ontwikkeld en de gestructureerde e-learning methode begeleid je door de opleiding met behulp van verschillende werkvormen die zorgen voor afwisseling en optimale kennisopname. Je doet het niet alleen. Je krijgt op gestructureerde momenten individuele begeleiding van onze online studiecoach die je wegwijs maakt in de leeromgeving, je helpt bij onduidelijkheden en je het duwtje in de rug geeft als je onverhoopt stagneert in je studie. Zo geven we kort & krachtig naar je diploma samen met jou vorm. Daarnaast zijn er 4 klassikale lesdagen waarin door een ervaren docent het onderdeel rechtskennis de lesstof worden uitgelegd en verlevendigd aan de hand van praktijksituaties. Daarnaast kun je tijdens deze lesdagen vragen over de lesstof stellen.

Toetsing en examinering

Tijdens je opleiding beoordeelt de studiecoach regelmatig je studievoortgang aan de hand van studieloopbaangesprekken, voortgangstoetsen en opdrachten. Zo weet je steeds wat goed gaat en waar je nog aan moet werken. Zo kun je je gericht voorbereiden
op je examens. Voor het onderdeel Rechtskennis doe je een online
diagnostische toets en voor het onderdeel Gespreks- en benaderingstechnieken maak je een blokopdracht die je online inlevert. Pas als je deze onderdelen met goed gevolg hebt afgerond, ga je deelnemen aan de examens Rechtskennis (50 meerkeuze vragen) en Gespreks- en benaderingstechnieken (vaardigheidsexamen). Deze examens* worden afgenomen door ExTH en op een ExTH locatie.

* De betaling van het examengeld loopt tevens ook via ExTH. 

Prijzen

Lesgeld ineens:
875
Examens:
300
Leermiddelen en (online) boekenpakket:
178
Inschrijfgeld:
Inclusief
Studiefinanciering mogelijk:
Nee

Per herkansing voor 1 theorie-examen 107 euro, en 1 praktijkexamen 193 euro

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Je kunt van verschillende middelen gebruik maken om jouw opleiding te financieren. Zoals studiefinanciering, het Leven-Lang-Leren-Krediet, belastingaftrek en subsidies. Kijk voor meer informatie over deze middelen bij Financiering, subsidies en belastingvoordeel.

 

Klaar om met jouw BOA Basisbekwaamheid te starten?

Schrijf je nu in! 

Of wil je eerst nog meer informatie?

Neem contact met ons op

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.