Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

Samen tegen Laaggeletterdheid

In Nederland staat de eerste week van september al jarenlang in het teken van lezen en schrijven. Deze week heeft als doel om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid en het belang van geletterdheid te benadrukken. Laaggeletterdheid is een ernstig probleem in ons land en heeft verstrekkende gevolgen voor individuen en de samenleving als geheel. In deze blog gaan we dieper in op waarom laaggeletterdheid een probleem is en waarom het van cruciaal belang is om dit probleem aan te pakken.

Laaggeletterdheid verwijst naar mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Hoewel Nederland bekend staat als een land met een hoog opleidingsniveau, zijn er naar schatting toch zo'n 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met basisgeletterdheid. Dit betekent dat bijna 1 op de 6 volwassenen in Nederland laaggeletterd is. Het probleem is niet enkel beperkt tot nieuwkomers of oudere generaties; ook onder jongere mensen komt laaggeletterdheid voor.

Waarom is laaggeletterdheid een probleem?

Belemmering voor persoonlijke ontwikkeling: Laaggeletterde individuen ervaren vaak belemmeringen bij het vergaren van kennis, het vinden van geschikt werk, en het volgen van onderwijs. Dit heeft een negatieve invloed op hun persoonlijke ontwikkeling en welzijn.

Armoede en werkloosheid: Laaggeletterdheid is sterk gekoppeld aan armoede en werkloosheid. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven hebben beperkte kansen op de arbeidsmarkt, waardoor ze vaak in een vicieuze cirkel van armoede terechtkomen.

Gezondheidsproblemen: Laaggeletterdheid heeft ook gevolgen voor de gezondheid. Mensen met beperkte geletterdheid hebben vaak moeite om medische instructies te begrijpen, waardoor ze minder goed voor hun gezondheid kunnen zorgen en meer risico lopen op gezondheidsproblemen.

Maatschappelijke kosten: Laaggeletterdheid legt een zware last op de maatschappij. Het leidt tot hogere zorgkosten, lagere productiviteit op de arbeidsmarkt en een hoger beroep op sociale voorzieningen.

Waarom is het belangrijk om laaggeletterdheid te verminderen?

  1. Sociale rechtvaardigheid: Een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft, is een rechtvaardige samenleving. Door laaggeletterdheid te verminderen, geven we mensen de kans om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.
  2. Economische groei: Geletterdheid is een belangrijke pijler voor economische groei en innovatie. Als mensen beter kunnen lezen en schrijven, zijn ze productiever en hebben ze meer kans op een baan.
  3. Gezondheidszorg: Het verminderen van laaggeletterdheid is essentieel om de gezondheidsvaardigheden van mensen te vergroten. Goede gezondheidsvaardigheden dragen bij aan een gezondere bevolking.
  4. Onderwijs en opvoeding: Geletterdheid is de sleutel tot goed onderwijs. Als ouders laaggeletterd zijn, kan dit ook een negatieve invloed hebben op de geletterdheid van hun kinderen.
Capabel Onderwijs studieboeken gestapeld op tafel
Capabel Onderwijs studenten maken samen opdrachten

 

 

Hoe kunnen we laaggeletterdheid verminderen?

  1. Bewustwording: Het begint met bewustwording. Door de Week van Lezen en Schrijven en andere campagnes kunnen we mensen bewust maken van het probleem en het belang van geletterdheid.
  2. Toegankelijk onderwijs: Het aanbieden van toegankelijk en laagdrempelig onderwijs voor volwassenen is cruciaal om hun geletterdheid te verbeteren.
  3. Samenwerking tussen organisaties: Samenwerking tussen scholen, bibliotheken, werkgevers en maatschappelijke organisaties is essentieel om effectief laaggeletterdheid aan te pakken.
  4. Taalstimulering bij kinderen: Vroegtijdige taalstimulering bij kinderen legt een sterke basis voor hun geletterdheid in latere jaren.

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een serieus probleem in Nederland met verstrekkende gevolgen voor individuen en de samenleving. Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van dit probleem en actie ondernemen om laaggeletterdheid te verminderen. Door te investeren in toegankelijk onderwijs, bewustwordingscampagnes en taalstimulering kunnen we de strijd tegen laaggeletterdheid aangaan en bouwen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen de kans krijgt om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.

Logo ministerie OCW partner Capabel Onderwijs

Logo Nvao Beeldmerk Geaccrediteerde Opleiding

Logo NRTO Geaccrediteerde Opleiding