Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

Bijzondere zorggroepen TA

Bijzondere zorggroepen TA

Niveau Duur Samenvatting Onderwerpen BPV Locaties

Niveau

Geen specifieke eisen

Duur

3 lesweken

Dit keuzedeel is beschikbaar voor de opleiding Tandartsassistent. Klik hier voor alle keuzedelen.

Samenvatting

De patiënten uit bijzondere zorggroepen worden thans nog grotendeels tandheelkundig behandeld in de intramurale setting (veelal AWBZ instellingen), en in centra voor bijzondere tandheelkunde (CBT's). Door veranderingen zal deze vorm van tandheelkundige zorg in toenemende mate ook in de algemene tandartspraktijken plaats gaan vinden. Door wijzigingen in wet- en regelgeving vindt er een verschuiving van intramurale zorg en verblijf naar extramurale zorg en verblijf plaats en komt er steeds meer nadruk op maatschappelijke participatie te liggen met als visie "gewoon waar kan en bijzonder waar nodig”. Je wordt extra voorbereid op de omgang met en behandeling van bijzondere zorggroepen.

Je gaat op een adequate manier om met patiënten uit bijzondere zorggroepen, bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, past de communicatie bij hun mogelijkheden aan, houdt rekening met de tandheelkundige risico's voor de specifieke zorggroep en besteedt aandacht aan op de patiënt gerichte preventie. Je stelt daarbij de patiënt centraal en betrekt het netwerk.

Onderwerpen

Je leert omgaan met bijzondere zorggroepen zoals:

 • patiënten met een verstandelijke beperking;
 • patiënten met een lichamelijke en/of zintuigelijke beperking;
 • kinderen of jeugdigen met complexe problemen;
 • kwetsbare (geriatrische) ouderen;
 • patiënten met tandarts)angst en/of psychiatrische en/of gedragsstoornissen;
 • patiënten met een verslaving of dak- en thuisloos zijn
 • medisch gecompromitteerde patiënten;
 • patiënten die een oncologische ingreep en/of bestraling in het hoofd-halsgebied (hebben) ondergaan;
 • patiënten met ontwikkelings- of groeistoornis van het tand-, kaak-, mondstelsel

Voor deze groepen leer jij over verschillende interessante onderwerpen, namelijk:

 • Mondzorg en mondverzorging zorggroepen
 • Preventie
 • Mondgezondheid
 • Behandelmodaliteiten
 • Ketenzorg
 • Wet-, en regelgeving
 • Omgaan met bijzondere zorggroepen
 • Signaleren en rapporteren

BPV

Tijdens het keuzedeel Bijzondere zorggroepen TA, loop je stage. Ben je een BOL of OVO student? Dan vul je 6 dagen met BPV. Ook geldt voor BOL en OVO studenten, dat je 3 dagen bezig bent met je zelfstudie. Als je een BBL student bent, loop je 9 dagen stage. Bij voorkeur loop je stage in het leerbedrijf waar je je kwalificatie stage loopt. Hierbij is het ook belangrijk dat er patiënten uit bijzondere doelgroepen voorkomen of dat je in de afdeling mond- kaak- en aangezichtschirurgie of Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde werkt. Als BBL student hoef je maar drie halve dagen te vullen met zelfstudie.

Locaties

Capabel Onderwijs 9 locaties in NederlandJe kunt het keuzedeel Bijzondere zorggroepen TA op de volgende locaties volgen:

 

Bij onvoldoende belangstelling voor een keuzedeel kun je ingedeeld worden op een andere locatie dan jouw voorkeur heeft.

 

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.

Logo ministerie OCW partner Capabel Onderwijs

Logo Nvao Beeldmerk Geaccrediteerde Opleiding

Logo NRTO Geaccrediteerde Opleiding