Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

Post HBO Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH GGZ)

Niveau HBO Bachelor
Type Post HBO deeltijd
Duur 10 maanden
Erkenning Kwaliteitsregister V&V
Studiefinanciering Nee
Vooropleidingen HBO bachelor diploma Welzijn

Prijzen

Lesgeld in termijnen:
10 termijnen van € 732 + 5 gratis termijnen studieverlenging (indien nodig)
Of bij betaling in één keer:
€ 7.320 € 6.584 10% korting
Examens:
Inclusief + gratis herkansing
Boekenkosten per leerproject:
€ 450
Inschrijfgeld:
€ 85
Studiefinanciering mogelijk:
Nee
Vooropleidingen:
HBO bachelor diploma Welzijn

De opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH GGZ)

Na de opleiding beschik je als POH GGZ over de juiste kennis en vaardigheden, om in samenwerking met de huisarts binnen de praktijk, maar ook met belangrijke partners rondom de praktijk, vorm te geven aan een spreekuur voor patiënten met psychische en psychiatrische problematiek.

Wat doe je als Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH GGZ)?

Als Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ ondersteun je de eindverantwoordelijke huisarts door middel van GGZ spreekuur, verwijzing en beperkte GGZ behandeling. De Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) kan worden gezien als de voordeur van de GGZ. Meestal melden mensen met psychische klachten zich eerst bij de huisarts. Het kan dan voorkomen dat er meer moet worden uitgezocht rondom de klachten. In dat geval schakelt de huisarts de POH-GGZ in. Als Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ ondersteun je de eindverantwoordelijke huisarts door middel van GGZ spreekuur, verwijzing en beperkte GGZ behandeling. De vakgebieden waar je als POH-GGZ actief in bent zijn depressie, angst, psychose en verslaving. Hiernaast spelen de praktijkorganisatie, kwaliteitszorg en gespreksvaardigheden een rol in je werk.

Binnen de werkzaamheden van een Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ vallen onder andere;

 • Het verhelderen van problemen;
 • Het geven van voorlichting over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen;
 • Probleemverheldering en uitvoeren van screeningsdiagnostiek
 • Het geven van advies over behandeling en verwijzing;
 • Doorverwijzen naar de Generalistische Basis-GGZ (1elijn) of de Gespecialiseerde GGZ (2e lijn).
 • Kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk;
 • Nazorg na behandeling in de GGZ.


De functie is op Post HBO niveau. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals preventie, gezondheidsbevordering en eigen regie betrek je in je werk. Je werkt volgens de standaarden van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). Capabel Hogeschool leidt op conform het Functieprofiel POH-GGZ (LVH, 2014).

Voor wie

Heb je ervaring in de GGZ of in werk waarbij GGZ een belangrijke rol speelt dan is HBO POH GGZ iets voor jou. De opleiding gaat uit van een vooropleiding op HBO niveau in bijvoorbeeld de zorg, sociaal pedagogisch werk, toegepaste psychologie, social work, maatschappelijk werk of vergelijkbaar. Bij een huisartsenpraktijk kun je als POH-GGZ aan het werk met een zelfstandig spreekuur.

Waarom bij Capabel Hogeschool

 • Kleinschalig
  Bij Capabel Hogeschool hebben we kleine groepen en krijg je veel persoonlijke aandacht
 • Studieloopbaancoach
  Persoonlijke begeleiding op maat door een vaste studieloopbaancoach
 • Praktijkgestuurd
  Wat je leert kun je meteen toepassen in uitdagende praktijkopdrachten
 • Starten wanneer jij eraan toe bent
  Drie keer per jaar starten op één van onze vijf locaties
 • Vaste lesdagen
  Lessen worden gegeven op vaste dagen in de week
 • Klassikaal en online
  Klassikaal les als voorkeur en online lessen mogelijk

Download hier de brochure voor meer informatie of bezoek een voorlichting! Of neem contact op met een van onze opleidingsadviseurs voor meer informatie: 088 270 12 77Voorlichting HBO

Studieduur en collegetijden

10 maanden. Lestijden op vaste lesdagen van 16:00 tot 21:00 uur, met mogelijke uitloop tot 22:00 uur.

Roostervrije weken, vakanties en herkansingen
Capabel Hogeschool volgt een vaste jaarplanning met roostervrije weken (vakantieweken). Voor deze opleiding geldt dat in de roostervrije weken (vakantieweken) herkansingen worden gepland. Bekijk op het jaarrooster de roostervrije weken, vakantieweken en de geplande herkansingen.

Toelating en vrijstelling

Om toegelaten te worden kijkt Capabel Hogeschool naar je vooropleiding en werkervaring.

De vooropleiding is minimaal op HBO niveau en relevant. De volgende vooropleidingen worden als relevant beoordeeld:

Bestaande opleidingen

 • Sociaal psychiatrische verpleegkunde (SPV);
 • Bachelor verpleegkunde (HBO-V);
 • Bachelor Social Work (BSW), alle uitstroomprofielen;
 • Verpleegkundig specialist GGZ (VS GGZ);
 • Master Psychologie;
 • Bachelor Toegepaste psychologie (HBO).

Eerdere opleidingen

 • Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (MWD);
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH);
 • Opleiding tot GGZ-agoog;
 • Inservice B opgeleide verpleegkundigen met 2 jaar relevante werkervaring en aanvullende scholingen waarmee zij aantonen te beschikken over een HBO werk- en denkniveau.

Over de relevante werkervaring het volgende:

Je hebt bij aanmelding minimaal 2 jaar (tenminste 832 uur) relevante werkervaring in de GGZ of in werk waarbij GGZ een belangrijke rol speelt (de brede GGZ) opgedaan. Daarbij gaat het bij voorkeur om een gevarieerde, liefst ambulante ervaring, in de GGZ met (individuele) behandel- en/of begeleidingscontacten.

Te denken valt bijvoorbeeld aan:

 • Ambulant werk in de huisartsenvoorziening of in de generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ;
 • Maatschappelijk/psychosociaal werk en hulpverlening;
 • Sociaal psychiatrische verpleegkunde (ambulant in de GGZ of in de huisartsenvoorziening).

Twijfel je of heb je een vraag over vooropleiding of werkervaring? Bel (088-2701277) of mail (opleiding@capabelhogeschool.nl) dan met onze opleidingsadviseur. Je kunt ook de chat gebruiken.

Voor toelating tot de opleiding zijn de volgende documenten nodig:

 • Kopie relevant diploma én de bijbehorende cijferlijst
 • Kopie ID
 • Recent CV met beschrijving van de relevante werkervaring

De examencommissie beslist over toelating tot de opleiding en de toekenning van vrijstellingen. De examencommissie kan nadere stukken en informatie opvragen.

Locaties & Startdata

Locatie
Startdatum
Lesdag
Utrecht
12 februari 2025
Woensdag (16.00 - 21.00)
12 februari 2025
Woensdag
(16.00 - 21.00)

Programma

Erkende opleiding

De accreditatie van deze opleiding is in aanvraag bij  het Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals. Capabel Hogeschool neemt deel aan het Convenant Samenwerkende Hogescholen POH-GGZ.

Inhoud

Het vakgebied waarop de Post HBO opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ zich richt is psychische problematiek. Je verwerft kennis en vaardigheden met betrekking tot behandeling van cliënten met psychische klachten en stoornissen toegerust op het versterken van de integrale benadering van de cliënt.

De functie van een POH-GGZ is gericht op de ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling en zo nodig verwijzing van cliënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek.

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Oriëntatie op de functie
 • Anatomie, fysiologie, pathologie en psychofarmaca
 • Psychologie en psychopathologie
 • Gezondheidsbevordering en preventie
 • Eerste en tweedelijnszorg
 • Maatschappelijke ontwikkelingen
 • Wet- en regelgeving
 • Organisatie en bedrijfsvoering in de huisartsenpraktijk
 • Uitvoeren van werkprocessen
 • ICT & eHealth
 • Sociale technologie
 • Onderzoeksvaardigheden en EBP
 • Social skills

Toetsing ziet er as volgt uit:

 • Praktijkopdracht 1 ’Zorgtraject Psychische klachten in de huisartsenpraktijk’
 • Praktijkopdracht 2 ‘Evaluatie spreekuur’,
 • Praktijkopdracht 3 ‘Preventieplan’,
 • Practicumtoets  ‘Consultvoering’ 
 • Reflectieopdracht

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijkvorming krijg je door stage te lopen in een huisartsenpraktijk. Gedurende 10 tot 12 maanden (afhankelijk van de mogelijkheden) werk je 0,5 tot 1 dag per week aan je stageopdracht (totaal 360 uur).

Lesdagen

Gemiddeld 2 vaste lesdagen per maand.

Getuigschrift

Je ontvangt bij het succesvol afronden van de opleiding een door het Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals erkend diploma post HBO Praktijkondersteuner Huisartsenzorg – Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ).

Financiering

Bij een studieduur van meer dan 12 maanden is het vermelde lesgeld per jaar. Boeken worden per leerproject door studenten zelf aangeschaft. Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. De algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Je kunt van verschillende middelen gebruik maken om jouw opleiding te financieren. Zoals studiefinanciering, het Leven-Lang-Leren-Krediet, en subsidies. Kijk voor meer informatie over deze middelen bij Financiering, subsidies en belastingvoordeel.

Klaar om met jouw opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH GGZ) te starten?

Schrijf je nu in!

Of wil je eerst nog meer informatie?

Bezoek een voorlichting

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.

Logo ministerie OCW partner Capabel Onderwijs

Logo Nvao Beeldmerk Geaccrediteerde Opleiding

Logo NRTO Geaccrediteerde Opleiding