Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

MBO Helpende Zorg & Welzijn

Ik had zo een stageplek gevonden

Suzan Moortrop, student MBO Verpleegkundige

Bekijk onze opleidingen

Let op: deze opleiding is alleen als bedrijfsopleiding te boeken en niet als particulier.

Niveau MBO 2
Type Flexibele Leerweg +
Duur 15 maanden
Erkenning Ministerie van OCW
Studiefinanciering Nee
Vooropleidingen Geen

De opleiding Helpende Zorg & Welzijn

De opleiding MBO Helpende Zorg & Welzijn is een praktische opleiding. Sociale vaardigheden en communicatie met cliënten zijn daarbij heel belangrijk. Je leert over het bieden van zorg en hoe je mensen begeleidt. Je weet welke hulpmiddelen en apparatuur je moet inzetten voor je cliënten. Je hebt hierbij aandacht voor hygiëne en veiligheid.

Wat doe je als Helpende Zorg & Welzijn?

Een Helpende Zorg & Welzijn ondersteunt cliënten en zorgvragers bij uiteenlopende zaken. Je begeleidt hen zowel bij (zelfstandig) wonen als bij (sociale) activiteiten. Dit kun je doen in een verpleeg- of verzorgingstehuis, maar ook in de psychiatrie, verslavingszorg, gehandicaptenzorg, etc. 

In 15 maanden je diploma

Uniek aan deze erkende opleiding Helpende Zorg & Welzijn van Capabel (derde leerweg) is dat je op elk moment met de opleiding kunt starten en jij je eigen studietempo bepaalt. Je kunt in 15 maanden (52 lesweken) je diploma halen. Dan kun je direct aan de slag als helpende. Dat bedoelen we nou met kort en krachtig!

Erkende opleiding tot Helpende Zorg & Welzijn, dus waardevol

Je opleiding is een waardevolle investering in je toekomst. Onze MBO-opleidingen zijn dan ook erkend door het Ministerie van OCW. Dit maakt je diploma waardevast en herkenbaar op de arbeidsmarkt. Goed om te weten dat je straks studeert bij Capabel Onderwijs, de specialist in erkende en verkorte opleidingen!

Download hier de brochure voor meer informatie of bezoek een voorlichting!

Locaties en startdata

Bij de leerweg Flexibele Leerweg + kan je starten wanneer je wil!

De Flexibele Leerweg + is een flexibele deeltijd MBO-opleiding met lessen in de avond. Op deze manier is de opleiding gemakkelijk te combineren met werk of andere bezigheden.

Schrijf je nu in!

Programma

Generieke vakken

Naast het beroepsgerichte programma op de lesdagen op school kent de opleiding ook lesdagen voor de zogenaamde generieke vakken. Deze vakken - Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap (LB) - zijn door het Ministerie van Onderwijs voor alle MBO-opleidingen op niveau 2 verplicht gesteld. Het generieke programma vormt een onlosmakelijk onderdeel van je onderwijsprogramma. Op je lesrooster staan de dagdelen waarop de generieke vakken worden aangeboden via onze digitale leeromgeving. Je gaat thuis gericht aan de slag en je oefent de vereiste kennis en vaardigheden stap voor stap met behulp van het e-learning programma en het leer-werkboek. Er is er een vakdocent online beschikbaar (e-docent) waaraan je interactief vragen kunt stellen (per mail, telefonisch, chat of via het forum), feedback kunt vragen of zaken ter beoordeling of correctie kunt voorleggen. Het component Loopbaan is verweven in je Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Je wordt hierin begeleid door een studieloopbaanbegeleider.

Beroepsgerichte vakken Helpende Zorg & Welzijn

In het onderwijsprogramma van de opleiding Helpende Zorg & Welzijn van Capabel Onderwijs komen alle werkzaamheden aan bod die de basis vormen van het beroep van Helpende Zorg & Welzijn. Gedurende 52 lesweken kom je één dag per week op school waar je samen met je medestudenten intensief leert en werkt aan je beroepstaken, die je met elkaar uitprobeert en oefent. Op school krijg je theorielessen die aansluiten bij de praktijk en praktijklessen die aansluiten bij de theorie.

Het programma is opgedeeld in zeven blokken van elk zes weken. In elk blok staat een thema centraal, zoals:

  • Huishouden en wonen
  • Persoonlijke zorg
  • Sociale activiteiten 1
  • Professioneel huishouden en wonen
  • Veiligheid en preventie ongevallen
  • Sociale activiteiten 2
  • Communicatie en onvoorziene situaties

Zelfstudie beroepsgericht

Door de compacte opzet van de opleiding kan een les alleen dan effectief zijn als deze goed wordt voorbereid. Capabel Onderwijs richt haar onderwijs op volwassenen die gemotiveerd zijn zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun studieproces. Wij verwachten dus van jou dat je voorafgaande aan de les zelf de te behandelen stof hebt doorgenomen, dat je thuis werkt aan de opdrachten die op de lesdagen niet zijn afgerond en dat je studeert voor de voortgangstoetsen.

Examinering

Het onderwijs en de examens bij Capabel Onderwijs worden uitgevoerd conform de kaders in het kwalificatiedossier Helpende Zorg & Welzijn, crebonummer 92640, zoals vastgesteld door het kenniscentrum van deze opleiding. In dit kwalificatiedossier zijn de kerntaken en werkprocessen beschreven voor het beroep Helpende Zorg & Welzijn. Dit is de basis voor de beroepsgerichte examens. De exameneisen voor de generieke vakken worden vastgesteld door de minister van Onderwijs. Tijdens je opleiding beoordelen we regelmatig met voortgangstoetsen en ontwikkelingsgerichte opdrachten je studievoortgang voor zowel de generieke als beroepsgerichte vakken. Hiermee ben je ook voorbereid op de examens die voor het merendeel aan het eind van de opleiding afgenomen zullen worden.

Prijzen

Lesgeld in termijnen:
15 termijnen van € 260 + 3 gratis termijnen studieverlenging (indien nodig)
Of bij betaling in één keer:
€ 3.900 € 3.510 10% korting
Examens:
Inclusief + gratis herkansing
Leermiddelen en (online) boekenpakket:
€ 498
Inschrijfgeld:
€ 90
Studiefinanciering mogelijk:
Nee
Vooropleidingen:
Geen
Beschikbare modules:
Optioneel pakket van de generieke vakken (Nederlands, Rekenen, Engels, Loopbaan en Burgerschap):
€ 399
Let op: deze opleiding is alleen als bedrijfsopleiding nu te boeken en niet als particulier.
Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. De algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Je kunt van verschillende middelen gebruik maken om jouw opleiding te financieren. Zoals studiefinanciering en het Leven-Lang-Leren-Krediet en andere subsidies. Kijk voor meer informatie over deze middelen bij Prijzen, studiefinanciering & subsidies.

 

Als je kiest voor een Flexibele leerweg + opleiding is het mogelijk om jouw opleiding aan te vullen met een pakket van Generieke Vakken. Je kan dan extra vakken volgen. Deze vakken zijn Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan en Burgerschap. Het pakket Generieke Vakken is het optioneel om te volgen. Dit betekent een tweede lesavond tijdens je opleiding. De prijs voor dit optionele pakket bedraagt € 399,-. Tijdens het inschrijven van een Flexibele leerweg + opleiding kan je aangeven of je deze aanvullende vakken wil volgen. 

Klaar om met jouw opleiding Helpende Zorg & Welzijn te starten?

Schrijf je nu in!

Of wil je eerst nog meer informatie?

Bezoek een voorlichting

 

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.

Logo ministerie OCW partner Capabel Onderwijs

Logo Nvao Beeldmerk Geaccrediteerde Opleiding

Logo NRTO Geaccrediteerde Opleiding