De verdieping Ouderenzorg voor POH

Écht persoonlijke aandacht, dat vind ik het allermooiste van Capabel Hogeschool.

Media Harmi, student toegepaste psychologie

Bekijk onze opleidingen
Niveau HBO Module
Type Module deeltijd
Duur 4 maanden
Erkenning Kwaliteitsregister V&V
Studiefinanciering Nee
Vooropleidingen POH diploma / MBO4 of HBO Verpleegkunde

Prijzen

Lesgeld in termijnen:
4 termijnen van € 385 + 4 gratis termijnen studieverlenging (indien nodig)
Of bij betaling in één keer:
€ 1.540 € 1.386 10% korting
Examens:
Inclusief + gratis herkansing
Boekenkosten:
€ 200
Inschrijfgeld:
€ 85
STAP-budget mogelijk:
Ja
STAP-budget:
tot € 1000,- subsidie
Lesgeld eerste 4 termijnen met STAP *:
€ 385 € 135

* Voor deze opleiding kun je tot € 1000 per jaar STAP-budget krijgen! Na inschrijven kun je jezelf direct voor STAP aanmelden waarna je jouw aanmeldbewijs voor het UWV ontvangt. Aan het STAP-budget zijn voorwaarden verbonden.

De boeken schaf je zelf aan. Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. De algemene voorwaarden zijn van toepassing.

De verdieping Ouderenzorg voor Praktijkondersteuners Huisartsenzorg

Als POH'er of verpleegkundige met specialisatie Ouderenzorg verleen je gedelegeerde medische en inhoudelijk specialistische zorg aan ouderen. Je richt je specifiek op de ouder wordende mens, kwetsbare ouderen met veelvoorkomende chronische ziekten.
Door het in een vroeg stadium signaleren van mogelijke risico’s richt je je als professional op preventieve maatregelen, gepresenteerde klachten en symptomen die samenhangen met gezondheid of ziekte van de oudere cliënt. De hulpvraag kan voort komen vanuit de cliënt zelf, vanuit mantelzorg, het netwerk van de cliënt of vanuit hulpverlening in diverse zorgsettings.

Voor wie

De module is bedoeld voor verpleegkundigen en gediplomeerd Praktijkondersteuners (POH’ers). Daarnaast ben je werkzaam in de huisartsenpraktijk of wijkteam. Het vertrekpunt van deze opleiding is de eerstelijnszorg. Kennis en vaardigheden sluiten aan bij de huisartsenpraktijk. De kennis en vaardigheden zijn herkenbaar en bruikbaar voor verpleegkundige uit een wijkteam.

Waarom bij Capabel Hogeschool

 • Kleinschalig
  Bij Capabel Hogeschool hebben we kleine groepen en krijg je veel persoonlijke aandacht
 • Studieloopbaancoach
  Persoonlijke begeleiding op maat door een vaste studieloopbaancoach
 • Praktijkgestuurd
  Wat je leert kun je meteen toepassen in uitdagende praktijkopdrachten
 • Starten wanneer jij eraan toe bent
  Drie keer per jaar starten op één van onze vijf locaties
 • Vaste lesdagen
  Lessen worden gegeven op vaste dagen in de week
 • Klassikaal en online
  Klassikaal les als voorkeur en online lessen mogelijk

Download hier de brochure van deze module! Of neem contact op met een van onze opleidingsadviseurs voor meer informatie: 088 270 12 77

Studieduur en collegetijden

4 maanden. Je hebt om de week les op een vaste weekdag van 16.00 tot 21.00 uur.

Toelating en vrijstelling

Toelating tot de module Ouderenzorg voor Praktijkondersteuners Huisartsenzorg is mogelijk voor:

 • MBO verpleegkundigen met een afgeronde opleiding POH en werkzaam in de huisartsenzorg;
 • Praktijkondersteuners met een afgeronde opleiding POH en werkzaam in de huisartsenzorg;
 • HBO verpleegkundigen werkzaam in de huisartsenzorg.

Voor toelating tot de module zijn de volgende documenten nodig:

 • Kopie relevant diploma én de bijbehorende cijferlijst
 • Kopie ID
 • Recent CV met beschrijving van de relevante werkervaring

De examencommissie beslist over toelating tot de module en de toekenning van vrijstellingen. De examencommissie kan nadere stukken en informatie opvragen.

Locaties & Startdata


Locatie
Startdatum
Lesdag
Utrecht
30 oktober 2023
Maandag (16.00 - 21.00 uur)
30 oktober 2023
Maandag
(16.00 - 21.00 uur)
17 januari 2024
Woensdag (16.00 - 21.00 uur)
17 januari 2024
Woensdag
(16.00 - 21.00 uur)

Programma

Erkende opleiding

De Verdieping Ouderenzorg voor Praktijkondersteuners Huisartsenzorg overlapt deels met de door het ministerie van OCW erkende HBO Bacheloropleiding tot Verpleegkundige (croho 34560). De training sluit aan op het werk als POH’er. Voor de training is accreditatie door het Kwaliteitsregister V&V aangevraagd.

Inhoud

De module Ouderenzorg voor Praktijkondersteuners Huisartsenzorg is een specialisatie voor professionals die in de eerste lijn steeds vaker worden geconfronteerd met oudere patiënten met complexe problematiek.
Na de module kun je kwetsbare ouderen herkennen en bekijk je verschillende situaties bij ouderen vanuit diverse perspectieven. Je herkent signalen en kunt vervolgens op een effectieve manier de juiste zorg in kaart brengen en inzetten. Je kent de meest voorkomende geriatrische problematiek in de eerste lijn en optimaliseert de zorg voor en rond de cliënt, waarbij je ook de draagkracht en draaglast van de mantelzorg monitort. Je herkent mogelijke signalen van ouderenverwaarlozing of mishandeling en handelt op de juiste manier volgens richtlijnen en procedures.

In de module Ouderenzorg voor Praktijkondersteuners Huisartsenzorg verwerf je kennis en vaardigheden op de volgende onderwerpen:

Inleiding Ouderenzorg

 • Gerontologie en geriatrie
 • De vijf geriatrische reuzen (gestoorde mobiliteit, gestoorde stabiliteit, gestoorde communicatie, psychische stoornissen zoals depressie en dementie en incontinentie)
 • Delier
 • Ondervoeding
 • Eenzaamheid
 • Wondzorg
 • Polyfarmacie
 • Onbegrepen gedrag
 • Ouderenverwaarlozing en mishandeling
 • Veiligheid

Zorgprocessen

 • Casefinding
 • Screening
 • Assessment
 • Persoonsgerichte zorg
 • Gezamenlijke besluitvorming
  Zelfmanagement
 • Mantelzorg
 • Individueel zorgplan
 • Deelname aan multidisciplinair overleg

Organisatie

 • Zorg toepassen conform standaarden en richtlijnen
 • Het wijkteam
 • Het geriatrisch netwerk
 • Verslaglegging
 • HIS-registratieasefinding

De module wordt afgesloten met een kennistoets, beoordeling van een praktijk- en reflectieopdracht.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijkvorming vindt plaats door middel van de uitvoering van een praktijkopdracht.

Lesdagen

Gemiddeld 2 bijeenkomsten per maand.

Getuigschrift

Bij het succesvol afronden van de module ontvang je een door het Kwaliteitsregister V&V erkend diploma Ouderenzorg in de Huisartsenpraktijk.  Erkenning door het Kwaliteitsregister V&V is aangevraagd en dat betekent dat je na toekenning hiervan PE punten kunt ontvangen. Om PE punten te ontvangen is registratie op PE online en aanwezigheid op de colleges vereist.

Financiering

Je kunt van verschillende middelen gebruik maken om jouw opleiding te financieren. Zoals studiefinanciering, het Leven-Lang-Leren-Krediet, STAP-budget en subsidies. Kijk voor meer informatie over deze middelen bij Financiering, subsidies en belastingvoordeel.

Klaar om met jouw module Ouderenzorg voor Praktijkondersteuners Huisartsenzorg te starten?

Schrijf je nu in!

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.