Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

De verdieping Ouderenzorg voor POH

Écht persoonlijke aandacht, dat vind ik het allermooiste van Capabel Hogeschool.

Media Harmi, student toegepaste psychologie

Bekijk onze opleidingen
Niveau HBO Module
Type Module deeltijd
Duur 4 maanden
Erkenning Kwaliteitsregister V&V
Studiefinanciering Nee
Vooropleidingen POH diploma, HBO Verpleegkundige diploma

Prijzen

Lesgeld in termijnen:
4 termijnen van € 385 + 4 gratis termijnen studieverlenging (indien nodig)
Of bij betaling in één keer:
€ 1.540 € 1.386 10% korting
Examens:
Inclusief + gratis herkansing
Boekenkosten:
€ 200
Inschrijfgeld:
€ 85
Studiefinanciering mogelijk:
Nee
Vooropleidingen:
POH diploma of HBO Verpleegkundige diploma

De verdieping Ouderenzorg voor Praktijkondersteuners Huisartsenzorg

Als POH'er of verpleegkundige met specialisatie Ouderenzorg verleen je gedelegeerde medische en inhoudelijk specialistische zorg aan ouderen. Je richt je specifiek op de ouder wordende mens, kwetsbare ouderen met veelvoorkomende chronische ziekten. Door het in een vroeg stadium signaleren van mogelijke risico’s richt je je als professional op preventieve maatregelen, gepresenteerde klachten en symptomen die samenhangen met gezondheid of ziekte van de oudere cliënt. De hulpvraag kan voort komen vanuit de cliënt zelf, vanuit mantelzorg, het netwerk van de cliënt of vanuit hulpverlening in diverse zorgsettings.

Voor wie

De module is bedoeld voor gediplomeerd Praktijkondersteuners (POH’ers) en HBO verpleegkundige werkzaam in de huisartsenzorg. Deze module richt zich op de eerstelijnszorg. Daarnaast ben je werkzaam in de huisartsenpraktijk of een wijkteam. Het vertrekpunt van deze opleiding is de eerstelijnszorg, kennis en vaardigheden sluiten aan bij de huisartsenpraktijk.

Waarom bij Capabel Hogeschool

 • Kleinschalig
  Bij Capabel Hogeschool hebben we kleine groepen en krijg je veel persoonlijke aandacht
 • Studieloopbaancoach
  Persoonlijke begeleiding op maat door een vaste studieloopbaancoach
 • Praktijkgestuurd
  Wat je leert kun je meteen toepassen in uitdagende praktijkopdrachten
 • Starten wanneer jij eraan toe bent
  Drie keer per jaar starten op één van onze vijf locaties
 • Vaste lesdagen
  Lessen worden gegeven op vaste dagen in de week
 • Klassikaal en online
  Klassikaal les en webinars binnen het programma

Download hier de brochure van deze module! Of neem contact op met een van onze opleidingsadviseurs voor meer informatie: 088 270 12 77

Studieduur en collegetijden

4 maanden. Je hebt om de week les op een vaste weekdag van 16.00 tot 21.00 uur.

Roostervrije weken, vakanties en herkansingen
Capabel Hogeschool volgt een vaste jaarplanning met roostervrije weken (vakantieweken). Voor deze opleiding geldt dat in de roostervrije weken (vakantieweken) herkansingen worden gepland. Bekijk op het jaarrooster de roostervrije weken, vakantieweken en de geplande herkansingen.

Toelating

Toelating tot de module Ouderenzorg voor Praktijkondersteuners Huisartsenzorg is mogelijk voor:

 • MBO verpleegkundigen met een afgeronde opleiding POH en werkzaam in de huisartsenzorg;
 • Praktijkondersteuners met een afgeronde opleiding POH en werkzaam in de huisartsenzorg;
 • HBO verpleegkundigen werkzaam in de huisartsenzorg.

Voor toelating tot de module zijn de volgende documenten nodig:

 • Kopie relevant diploma én de bijbehorende cijferlijst
 • Kopie ID
 • Recent CV met beschrijving van de relevante werkervaring

 

Locaties & Startdata

Locatie
Startdatum
Lesdag
Utrecht
28 oktober 2024
Maandag 16.00 - 21.00 uur
28 oktober 2024
Maandag
16.00 - 21.00 uur

Programma

Erkende opleiding

De Verdieping Ouderenzorg voor Praktijkondersteuners Huisartsenzorg overlapt deels met de door het ministerie van OCW erkende HBO Bacheloropleiding tot Verpleegkundige (croho 34560). De training sluit aan op het werk als POH’er. Voor de training is accreditatie door het Kwaliteitsregister V&V aangevraagd.

Inhoud

De module Ouderenzorg voor Praktijkondersteuners Huisartsenzorg is een specialisatie voor professionals die in de eerste lijn steeds vaker worden geconfronteerd met oudere patiënten met complexe problematiek.
Na de module kun je kwetsbare ouderen herkennen en bekijk je verschillende situaties bij ouderen vanuit diverse perspectieven. Je herkent signalen en kunt vervolgens op een effectieve manier de juiste zorg in kaart brengen en inzetten. Je kent de meest voorkomende geriatrische problematiek in de eerste lijn en optimaliseert de zorg voor en rond de cliënt, waarbij je ook de draagkracht en draaglast van de mantelzorg monitort. Je herkent mogelijke signalen van ouderenverwaarlozing of mishandeling en handelt op de juiste manier volgens richtlijnen en procedures.

In de module Ouderenzorg voor Praktijkondersteuners Huisartsenzorg verwerf je kennis en vaardigheden op de volgende onderwerpen:

Inleiding Ouderenzorg

 • Gerontologie en geriatrie
 • De vijf geriatrische reuzen (gestoorde mobiliteit, gestoorde stabiliteit, gestoorde communicatie, psychische stoornissen zoals depressie en dementie en incontinentie)
 • Delier
 • Ondervoeding
 • Eenzaamheid
 • Wondzorg
 • Polyfarmacie
 • Onbegrepen gedrag
 • Ouderenverwaarlozing en mishandeling
 • Veiligheid

Zorgprocessen

 • Casefinding
 • Screening
 • Assessment
 • Persoonsgerichte zorg
 • Gezamenlijke besluitvorming
  Zelfmanagement
 • Mantelzorg
 • Individueel zorgplan
 • Deelname aan multidisciplinair overleg

Organisatie

 • Zorg toepassen conform standaarden en richtlijnen
 • Het wijkteam
 • Het geriatrisch netwerk
 • Verslaglegging
 • HIS-registratieasefinding

De module wordt afgesloten met de beoordeling van een praktijk- en reflectieopdracht.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijkvorming vindt plaats door middel van de uitvoering van een praktijkopdracht een werkplek in een huisartsenpraktijk hiervoor nodig.

Lesdagen

Gemiddeld 2 bijeenkomsten per maand.

Getuigschrift

Bij het succesvol afronden van de module ontvang je een door het Kwaliteitsregister V&V erkend diploma Ouderenzorg in de Huisartsenpraktijk.  Erkenning door het Kwaliteitsregister V&V is aangevraagd en dat betekent dat je na toekenning hiervan PE punten kunt ontvangen. Om PE punten te ontvangen is registratie op PE online en aanwezigheid op de colleges vereist.

Financiering

De boeken schaf je zelf aan. Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. De algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Je kunt van verschillende middelen gebruik maken om jouw opleiding te financieren. Zoals studiefinanciering, het Leven-Lang-Leren-Krediet, en subsidies. Kijk voor meer informatie over deze middelen bij Financiering, subsidies en belastingvoordeel.

Klaar om met jouw module Ouderenzorg voor Praktijkondersteuners Huisartsenzorg te starten?

Schrijf je nu in!

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.

Logo ministerie OCW partner Capabel Onderwijs

Logo Nvao Beeldmerk Geaccrediteerde Opleiding

Logo NRTO Geaccrediteerde Opleiding