Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

Opleiding Therapeut Kind en Jeugd

We hielpen elkaar om allemaal ons doel te bereiken

Janine, student Apothekersassistent

Bekijk onze opleidingen
Niveau HBO Bachelor
Type Deeltijd
Duur 4 jaar
Erkenning Accreditatieaanvraag is ingediend bij de NVAO
Studiefinanciering Nee
Vooropleidingen HAVO/VWO/MBO 4-diploma

Prijzen

Lesgeld in termijnen:
12 termijnen van € 520 + 12 gratis termijnen studieverlenging (indien nodig)
Of bij betaling in één keer:
€ 6.240 € 5.613 10% korting
Examens:
Inclusief + gratis herkansing
Boekenkosten per leerproject:
€ 200
Inschrijfgeld:
€ 85
Studiefinanciering mogelijk:
Nee
Vooropleidingen:
HAVO/VWO/MBO 4-diploma

De opleiding Therapeut Kind en Jeugd

Hoe ga je om met emotionele, ontwikkelings- en gedragsproblemen van kinderen en jeugd? En hoe doe je hier wat aan? De opleiding Therapeut Kind en Jeugd is op HBO bachelor niveau en richt zich op dit vakgebied. Het is een nieuwe opleiding waarbinnen je wordt opgeleid tot behandelaar inzetbaar binnen alle terreinen van de kind- en jeugdhulpverlening. Je doet kennis en vaardigheden op voor de behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren.

Tijdens de opleiding leer je je handelen aan te passen aan de behoeftes van het kind in relatie tot de doelstellingen van de therapie. Dit betekent dat je naast specifieke vakkennis ook een ruim gedragsrepertoire van diverse methodieken en uitnodigende werkvormen via kind eigen leert gebruiken. Daarnaast ben je zelf het belangrijkste instrument waar je tijdens de opleiding voortdurend mee aan de slag gaat. 

Wat doe je als Therapeut Kind en Jeugd?

Als Therapeut Kind en Jeugd richt je je op het versterken en bevorderen van de eigen kracht van het kind of jeugdige in zijn eigen ‘systeem’. Je werkt daarbij vanuit mogelijkheden en stimuleert een positief zelfbeeld. Daarbij onderzoek en duid je de oorzaken en gevolgen van de hulpvraag of de klacht en bied je de meest passende behandeling of begeleiding. 

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor werkenden met een ambitie om via bewezen therapie kinderen en jeugdigen wezenlijk te ondersteunen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ben jij dat? Dan ben je bij Capabel Hogeschool aan het goede adres. Met een studie Therapie Kind en Jeugd ben je een iemand met een heldere profilering, vaardigheid in toepassing bewezen therapieën, breed zicht op   het werkveld in kind- en jeugdhulp en competenties om af te stemmen met medici en andere stakeholders in het netwerk aan hulpverlening.

Waarom bij Capabel Hogeschool

 • Kleinschalig
  Bij Capabel Hogeschool hebben we kleine groepen en krijg je veel persoonlijke aandacht
 • Studieloopbaancoach
  Persoonlijke begeleiding op maat door een vaste studieloopbaancoach
 • Praktijkgestuurd
  Wat je leert kun je meteen toepassen in uitdagende praktijkopdrachten
 • Starten wanneer jij eraan toe bent
  Drie keer per jaar starten op één van onze vijf locaties
 • Vaste lesdagen
  Lessen worden gegeven op vaste dagen in de week
 • Klassikaal en online
  Klassikaal les als voorkeur en online lessen mogelijk

Download hier de brochure voor meer informatie of bezoek een voorlichting! Of neem contact op met een van onze opleidingsadviseurs voor meer informatie: 088 270 12 77

Studieduur en collegetijden

Studieduur 4 jaar. Studeer je voltijds dan heb je twee vaste lesdagen per week en in deeltijd één vaste lesdag per week. De lestijden zijn tussen 10:00 tot 16:00 uur. De lesdagen verschillen per locatie.

 • Amsterdam: dinsdag en donderdag (deeltijd alleen dinsdag)
 • Rotterdam: dinsdag en woensdag (deeltijd alleen woensdag)
 • Utrecht: maandag en vrijdag (deeltijd alleen maandag)

Roostervrije weken, vakanties en herkansingen
Capabel Hogeschool volgt een vaste jaarplanning met roostervrije weken (vakantieweken). Voor deze opleiding geldt dat in de roostervrije weken (vakantieweken) herkansingen worden gepland. Bekijk op het jaarrooster de roostervrije weken, vakantieweken en de geplande herkansingen.

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van deze oropleiding Therapeut Kind en Jeugd is minimaal een HAVO, VWO of MBO 4-diploma vereist. Mocht je hier niet aan voldoen, maar ben je 21 jaar of ouder dan kom je in aanmerking voor een 21+ HBO toelatingsonderzoek. Heb je eerder een HBO-opleiding gevolgd? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen binnen de opleiding. Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven.

Voor toelating zijn de volgende documenten nodig:

 • Kopie relevant diploma én de bijbehorende cijferlijst
 • Kopie ID

De examencommissie beslist over toelating tot de opleiding en de toekenning van vrijstellingen. De examencommissie kan nadere stukken en informatie opvragen.

Locaties & Startdata

Locatie
Startdatum
Lesdag
Rotterdam
01 januari 2025
Woensdag (10:00-16:00)
01 januari 2025
Woensdag
(10:00-16:00)
01 maart 2025
Woensdag (10:00-16:00)
01 maart 2025
Woensdag
(10:00-16:00)
01 augustus 2025
Woensdag (10:00-16:00)
01 augustus 2025
Woensdag
(10:00-16:00)
Locatie
Startdatum
Lesdag
Utrecht
01 januari 2025
Maandag (10:00-16:00)
01 januari 2025
Maandag
(10:00-16:00)
01 maart 2025
Maandag (10:00-16:00)
01 maart 2025
Maandag
(10:00-16:00)

Programma

Erkende opleiding

De opleiding Therapeut Kind en Jeugd wordt op dit moment ontwikkeld en gereed gemaakt voor een accreditatieaanvraag bij de NVAO. Op dat moment en bij accreditatie wordt dit vermeldt op de website en berichten we alle ingeschreven studenten.

Inhoud

In de opleiding start je met een brede samenhangende oriëntatie op het beroep van de (aankomend) Therapeut Kind en Jeugd.

De opleiding Therapeut Kind en Jeugd is opgedeeld in 10 leerprojecten en afstuderen. In ieder leerproject verwerf je steeds kennis, vaardigheden en competenties voor het beroep. Denk hierbij aan; Ontwikkelingspsychologie, Knelpunten in de kindertijd, Inclusie en Diversiteit, Onderzoek, Therapeutisch werken, Kind-, Ouders- en gezinsgerichte interventies, Professionele identiteit, Intervisie en supervisie, Persoonlijke en Professionele ontwikkeling en Reflecteren. De thema’s van de leerprojecten zijn vormgegeven rondom de beroepsrollen op HBO bachelor niveau van de Therapeut Kind en Jeugd niveau binnen verschillende contexten welke aansluiten bij het werk en bevatten praktijkopdrachten. Per leerproject bouw je 20 ECTS (HBO studiepunten) op. De opleiding is als volgt ingedeeld:

Propedeuse

 • De TKJ als begeleider van een individueel kind 20 EC
 • De TKJ als organisator van kindgerichte activiteiten 20 EC
 • De TKJ als communicator binnen een kindsysteem 20 EC

Hoofdfase

 • De TKJ als behandelaar van een kind met enkelvoudige hulpvraag 20 EC
 • De TKJ als verbinder tussen kind en therapeut 20 EC
 • De TKJ als begeleider binnen een kindsysteem 20 EC
 • De TKJ als behandelaar van een kind met complexe hulpvraag 20 EC
 • De TKJ als samenwerker binnen een multidisciplinaire kindomgeving 20 EC
 • De TKJ als onderzoeker binnen een diagnostisch traject  20 EC
 • De TKJ als innovator binnen een therapeutische setting 20 EC

Afstudeerfase

 • Praktijkgericht onderzoek en afstuderen 40 EC

Stage/praktijk

Tijdens de studie doe je praktijkervaring op. Dit kan op je huidige werkplek als deze voldoende relevant is of binnen een zelfgekozen passende praktijkomgeving. Daarnaast maakt leertherapie onderdeel uit van de opleiding.

De stage is als volgt:

 • In propedeuse jaar: 240 uur stage/praktijk (3x 80 uur)
 • Tijdens hoofdfase: 480 uur stage/praktijk (6x80 uur)
 • Afstudeerfase: het afstuderen duurt 8 maanden waarin je tijdens stage/praktijk of werk ook aan je afstudeeropdracht werkt

De werkplek/praktijkplek wordt steeds vooraf door Capabel Hogeschool beoordeeld. En in iedere fase wordt je begeleid door je studieloopbaancoach en stage/praktijkbegeleider.

Lesdagen

1 vaste lesdag per week.

Getuigschrift

Bij succesvolle afronding van de studie en onder de voorwaarde dat de opleiding wordt geaccrediteerd door de NVAO ontvang je het getuigschrift HBO Bachelor therapeut Kind en Jeugd met 240 EC en de graadtoevoeging Bachelor of Science. In dat geval ben je bij het succesvol afronden van de opleiding toelaatbaar bij de master PMT, Spel, Psychologie en Pedagogiek. De opleiding is op dit moment echter nog niet door de NVAO geaccrediteerd. 

Financiering

Bij een studieduur van meer dan 12 maanden is het vermelde lesgeld per jaar. Boeken worden per leerproject door studenten zelf aangeschaft. Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. De algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Je kunt van verschillende middelen gebruik maken om jouw opleiding te financieren. Zoals studiefinanciering, het Leven-Lang-Leren-Krediet, en subsidies. Kijk voor meer informatie over deze middelen bij Financiering, subsidies en belastingvoordeel.

Schrijf je nu in!

Of wil je eerst nog meer informatie?

Bezoek een voorlichting

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.

Logo ministerie OCW partner Capabel Onderwijs

Logo Nvao Beeldmerk Geaccrediteerde Opleiding

Logo NRTO Geaccrediteerde Opleiding