Post HBO Casemanager
Regie op Verzuim /
Case- en Caremanager

Post HBO Casemanager
Regie op Verzuim /
Case- en Caremanager

Post HBO Casemanager
Regie op Verzuim /
Case- en Caremanager

Type Post HBO
Erkenning RNVC
Vooropleidingen Relevant diploma
Duur 16 maanden
Niveau HBO Beroepsopleiding
Studiefinanciering Nee

De opleiding Post HBO Casemanager Regie op Verzuim / Case- en Caremanager

Als casemanager regie op verzuim ben je werkzaam in de praktijk van ziekteverzuim en draag je bij aan het voorkomen of beperken van de schadelast. In de post HBO opleiding Casemanager Regie op Verzuim / Case en Caremanager komen volgende onderwerpen aan bod:

Casemanager Regie op Verzuim (Crov):
 • Arbeidsongeschiktheid; de eerste twee jaren
 • Arbeidsongeschiktheid; de periode na twee jaar
 • Arbeidsrecht / de rol van de bedrijfsarts
 • Het beroep van casemanager
 • Het berekenen van kosten van verzuim en vormen van schadelastbeperking
 • Maatschappelijke ontwikkelingen en effecten op organisaties
 • Professionele gespreksvaardigheden

Register Case- en Caremanager (RCCM)

 • Oriëntatie op het beroep RCCM
 • Recht
 • Sociaal zekerheidsrecht
 • Maatschappelijke ontwikkelingen
 • Management en organisatie
 • Social skills

Je krijgt ter afsluiting van elk van de twee onderdelen (Crov en RCCM) een praktijk- en reflectieopdracht.

Download hier de brochure voor meer informatie of bezoek een voorlichting!

Wat doe je als Casemanager Regie op Verzuim / Case- en Caremanager?

Je regisseert proactief het verzuimproces en zorgt daarbij voor optimale samenwerking tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en andere in te zetten professionals. Dat met het doel de zieke werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Je zorgt dat dit op een zorgvuldige en juridisch juiste wijze wordt uitgevoerd waarbij je rekening houdt met soms uiteenlopende belangen. Je draagt bij het aan verbeteren van verzuimbeleid en bevordert duurzame inzetbaarheid.

Als register case- en caremanager doe je ook onderzoek naar oorzaken van verzuim in het bedrijf, de risico’s en kosten van ziekte verzuim en kan je verzuimbeleid ontwikkelen en implementeren. Je bent strategisch gesprekspartner van de werkgever.

Voor wie

Ben jij leidinggevende, medewerker HRM, arbeidsdeskundige of casemanager bij overheid of arbodienst? En wil je graag over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om de volwaardige functie van Crov of RCCM te vervullen? Dan is de post HBO opleiding Casemanager regie op Verzuim (Crov)/ Case- en Caremanager (RCCM) de juiste keuze.

Waarom bij Capabel Hogeschool

 • Kleinschalig
  Bij Capabel Hogeschool hebben we kleine groepen en krijg je veel persoonlijke aandacht
 • Studieloopbaancoach
  Persoonlijke begeleiding op maat door een vaste studieloopbaancoach
 • Praktijkgestuurd
  Wat je leert kun je meteen toepassen in uitdagende praktijkopdrachten
 • Starten wanneer jij eraan toe bent
  Drie keer per jaar starten op één van onze vijf locaties
 • Vaste lesdagen
  Lessen worden gegeven op vaste dagen in de week
 • Klassikaal en online
  Klassikaal les als voorkeur en online lessen mogelijk

Studieduur en collegetijden

16 maanden. Lestijden op vaste lesdagen van 16:00 tot 21:00 uur, met mogelijke uitloop tot 22:00 uur.

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de post HBO opleiding Casemanager Regie op Verzuim / Case- en Caremanager is een HBO denk- en werkniveau vereist.

Locaties & Startdata

Locatie
Startdatum
Lesdag
Amsterdam
31 augustus 2022
Woensdag middag/avond (16.00 - 21.00 uur)
Woensdag middag/avond (16.00 - 21.00 uur)
31 augustus 2022
Locatie
Startdatum
Lesdag
Eindhoven
09 juni 2022
Donderdag middag/avond (16.00 - 21.00 uur)
Donderdag middag/avond (16.00 - 21.00 uur)
09 juni 2022
Locatie
Startdatum
Lesdag
Rotterdam
01 juni 2022
Woensdag middag/avond (16.00 - 21.00 uur)
Woensdag middag/avond (16.00 - 21.00 uur)
01 juni 2022
13 oktober 2022
Donderdag
Donderdag
13 oktober 2022
Locatie
Startdatum
Lesdag
Zwolle
05 oktober 2022
Woensdag middag/avond 16.00 tot 21.00 uur
Woensdag middag/avond 16.00 tot 21.00 uur
05 oktober 2022

Programma

Erkende opleiding

De post HBO opleiding Casemanager Regie op Verzuim / Case- en Caremanager komt overeen met de inhoud van onderdelen van de door de NVAO geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding SZ-Professional (Croho 39236).

De CROV en RCCM opleidingen zijn vanaf 1 maart 2019 erkent door Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en caremanagers (RNVC).

Door het succesvol afronden van de opleiding kun je registerlid van de RNVC worden. Afgestudeerden van de Rccm en/of Crov opleiding van Capabel verwerven daarmee het recht op het voeren van de titel Rccm® en/of de titel Crov®.  

Inhoud

In de post HBO opleiding Casemanager Regie op Verzuim / Case en Caremanager komen volgende onderwerpen aan bod:

Casemanager Regie op Verzuim (Crov):

 • Arbeidsongeschiktheid; de eerste twee jaren
  De loondoorbetalingsplicht van de werkgever bij ziekte van de werknemer, Poortwachtersrol UWV en de loonsanctie, de Ziektewet.
 • Arbeidsongeschiktheid; de periode na twee jaar
  De WIA, Publiek en privaat managen van eigenrisicodragen WGA en ZW.
 • Arbeidsrecht / de rol van de bedrijfsarts
  Wet verbetering Poortwachter, loonsancties die de werkgever kan opleggen, rol en visie van de bedrijfsarts, de rechtspositie van werknemers, de re-integratieverplichtingen van de werkgever en werknemer. Flexibele arbeidsrelaties, de overeenkomst van de zzp`er, uitzendwezen, detachering en payrolling, ontslagrecht en het sociale vangnet in Nederland.
 • Het beroep van casemanager
  De medicaliseren van verzuim, Huis van Werkvermogen, belastbaarheid en belasting, psychische problematiek.
 • Het berekenen van kosten van verzuim en vormen van schadelastbeperking
  Verzuimmodellen, de FML en de werking van het CBBS, berekenen van de kosten van verzuim en de RIV-toets.
 • Maatschappelijke ontwikkelingen en effecten op organisaties
  Ethisch handelen, tegenstrijdige belangen en omgaan met persoonsgegevens.
 • Professionele gespreksvaardigheden
  Gespreksvoering & coaching, motiverende gespreksvoering & RET, oplossingsgericht werken & NLP, mediation & conflicthantering, bevlogenheid en burn out.

Register Case- en Caremanager (RCCM)

 • Oriëntatie op het beroep RCCM
  Oriëntatie beroep op het beroep RCCM en het verschil met de CROV
 • Recht
  Medezeggenschap (WOR) en Wet cao met betrekking tot verzuimbeleid; AVG en omgaan met privacy, datalekken, bezwaar en beroepsprocedures
 • Sociaal zekerheidsrecht
  Wet Amber, no riskpolis, algemene wet bestuursrecht, berekenen premielasten eigen risicodragerschap.
 • Maatschappelijke ontwikkelingen
  De inclusieve arbeidsorganisatie.
 • Management en organisatie
  Organisatiestructuur, cultuur en diagnose, verzuim in organisaties, duurzame inzetbaarheid, financiële jaarverslagen, begrotingen en financiering.
 • Social skills
  Zakelijke communicatie, adviseren en presenteren

Je krijgt ter afsluiting van elk van de twee onderdelen (Crov en RCCM) een praktijk- en reflectieopdracht.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijkvorming vindt plaats door middel van de uitvoering van een stageopdracht voor de CROV opleiding op een relevante werkplek met een investering van 20 uur.

Lesdagen

1 vaste lesdag per 2 weken.

Getuigschrift

Bij het succesvol afronden van de post HBO opleiding Casemanager regie op Verzuim / Case en Caremanager (RCCM) ontvang je een gecombineerd diploma Case- en Caremanager en Casemanager Regie op Verzuim. Beide opleidingen zullen bij succesvolle afronding leiden tot een RNVC erkend beroepsdiploma Casemanager regie op Verzuim (Crov®) en Register Case en Caremanager (RCCM®).

Hiernaast wordt op het diploma een aantekening gemaakt van de behaalde 20 ECTS studiepunten. Het diploma kan tot vrijstelling voor onderdelen in de hoofdfase van de NVAO geaccrediteerde Bacheloropleiding SZ-Professional (Croho 39236) leiden. De examencommissie toetst dit op basis van het actuele curriculum.

Prijzen

Lesgeld in termijnen:
16 termijnen van € 405 + 8 gratis termijnen studieverlenging (indien nodig)
Lesgeld ineens:
€ 6.480 € 5.698 12,0679% korting
Examens:
Inclusief + gratis herkansing
Boekenkosten per leerproject:
€ 400
Inschrijfgeld:
€ 85
Studiefinanciering mogelijk:
Nee
Vereiste vooropleiding:
Relevant diploma

Bij een studieduur van meer dan 12 maanden is het vermelde lesgeld per jaar. Boeken worden per leerproject door studenten zelf aangeschaft. Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. De algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Je kunt van verschillende middelen gebruik maken om jouw opleiding te financieren. Zoals studiefinanciering, het Leven-Lang-Leren-Krediet, belastingaftrek en subsidies. Kijk voor meer informatie over deze middelen bij Financiering, subsidies en belastingvoordeel.

Klaar om met jouw Post HBO Casemanager Regie op Verzuim / Case- en Caremanager te starten?

Schrijf je nu in!

Of wil je eerst nog meer informatie?

Bezoek een voorlichting

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.