Capabel Logo
1 jarige opleidingen
Erkend MBO met studiefinanciering
Meerdere startmomenten per jaar
1 dag per week les

Corona update: Je kunt jouw opleiding klassikaal starten in november! Lees hier meer over de actuele situatie.

meer informatie

Opleiding HBO Bachelor tot Verpleegkundige voltijd

Niveau
HBO
Duur
48 maanden
Studie- en stagedagen
Erkenning
NVAO
Studiefinanciering
Studie-financiering
Ja

De HBO verpleegkundige

Je houdt als HBO verpleegkundige steeds de kwaliteit van het medisch handelen onder de loep. Je functioneert op HBO-niveau multidisciplinair en in samenwerking met andere zorgverleners. Je kent het verpleegvak zelf maar ook nadrukkelijk vanuit preventie en eigen regie van patiënten. Als HBO verpleegkundige kun je goed overleggen, organiseren en rapporteren. Je bent in staat om praktijkonderzoek te begrijpen en zelf uit te voeren. Uiteraard kun je je goed uitdrukken als onderdeel van argumenteren en oordeelsvorming.

Voor wie

Voor werkenden in de gezondheidszorg zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen (algemene en psychiatrische), privéklinieken, revalidatiecentra, gehandicaptenzorg, verzorgings- en verpleeghuizen, gevangenissen, thuiszorg, huisartsen(posten), arbo- en re-integratiedienstverlening.

Hoeveel tijd kost het

De HBO Bacheloropleiding Verpleegkunde duurt normaal 4 jaar. Echter verpleegkundigen met een MBO4- of Inservice-diploma en een recente BIG-registratie kunnen mede afhankelijk van werkervaring de opleiding in maximaal 26 maanden afronden.

Kijk ook bij Capabel Hogeschool voor de 4-jarige opleiding bij HBO Bachelor tot Verpleegkundige.

Voor de verkorte opleiding bij Capabel Hogeschool vind je alle informatie onder Bachelor Verpleegkundige verkort.

Wat zit er in het lesgeld

Bij het lesgeld inbegrepen zitten studiebijeenkomsten, begeleiding, eigen online leeromgeving, langer studeren conform voorwaarden, examinering, koffie/thee en certificaat/diploma. Kosten van boeken en tweede en derde herexamens vallen niet onder het lesgeld.

Voor studenten die bij Capabel Onderwijs Groep een diploma behaalden, geldt voor inschrijvingen Voor de 4-jarige voltijdvariant bij de hogeschool tot en met 2019 een korting van 15% op de lesgelden van Capabel Hogeschool.

Studiefinanciering

Je kunt tijdens het volgen van deze opleiding studiefinanciering krijgen als je voldoet aan de wettelijke eisen daarvoor. Kijk hiervoor op de site van DUO (duo.nl). Ben je 30 jaar of ouder dan is wellicht het Leven Lang Leren krediet voor jou mogelijk. Ook hierover vind je informatie op de site van DUO (duo.nl).

Waar wordt de opleiding gegeven

De HBO Bachelor Verpleegkunde voltijd wordt in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam gegeven. De startdata zijn aangegeven op de site onder -In 't kort- en zijn afhankelijk van de belangstelling. Je kunt Capabel Hogeschool hierover ook altijd bellen: 080-2701277.

Daarom kies je voor deze opleiding

Capabel Hogeschool richt zich op ontwikkeling en behoud van kennis en vaardigheden in zorg en sociale zekerheid.

 

Klaar in 1 jaar!
Meerdere startmomenten
Al ruim 30 jaar ervaring
De specialist in Zorg & Welzijn
Transparante prijzen
Erkende MBO opleidingen

Er zijn geen vaste inschrijfdata voor deze opleiding. Na inschrijving hoor je zo snel mogelijk van ons wanneer jij kan starten met je beste jaar!

Doel en opzet

De HBO Bachelor Verpleegkunde voltijd is zo opgezet dat deze in een combinatie van werkcolleges en thuisstudie goed te halen is. Er zijn gemiddeld 6 bijeenkomsten per maand gedurende 30-48 maanden. Als je vragen hebt, dan is op werkdagen de persoonlijk begeleider op afgesproken tijden, of per e-mail, bereikbaar. De opleiding maakt deel uit van de OC&W erkende HBO Bachelor. Haal je het examen, dan heb je recht op 240 ECTS en een Getuigschrift HBO-V.

Vooropleiding

Voor het volgen van de HBO Bachelor Verpleegkunde voltijd is een HAVO/VWO/MBO 4-diploma vereist.

Studielast

De begrote gemiddelde studielast inclusief werkcolleges en thuisstudie en exclusief praktijkopdrachten en examen(s) bedraagt ca. 15 uur per week. Voor kennistoetsing zijn steeds twee lesvrije weken. Voor het inleveren van de intensieve praktijk- en reflectieopdracht is uitloop tot 6 maanden na het trimester mogelijk. De praktijk- en reflectieopdracht is facultatief. Aan het uitvoeren van die opdrachten is een deel van de EC- studiepunten verbonden.

Inhoud

De verkorte variant van 26 maanden

De inhoud van de verkorte HBO Bacheloropleiding Verpleegkundige is afhankelijk van jouw eigen werkervaring en vooropleiding.

De eerste 2 maanden betreffen het Schakelprogramma verkort verpleegkunde. Dit onderdeel maakt geen deel uit van de bacheloropleiding. Je maakt kennis met de project-thema’s van de opleiding. Hierbij is extra aandacht voor weer leren leren en het voor vereiste HBO denk- en werkniveau. Als je dit succesvol doorloopt kun je door met de hoofdfase van de bacheloropleiding tot Verpleegkundige.

 Dit vervolg van de opleiding is ingedeeld in 8 blokken van elk 10 ec , stage en afstuderen:

De precieze indeling is afhankelijk van je persoonlijke situatie en kan afwijken van bovenstaande.

 

 

De vierjarige variant

In de 10 Leerprojecten (trimesters) van de bachelor-opleiding komen er verschillende praktijksituaties van de verpleegkundige aan de orde.

In het eerste jaar leer je als aankomende verpleegkundige de basis van het verpleegkundige-vak op HBO-niveau uitvoeren.

De eerste drie leerprojecten hebben als thema:

  • De Verpleegkundige op het terrein van AGZ (Algemeen Gezondheidszorg)
  • De Verpleegkundige en GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)
  • De Verpleegkundige en gezondheidsbevordering

In de hoofdfase, krijg je de overige 7 leerprojecten, deze hebben als thema:

  • De Verpleegkundige en gezondheidszorg
  • De Verpleegkundige en maatschappelijke gezondheidszorg
  • De Verpleegkundige en samenwerken in de zorgketen
  • De Verpleegkundige en praktijkverpleegkunde
  • De Verpleegkundige en praktijkonderzoek
  • De Verpleegkundige en coördineren en coachen
  • De Verpleegkundige en kwaliteitszorg- en beleid

In de eindfase doe je praktijkonderzoek en schrijf je daarover een onderzoeksverslag.

Aanmelden

Je kan je voor de HBO Bacheloropleiding via Capabel Onderwijs Groep zonder verplichtingen aanmelden. Er wordt dan vanuit Capabel Hogeschool contact met je opgenomen over de mogelijkheden.

Voor studenten die bij Capabel Onderwijs Groep een diploma behaalden, geldt voor de 4-jarige variant voltijd  tot en met 2019 een korting van 15% op de lesgelden van Capabel Hogeschool.

 

 

De kosten van de opleiding HBO Bachelor Verpleegkunde van Capabel Onderwijs Groep zijn als volgt:

Lesgeld* in termijnen € 450 per termijn
Lesgeld* ineens:  of € 4.914,- per jaar ineens
Leermiddelen:  
Boeken ca €750,- per jaar
Inschrijfgeld: 0
Vereiste vooropleiding: Diploma MBO-4 of HAVO

Heb je een MBO diploma bij Capabel Onderwijs Groep gehaald? Dan krijg je 15% korting op bovenstaande prijzen voor de voltijd 4 jarige opleiding als je je voor 31-12-2019 inschrijft bij Capabel Hogeschool. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Ben je jonger dan 30 jaar? Dan kun je in aanmerking komen voor studiefinanciering (voltijd bacheloropleiding tot Verpleegkundige). Ben je 30 jaar of ouder: dan kom je mogelijk in aanmerking voor Levenlangleren krediet van DUO (duo.nl). Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over deze regelingen.

Wil je de deeltijd opleiding tot Verpleegkundige volgen en als je voldoet aan de voorwaarden voor vouchers dan kost dit netto €242,= per maand. Kijk hiervoor op de site van Capabel Hogeschool.

download brochure
meld je nu aan