Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

Een organisatie voor verbinding met Capabel Onderwijs

Capabel onderwijs partner Stichting ASHA studenten overleggenDeze week: Stichting Asha. Stichting Asha is een Utrechtse stichting, van oorsprong een vrijwilligersorganisatie voor Surinaamse Hindoestanen. Jaarlijks lopen er tot wel 20 Capabel Onderwijs studenten stage bij Stichting Asha!

Toen de organisatie 40 jaar geleden ontstond waren er veel Surinaamse Hindoestanen in Utrecht die behoefte hadden aan ontmoeting, informatie-uitwisseling en het kennismaken met algemene instellingen in de stad. Maar ook om samen feestdagen te vieren. Zij konden hiervoor bij Stichting Asha terecht. De ondersteunende en verbindende kracht van Stichting Asha loopt nog altijd als rode draad door de organisatie. Over een periode van 40 jaar is Stichting Asha uitgegroeid tot een multiculturele organisatie met een grote diversiteit aan activiteiten. We spraken met Radj Ramcharan, secretaris van Stichting Asha en degene die de Capabel Onderwijs studenten begeleidt, om meer over deze activiteiten te weten komen én over de rol die
Capabel Onderwijs studenten hier in spelen.

“Ik ben 30 jaar geleden bij de organisatie gekomen, om kinderen te helpen met huiswerkbegeleiding. Op een gegeven moment kregen wij een buurtcentrum van de gemeente Utrecht ter beschikking, buurtcentrum Oase.
Toen konden we meer activiteiten opzetten die door iedereen gratis bezocht konden worden. Onze doelgroep waartoe eerst alleen de Hindoestaanse gemeenschap hoorde, bevat nu ook Turkse mensen,
Marokkaanse mensen en ook autochtonen. Er is veel veranderd in de samenstelling van de Utrechtse bevolking en wij zijn meeveranderd”.

Jongeren bieden unieke inzichten

Het geven van huiswerkbegeleiding, taal en computerlessen, spreekuur voor mensen met hulpvragen, het voeren van dialogen, het bieden van sollicitatiehulp en het bij elkaar brengen van ouderen zijn allemaal activiteiten die door Stichting Asha worden georganiseerd. Niet gek is het dan ook dan in december 2020 de voorzitter van Stichting Asha, Ronald Kalka, nog de 1ste prijs Utrechtse Vrijwilligerstrofee won en Stichting Asha zelf de 2e prijs in de organisatie categorie. Volgens Radj is dit een bijzonder mooie erkenning voor hun werk. Bij deze organisatie krijgen ze veel steun van hun stagiaires.

“We hebben veel projecten waar onze stagiaires zichzelf in herkennen. Zoals de huiswerkbegeleiding die we elke zaterdag al meer dan 30 jaar tussen 12:00 en 14:00 organiseren in Buurtcentrum Oase. Sommige kinderen hebben thuis geen computer of internetaansluiting, waarvoor ze dus naar ons komen. Dankzij de gemeente Utrecht en de organisatie Digiwijs/WIJ 3.0 is dit mogelijk. Ze krijgen ook niet alleen hulp bij huiswerk, maar we praten ook met de kinderen over zaken als keuzevakken en beroepsvoorlichting. Hier treden de stagiaires vanuit Capabel Onderwijs op als voorbeeld, ze vertellen over hun ervaringen en keuzes. Dit heeft effect heeft op de kinderen. Hiervoor is het heel fijn om jongeren in te kunnen zetten.”.

"In denken zijn Capabel Onderwijs studenten vaak al heel volwassen."

Veel organisaties vinden het namelijk moeilijk om jongeren te bereiken. Hiervoor bellen ze Stichting Asha.
“Ook krijgen wij vanuit welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven vaak de vraag of we bepaalde projecten met een groepje jongeren op kunnen pakken. We ondersteunen bijvoorbeeld met discussie-, dialoog- en voorlichtingsbijeenkomsten. Stagiaires kunnen daar hun mening laten horen en soms ook adviseren. Gemeente Utrecht was laatst bezig met haar nota over discriminatie en heeft toen mooi gebruik gemaakt van een netwerkbijeenkomst met de stagiaires van Capabel Onderwijs. Soms benaderen we ook zelf organisaties. We hebben nu bijvoorbeeld voor Politie Utrecht een traject lopen, omdat zij graag meer jongeren zouden willen werven en willen zorgen voor meer diversiteit. Mijn stagiaires zet ik hiervoor dan om een tafel om hierover te praten met elkaar, wat de reden is waarom zij bijvoorbeeld wel of niet bij de politie zouden willen werken.”

De Capabel stagiaire werkt hard

Stichting Asha begeleidt jaarlijks 30-40 stagiaires waarvan ongeveer 20 Capabel Onderwijs stagiaires. De stagiaires krijgen van Radj veel verantwoordelijkheid en vertrouwen.

“Ik vind het belangrijk dat jongeren hun kwaliteiten en competenties ontdekken, en hierop ingezet worden. Je moet er wel bij blijven als begeleider en als het nodig is dingen vaker uitleggen en dezelfde vragen een paar keer beantwoorden. Hier is een stage ook voor bedoeld. Dit kan veel tijd kosten, maar die tijd nemen we er graag voor. Opvallend is dat veel van de stagiaires werken en thuis ook zorgtaken hebben of mantelzorger zijn en mee betalen in de kosten. Hier hebben wij alle begrip voor, dit waarderen en belonen wij. Want dit worden naar mijn mening de beste professionals, omdat zij straks de cliënt echt zullen begrijpen. In denken zijn Capabel Onderwijs studenten vaak al heel volwassen, ze weten veel en ze werken hard. Hierdoor nemen ze graag veel verantwoordelijkheid op zich”.

Het inzetten van jongeren en stagiaires is voor Stichting Asha, naast hun vrijwilligers, heel belangrijk.

"Ik vind het belangrijk dat jongeren hun kwaliteiten en competenties ontdekken."

“De behoefte aan mensen is bij Stichting Asha altijd gebleven, want je doet het niet alleen, je hebt mensen nodig. De afgelopen jaren zagen we een nieuw vraagstuk naar boven komen, namelijk dat heel veel migrantenjongeren niet aan stageplek konden komen. Door vooroordelen en discriminatie, maar ook doordat sollicitatiebrieven niet juist geschreven werden of doordat jongeren niet het juiste netwerk hadden. Hier wilden wij zelf wat aan doen door veel stagiaires de kans te bieden, maar ook door onze stagiaires in te zetten voor projecten die eraan bijdragen dat anderen dingen beter zelf gaan kunnen. Hier leren stagiaires heel veel van en aan het eind van hun stageperiode vertrekken ze dankbaar en met een lach. Wij vanuit Asha zijn zeer trots op ze. Wanneer ze bijvoorbeeld verder studeren heb je het gevoel dat je ze tijdens de stageperiode echt aan het denken hebt gezet.”

Bedankt voor het interview Radj! Meer weten over Stichting Asha? Kijk dan op stichtingasha.nl. Hou de komende tijd ook ons nieuwsoverzicht in de gaten voor meer verhalen van onze stagebedrijven.

Gepubliceerd door: Yvonne Mallie, Marketing & Communicatie Calder Holding
In de categorieën: Onderwijs, Opleiding, MBO opleiding, BBL opleiding, MBO, MBO 2, MBO 4, MBO 3 en HBO Bachelor
BOA staat lachend in uniform in wijk
Hoe lang duurt het om beveiliger te worden?
Als je droomt van een carrière in de beveiliging, vraag je je misschien af hoe snel je aan de slag kunt in dit boeiende vakgebied. Capabel Onderwijs biedt versnelde opleidingsmogelijkheden om jou te helpen in korte tijd je doelen te bereiken.
Meer lezen
Beveiliger controleert het magazijn
Hoe word je beveiliger?
Ben je geïnteresseerd in een carrière als beveiliger en vraag je je af wat je nodig hebt om zo’n baan te bemachtigen? In dit blog komt aan de orde hoe je beveiliger kunt worden en welke stappen je kunt nemen om jouw droom te verwezenlijken.
Meer lezen
Verpleegkundige staat met haar handen in de zak
Waarom kies je voor de opleiding Verzorgende IG?
Het beroep van Verzorgende-IG biedt veel kansen voor mensen die anderen willen helpen. Denk je eraan om deze opleiding te doen? Hier zijn vijf redenen waarom de opleiding Verzorgende-IG de juiste keuze voor jou kan zijn.
Meer lezen

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.

Logo ministerie OCW partner Capabel Onderwijs

Logo Nvao Beeldmerk Geaccrediteerde Opleiding

Logo NRTO Geaccrediteerde Opleiding