Hoofdafbeelding van <p>Capabel Hogeschool<br />Kosten, subsidies & financiering</p>
Capabel Hogeschool
Kosten, subsidies & financiering

Kosten van je opleiding

Voor het volgen van een opleiding bij Capabel Hogeschool betaal je lesgeld. In dit lesgeld zit:

 • Werkcolleges en workshops (bijeenkomsten)
 • Webinars
 • Begeleiding
 • Toegang tot de online leeromgeving
 • Kosteloos langer studeren conform de voorwaarden
 • Examinering
 • Koffie/thee
 • Certificaat/diploma

Kosten van boeken en van tweede en volgende hertentamens vallen niet onder het lesgeld. Van toepassing zijn de prijzen en algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zoals vermeld op de website op het moment van inschrijving.

Studiefinanciering

Wanneer je bij Capabel Hogeschool een voltijd HBO bachelor-opleiding volgt en je voldoet aan de DUO-voorwaarden, heb je recht op studiefinanciering. Studiefinanciering voor HBO onderwijs bestaat uit 4 onderdelen:

 • Lening
 • Studenten-reisproduct
 • Aanvullende beurs* 
 • Collegegeldkrediet

Dit kan oplopen tot ruim 1.000,- per maand.

*De aanvullende beurs is afhankelijk van inkomen van bijvoorbeeld je ouders. Ook het aantal studerende of schoolgaande broers en zussen beïnvloedt de hoogte van je aanvullende beurs.

Om in aanmerking te komen voor studiefinanciering moet je uiterlijk in de maand waarin je 30 wordt de aanvraag studiefinanciering hebben gedaan. Aan bovenstaande informatie over studiefinanciering kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud en voorwaarden van studiefinanciering kunnen wijzigen. Alle voorwaarden voor studiefinanciering zijn te vinden op de site van DUO.

Levenlanglerenkrediet

Wil je een opleiding gaan volgen, maar heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen. Je kunt het levenlanglerenkrediet (LLLK) aanvragen via DUO. Je kunt het krediet krijgen voor de duur van je opleiding. Voor de meeste opleidingen is dit 5 jaar. Doe je een deeltijd HBO opleiding, dan krijg je 1 jaar extra.

Deze regeling is van toepassing op voltijd- deeltijd- en kort HBO opleidingen met ECTS punten. 

Belastingvoordeel en STAP-budget

Fors minder studiekosten door belasting teruggave

Voorbeeldberekening

Bij lesgeld van€ 4914,- per jaar en bijvoorbeeld een inkomstenbelasting van 35% betaal je door de regeling €1632,- minder belasting. Het lesgeld is daardoor netto €3282,- per jaar. De berekening is als volgt:

Lesgeld €4914
Minder belasting- (€4914 - €250) x 35% €1632
Feitelijk lesgeld  €3282


De €250 in bovenstaand voorbeeld is een drempelwaarde in de regeling.

Of je in aanmerking komt voor aftrek van scholingskosten is afhankelijk van je persoonlijke situatie en kan per persoon verschillen. Kijk goed naar de voorwaarden op de site van de Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2022 vervalt de aftrek van scholingskosten. Hiervoor komt de STAP subsidie voor in de plaats (vanaf maart 2022).

STAP-budget

Vanaf 1 maart 2022 is het mogelijk om jaarlijks maximaal €1000,- subsidie voor scholing te krijgen. Je kunt die subsidie 6 keer per jaar aanvragen op basis van een aanmelding voor een opleiding. De kosten van een opleiding kunnen hierdoor behoorlijk dalen. Een voorbeeld:

Lesgeld €4914
Korting d.m.v. het STAP budget €1000
Feitelijk lesgeld  €3914

Vanaf 1 maart 2022 kun je een aanvraag doen voor de STAP budget. Hierbij hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

Subsidies voor werkgevers

Subsidiemogelijkheden

Voor zorg en welzijn instellingen en overheid gelden veel subsidiemogelijkheden. In vrijwel alle gevallen wordt subsidie aangevraagd door de instelling of gemeente. Capabel Hogeschool heeft ervaring met maatwerk inbreng voor om- en bijscholing. Wij denken graag mee en doen kosteloos een voorstel om mee te nemen in de plannen en aanvraag. Informatie hierover kan via Lineke Koldenhof: l.koldenhof@capabelhogeschool.nl of via telefoonnummer 088-2701277.

Stagefonds Zorg

Stagefonds Zorg heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te vergroten en de begeleiding van stagiaires te verbeteren. Knelpunten in de arbeidsmarkt kunnen zo worden opgelost of voorkomen.

Het Stagefonds is voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan studenten die een bacheloropleiding tot verpleegkundige of social work volgen.

Kijk bij DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen) voor de mogelijkheden voor subsidie uit het stagefonds Zorg.

Subsidieregeling Praktijkleren

Voor HBO-studenten ondersteunt de subsidieregeling praktijkleren in Nederland gevestigde bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats bieden. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de student praktijkbegeleiding kreeg in het schooljaar.

De regeling geldt voor de volgende deeltijd bacheloropleidingen van Capabel Hogeschool:

Kijk bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) voor mogelijkheden voor subsidie Praktijkleren.

Sectorplan Plus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op:

 • Nieuwe instroom
 • Met ontslag bedreigde werknemers
 • Opscholing binnen de organisatie (om ruimte creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing.

De verstrekking van de subsidie is regionaal georganiseerd. Vrijwel alle opleidingen van Capabel Hogeschool kunnen onder die regelingen vallen.

Kijk bij SectorplanPlus voor mogelijkheden voor subsidie sectorplannen.

A en O fonds gemeenten

Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A&O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten en hun medewerkers, zodat zij steeds optimaal invulling kunnen geven aan deze inclusieve samenleving.

Capabel Hogeschool biedt juist voor gemeenten op het gebied van de inclusieve samenleving veel opleidingsmogelijkheden:

Kijk bij A en O fonds Gemeenten voor de mogelijkheden.

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.