Capabel Hogeschool
Kosten, subsidies & financiering

Kosten van je opleiding

Voor het volgen van een opleiding bij Capabel Hogeschool betaal je lesgeld. In dit lesgeld zit:

 • Werkcolleges en workshops (bijeenkomsten)
 • Webinars
 • Begeleiding
 • Toegang tot de online leeromgeving
 • Kosteloos langer studeren conform de voorwaarden
 • Examinering
 • Koffie/thee
 • Certificaat/diploma

Wanneer je jouw opleiding niet binnen de vooraf gestelde tijd afrond, wordt deze kosteloos verlengd met minimaal 4 maanden tot maximaal de helft van de totale opleidingsduur.

Kosten van boeken en van tweede en volgende hertentamens vallen niet onder het lesgeld. 

 • Extra herkansing kennistoets: € 125,-
 • Extra herkansing praktijk- en reflectieopdracht: € 175,-
 • Kosten na kosteloze verlenging per 4 maanden: € 968,-
 • Kosten extraneus per 4 maanden: € 440,-

Van toepassing zijn de prijzen en algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zoals vermeld op de website op het moment van inschrijving.

Studiefinanciering

Wanneer je bij Capabel Hogeschool een voltijd HBO bachelor-opleiding volgt en je voldoet aan de DUO-voorwaarden, heb je recht op studiefinanciering. Studiefinanciering voor HBO onderwijs bestaat uit 4 onderdelen:

 • Lening
 • Studenten-reisproduct
 • Aanvullende beurs* 
 • Collegegeldkrediet

Dit kan oplopen tot ruim 1.000,- per maand.

*De aanvullende beurs is afhankelijk van inkomen van bijvoorbeeld je ouders. Ook het aantal studerende of schoolgaande broers en zussen beïnvloedt de hoogte van je aanvullende beurs.

Om in aanmerking te komen voor studiefinanciering moet je uiterlijk in de maand waarin je 30 wordt de aanvraag studiefinanciering hebben gedaan. Aan bovenstaande informatie over studiefinanciering kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud en voorwaarden van studiefinanciering kunnen wijzigen. Alle voorwaarden voor studiefinanciering zijn te vinden op de site van DUO.

STAP-budget

Vanaf 1 maart 2022 is het mogelijk om jaarlijks maximaal €1000,- subsidie voor scholing te krijgen. Je kunt die subsidie 6 keer per jaar aanvragen op basis van een aanmelding voor een opleiding. De kosten van een opleiding kunnen hierdoor behoorlijk dalen. Een voorbeeld:

Lesgeld €5227
Korting d.m.v. het STAP budget €1000
Feitelijk lesgeld  €4227


Vanaf 1 maart 2022 kun je een aanvraag doen voor de STAP budget. Hierbij hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

Subsidies voor werkgevers

Subsidiemogelijkheden

Voor zorg en welzijn instellingen en overheid gelden veel subsidiemogelijkheden. In vrijwel alle gevallen wordt subsidie aangevraagd door de instelling of gemeente. Capabel Hogeschool heeft ervaring met maatwerk inbreng voor om- en bijscholing. Wij denken graag mee en doen kosteloos een voorstel om mee te nemen in de plannen en aanvraag. Informatie hierover kan via Lineke Koldenhof: l.koldenhof@capabelhogeschool.nl of via telefoonnummer 088-2701277.

Stagefonds Zorg

Stagefonds Zorg heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te vergroten en de begeleiding van stagiaires te verbeteren. Knelpunten in de arbeidsmarkt kunnen zo worden opgelost of voorkomen.

Het Stagefonds is voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan studenten die een bacheloropleiding tot verpleegkundige of social work volgen.

Kijk bij DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen) voor de mogelijkheden voor subsidie uit het stagefonds Zorg.

Subsidieregeling Praktijkleren

Voor HBO-studenten ondersteunt de subsidieregeling praktijkleren in Nederland gevestigde bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats bieden. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de student praktijkbegeleiding kreeg in het schooljaar.

De regeling geldt voor de volgende deeltijd bacheloropleidingen van Capabel Hogeschool:

Kijk bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) voor mogelijkheden voor subsidie Praktijkleren.

Sectorplan Plus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op:

 • Nieuwe instroom
 • Met ontslag bedreigde werknemers
 • Opscholing binnen de organisatie (om ruimte creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing.

De verstrekking van de subsidie is regionaal georganiseerd. Vrijwel alle opleidingen van Capabel Hogeschool kunnen onder die regelingen vallen.

Kijk bij SectorplanPlus voor mogelijkheden voor subsidie sectorplannen.

A en O fonds gemeenten

Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A&O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten en hun medewerkers, zodat zij steeds optimaal invulling kunnen geven aan deze inclusieve samenleving.

Capabel Hogeschool biedt juist voor gemeenten op het gebied van de inclusieve samenleving veel opleidingsmogelijkheden:

Kijk bij A en O fonds Gemeenten voor de mogelijkheden.

Leven-lang-leren-krediet

Iedereen tot 55 jaar die geen studiefinanciering krijgt, kan tegen gunstige voorwaarden nog altijd geld lenen bij de overheid. Dit heet het Leven-lang-leren-krediet en biedt een uitkomst voor volwassenen die nog graag een opleiding zouden willen volgen, maar geen recht meer hebben op studiefinanciering. Om in aanmerking te komen voor het Leven-lang-leren-krediet moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze kun je hier checken.

Op de website van DUO vind je een handige voorwaardenhulp. De voorwaardenhulp kun je gebruiken om te zien of je recht hebt op Leven-lang-leren-krediet.

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.