Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

De Kracht van Taal en Onderwijs

In Nederland wordt jaarlijks de eerste week van september uitgeroepen tot de Week van Lezen en Schrijven. Deze speciale week staat volledig in het teken van het belang van geletterdheid en het aanpakken van laaggeletterdheid in ons land. Het is een uitgelezen kans om de spotlight te richten op capabele taal en capabel onderwijs, en hoe deze twee elementen samen kunnen bijdragen aan het verbeteren van laaggeletterdheid.

De Week van Lezen en Schrijven

De Week van Lezen en Schrijven is een nationaal initiatief dat wordt georganiseerd door Stichting Lezen & Schrijven, een organisatie die zich inzet voor het bestrijden van laaggeletterdheid in Nederland. Tijdens deze week worden er verschillende activiteiten georganiseerd, zoals voorleessessies, taalcursussen, workshops, en bewustwordingscampagnes. Het doel is om mensen bewust te maken van het belang van geletterdheid en om laaggeletterden te ondersteunen bij het verbeteren van hun taalvaardigheden.

Capabele taal als fundament

Taal is de sleutel tot communicatie, kennisoverdracht en persoonlijke ontwikkeling. Het beheersen van taal is essentieel om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Capabele taalvaardigheden stellen mensen in staat om te lezen, schrijven en communiceren op een niveau dat nodig is om te functioneren in het dagelijks leven, op het werk en in het onderwijs. Het vergroot niet alleen de zelfredzaamheid, maar ook het zelfvertrouwen en de sociale interactie.

Student Capabel Onderwijs verstopt gezicht in boek

Het belang van capabel onderwijs

Capabel onderwijs is een andere cruciale factor bij het bestrijden van laaggeletterdheid. Het gaat hierbij niet alleen om het bieden van onderwijs aan kinderen in de vroege jaren, maar ook om volwasseneneducatie. Effectieve onderwijsprogramma's voor volwassenen kunnen laaggeletterdheid aanpakken en mensen helpen hun taalvaardigheden te verbeteren. Hierbij is het van belang dat het onderwijs toegankelijk, laagdrempelig en op maat gemaakt is, zodat het aansluit bij de individuele behoeften en niveaus van de leerlingen.

Hoe capabele taal en capabel onderwijs bijdragen aan het verminderen van laaggeletterdheid:

  1. Zelfredzaamheid en welzijn: Met capabele taalvaardigheden kunnen mensen zelfstandiger functioneren in de maatschappij, wat hun welzijn en levenskwaliteit verbetert.
  2. Arbeidsmarkt: Capabele taalvaardigheden vergroten de kansen op de arbeidsmarkt. Mensen kunnen beter solliciteren, zichzelf presenteren en taken op het werk uitvoeren.
  3. Gezondheid: Capabele taalvaardigheden dragen bij aan beter begrip van gezondheidsinformatie en medische instructies, wat resulteert in een gezondere levensstijl en betere zelfzorg.
  4. Sociale integratie: Met sterke taalvaardigheden kunnen mensen actief deelnemen aan sociale activiteiten en zich beter verbinden met anderen.
  5. Onderwijskansen: Capabel onderwijs voor volwassenen biedt een tweede kans voor hen die eerder belemmerd werden door laaggeletterdheid. Het stelt hen in staat om nieuwe vaardigheden te leren en zich verder te ontwikkelen.

 

Studenten Capabel Onderwijs studeren samen achter laptop

Geletterdheid

De Week van Lezen en Schrijven benadrukt het belang van geletterdheid en zet de strijd tegen laaggeletterdheid in de schijnwerpers. Capabele taal en capabel onderwijs spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de laaggeletterdheid in Nederland. Het bevorderen van geletterdheid is niet alleen van invloed op individuen, maar ook op de samenleving als geheel. Het vergroot kansen, vermindert sociale ongelijkheid en draagt bij aan een inclusievere samenleving waarin iedereen de mogelijkheid heeft om zijn volledige potentieel te bereiken. Laten we gezamenlijk investeren in capabele taal en onderwijs, zodat we een positieve verandering kunnen teweegbrengen en laaggeletterdheid kunnen terugdringen.

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.

Logo ministerie OCW partner Capabel Onderwijs

Logo Nvao Beeldmerk Geaccrediteerde Opleiding

Logo NRTO Geaccrediteerde Opleiding