Verdieping COPD & Astma

Niveau HBO Module
Type Module deeltijd
Duur 6 dagen (in 16 weken)
STAP-budget Ja
Prijs € 1386 € 386 met STAP-budget
Vooropleidingen POH diploma / MBO4 of HBO Verpleegkunde

Verdieping COPD & Astma

COPD is een verzamelnaam voor chronische progressieve longaandoeningen, bestaande uit chronische bronchitis (chronische ontsteking) en longemfyseem (beschadiging van de longblaasjes). In veel gevallen wordt COPD veroorzaakt door roken. Bij astma speelt erfelijkheid een rol en is sprake van een ontsteking van de onderste luchtwegen. Zowel COPD als astma geven veel beperkingen in het dagelijks leven.

In deze verdiepende module staan COPD en astma centraal, met gerichte werkcolleges en workshops rond persoonsgerichte, maar ook preventieve zorg.

Voor wie

Voor praktijkondersteuners huisartsenpraktijk of verpleegkundigen die te maken hebben met patienten met COPD en/of Astma.

Inhoud

In de module verdieping COPD & Astma komen de volgende onderwerpen aan de orde.

  • Inbreng van eigen casuïstiek met stapsgewijze behandeling inhalatiemedicatie
  • Bijzondere aspecten ten aanzien van Astma/COPD (acute Bronchitis/longaanval)
  • Farmacologie (inhalatiemedicatie theoretisch en praktisch en beoogd resultaat bewaken)
  • Preventieve zorg bij Astma/COPD (exacerbatiemanagement, stoppen met roken, voeding, beweging, allergieën)
  • Praktische vaardigheden Astma/COPD (spirometrie theoretisch en praktisch, uitslag spirometrie aflezen met ROER)
  • Persoonsgerichte zorg bij Astma/COPD (werken naar eigen regie en zelfmanagement)
  • Persoonlijke ontwikkeling als POH (hoe blijf je up to date, nascholing, vakbladen, intervisie)

De opleiding wordt afgesloten met een praktijkopdracht.

Vorm van het onderwijs en EC

Je volgt de opleiding in de vorm van zes klassikale werkcolleges De studiebelasting is 5 EC (ca. 8 uur per week).

Studieduur en lesdagen

De module duurt 4 maanden en er zijn 6 bijeenkomsten van 16.00-20.00 uur (een bijeenkomst per twee weken).

Vooropleiding en certificaat

Voor het volgen van de module verdieping COPD & Astma is een erkend diploma praktijkondersteuner huisartsenzorg of MBO 4 verpleegkunde en werkplek voldoende. Wanneer praktijkopdracht met een voldoende wordt afgerond worden 5 studiepunten toegekend.

 

Claim jouw BOOST opleiding!

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.