Moeilijk Verstaanbaar Gedrag in de Gehandicaptenzorg

Niveau HBO Module
Type Module deeltijd
Duur 8 maanden
Erkenning NVAO
Studiefinanciering Nee
Vooropleidingen HAVO/VWO/MBO 4-diploma

Prijzen

Lesgeld in termijnen:
8 termijnen van € 633 + 4 gratis termijnen studieverlenging (indien nodig)
Of bij betaling in één keer:
€ 5.064 € 4.554 10% korting
Examens:
Inclusief + gratis herkansing
Boekenkosten per leerproject:
€ 500
Inschrijfgeld:
€ 85
Studiefinanciering mogelijk:
Nee (mogelijk wel STAP-budget)
Stap-budget:
tot € 1000,- subsidie *
Lesgeld eerste 8 termijnen met STAP *:
€ 633 € 508
Vooropleidingen:
HAVO/VWO/MBO 4-diploma

* Voor deze opleiding kun je tot € 1000 per jaar STAP-budget krijgen! Na inschrijven kun je jezelf direct voor STAP aanmelden waarna je jouw aanmeldbewijs voor het UWV ontvangt. Aan het STAP-budget zijn voorwaarden verbonden.

Bij een studieduur van meer dan 12 maanden is het vermelde lesgeld per jaar. Boeken worden per leerproject door studenten zelf aangeschaft. Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. De algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Module Moeilijk Verstaanbaar Gedrag in de Gehandicaptenzorg

Als je werkt in de gehandicaptenzorg dan zijn kennis en vaardigheden over probleemgedrag van de cliënten en vooral goede kennis van de (psychologische) ontwikkeling van de cliënt, noodzakelijk. Hierbij staat je aandacht voor de relatie met de cliënt voorop. Immers een goede relatie is een voorwaarde voor, bijvoorbeeld, het leren van vaardigheden of het verminderen van probleemgedrag.

Steeds vaker wordt er bij mensen met een verstandelijke beperking ook een psychische stoornis vastgesteld. Zij kunnen zich met moeilijk verstaanbaar (probleem) gedrag uiten en doen dat heel verschillend.

Goede zorg kun je alleen leveren als je weet om te gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag. Als je deze trend herkent en wilt op basis van kennis, vaardigheden en inzicht dit gedrag doorbreken dan is de Module Moeilijk Verstaanbaar Gedrag de juiste keuze.

De opleiding maakt deel uit van HBO Bachelor Toegepaste Psychologie en wordt voor een deel door jezelf bepaald en ingevuld.

Voor wie

De opleiding is bedoeld werkenden in de gehandicaptenzorg en werkzaam met verstandelijk beperkte cliënten. Vooropleiding MBO 4. Werkplek en/of stage in de gehandicaptenzorg is een vereiste.

Waarom bij Capabel Hogeschool

 • Kleinschalig
  Bij Capabel Hogeschool hebben we kleine groepen en krijg je veel persoonlijke aandacht
 • Studieloopbaancoach
  Persoonlijke begeleiding op maat door een vaste studieloopbaancoach
 • Praktijkgestuurd
  Wat je leert kun je meteen toepassen in uitdagende praktijkopdrachten
 • Starten wanneer jij eraan toe bent
  Drie keer per jaar starten op één van onze vijf locaties
 • Vaste lesdagen
  Lessen worden gegeven op vaste dagen in de week
 • Klassikaal en online
  Klassikaal les als voorkeur en online lessen mogelijk

Download hier de brochure voor meer informatie of bezoek een voorlichting! Of neem contact op met een van onze opleidingsadviseurs voor meer informatie: 088 270 12 77

Studieduur

8 maanden. Lestijden op een vaste lesdag tussen 10:00 en 16:00 uur.

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van deze module is minimaal een HAVO, VWO of MBO 4-diploma vereist. Mocht je hier niet aan voldoen, maar ben je 21 jaar of ouder dan kom je in aanmerking voor een 21+ HBO toelatingsonderzoek. Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven.

Voor toelating zijn de volgende documenten nodig:

 • Kopie relevant diploma én de bijbehorende cijferlijst
 • Kopie ID
 • Recent CV en stage- of werkplek in de gehandicaptenzorg

De examencommissie beslist over toelating tot de opleiding. De examencommissie kan nadere stukken en informatie opvragen.

Locaties & Startdata

Locatie
Startdatum
Lesdag
Utrecht
11 oktober 2023
Woensdag middag/avond (16.00 - 21.00 uur)
11 oktober 2023
Woensdag
middag/avond (16.00 - 21.00 uur)
14 februari 2024
Woensdag middag/avond (16.00 - 21.00 uur)
14 februari 2024
Woensdag
middag/avond (16.00 - 21.00 uur)

Programma

Erkende opleiding

De inhoud van het korte HBO programma Moeilijk Verstaanbaar Gedrag in de Gehandicaptenzorg komt overeen met de inhoud van onderdelen van de door de NVAO geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie (Croho 34507).

Inhoud

In het korte HBO programma leer je te werken met de integratieve benadering van psychische stoornissen en probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij worden in relatie tot elkaar bekeken; de persoonlijkheidskenmerken van het individu, de omgevingsomstandigheden en processen die tot de psychopathologie geleid hebben. In deze benadering staat de psychologische ontwikkeling van de cliënt centraal en wordt nader belicht.

Zo leer je in de relatieopbouw, competentieopbouw en bij het doorbreken van probleemgedrag af te stemmen op het ontwikkelingsniveau van de cliënt. Hierbij krijgt de psychische stoornis eveneens aandacht.

De opleiding wordt gegeven in de vorm van projectonderwijs. Daardoor leer je in de leergang kort HBO Moeilijk Verstaanbaar Gedrag op een samenhangende manier kennis, vaardigheden en houding gericht op de volgende vier gebieden.

 • Psychologische expertise: klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie en psychopathologie;
 • Methodisch werken: Multi-causale benadering van problemen;
 • Communicatie: Aspecten van communicatie, gespreksvaardigheid, interculturele communicatie, motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken en visualisaties;
 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling: Studievaardigheid, competentieontwikkeling, reflectie.

Je verdiept je in ontwikkelings- en klinische psychologie en psychopathologie. Je leert je kennis, communicatievaardigheden en houding vorm te geven in methodisch handelen. Vanuit je persoonlijke en professionele ontwikkeling kan je je verantwoorden voor je eigen keuzes en handelingen.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

De opleiding is inclusief een werkplek dan wel stage, veelal binnen de zorginstelling waar de student werkzaam is. In dit onderdeel past de student de kennis en vaardigheden toe en reflecteert hierop. Aan praktijk en/of stage besteed je gemiddeld twee dagen per week.

Lesdagen

Gemiddeld 2 vaste lesdagen per maand.

Getuigschrift

Bij het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een diploma Moeilijk Verstaanbaar Gedrag in de Gehandicaptenzorg.

Hiernaast wordt op het diploma een aantekening gemaakt van de behaalde 20 ECTS studiepunten. Het diploma kan tot vrijstelling voor onderdelen in de hoofdfase van de NVAO geaccrediteerde HBO-opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie (croho 34507) leiden. De examencommissie toetst dit op basis van het actuele curriculum.

Financiering

Je kunt van verschillende middelen gebruik maken om jouw opleiding te financieren. Zoals studiefinanciering, het Leven-Lang-Leren-Krediet, het STAP-budget en subsidies. Kijk voor meer informatie over deze middelen bij Financiering, subsidies en belastingvoordeel.

Klaar om met jouw opleiding Moeilijk Verstaanbaar Gedrag in de Gehandicaptenzorg te starten?

Schrijf je nu in!

Of wil je eerst nog meer informatie?

Bezoek een voorlichting

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.