Vaste & 
transparante prijzen

Diverse financieringsmogelijkheden

Je hebt diverse mogelijkheden om je opleiding te betalen. Hiervoor bestaan allerlei opties. Kijk hiervoor op de pagina studiefinanciering en subsidies.

HBO opleidingen

Voor het volgen van een opleiding bij Capabel Hogeschool betaal je lesgeld. In dit lesgeld zit

 • Werkcolleges en workshops (bijeenkomsten)
 • Webinars
 • Begeleiding
 • Toegang tot de online leeromgeving
 • Langer studeren conform de voorwaarden
 • Examinering
 • Koffie/thee
 • Certificaat/diploma
Kosteloze uitloop met begeleiding

De kosteloze uitloop is als volgt:

De kosteloze uitloop betreft 50% van de nominale studieduur zoals vermeld op de website. Deze kosteloze uitloop is minimaal 4 maanden en maximaal 24 maanden.

Tijdens de uitloopperiode kun je toetsen en herkansingen afronden en is er begeleiding.

Kosten als je er toch langer over doet

Voor de inschrijvingsduur die doorloopt na de kosteloze uitloop gelden de volgende tarieven:

Per trimester van 4 maanden €275,- per maand via automatische incasso of €968,- ineens.

Tijdens verlengde inschrijving kun je toetsen en herkansingen afronden en is er begeleiding.

Inschrijving als extraneus

Als je na de normale inschrijving en kosteloze uitloop alleen nog 1 of enkele herkansingen moet doen, dan kan je mogelijk in aanmerking komen voor inschrijving als extraneus. Je dient dit gemotiveerd schriftelijk aan te vragen. Op de aanvraag wordt binnen 4 weken beslist. Als je aanvraag wordt gehonoreerd heb je geen recht op begeleiding of onderwijs en vervalt bij voltijd het recht op studiefinanciering. Voor een inschrijving als extraneus geldt het volgende tarief:

Per trimester van 4 maanden: €125,- per maand via automatische incasso of €440,- ineens.

Kosten hertentamen of herbeoordeling

Een inschrijving voor een opleiding geeft per tentamen of per opdrachtbeoordeling recht op 1 kosteloos hertentamen of 1 kosteloze herbeoordeling van een (opnieuw ingeleverde) opdracht. Dit geldt gedurende de hele inschrijfperiode.

Aan het doen van volgende hertentamens of opdrachtbeoordelingen na de kosteloze versie zijn de volgende kosten verbonden:

 • Kennistoets: €125,-
 • Opdrachtbeoordeling: €175,-
 • Beoordeling afstuderen: €750,-

De nominale studieduur is vermeld op de website. Je hebt altijd recht op een periode kosteloze uitloop.

Kosten van boeken en van tweede en volgende hertentamens vallen niet onder het lesgeld. Van toepassing zijn de prijzen en algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zoals vermeld op de website.

Subsidies

Nederland kent vele mogelijkheden om de studiekosten te beperken. Als particuliere hogeschool heeft Capabel ten opzichte van vergelijkbare instellingen betaalbare lesgeldtarieven. Onderstaand zijn een aantal regelingen die mogelijk voor jou als particulier gelden.

 • Studiefinanciering: bij voltijd bachelor opleidingen
 • STAP subsidie van max €1.000,= per jaar (vanaf 1 maart 2022 aan te vragen). Capabel verzorgt hiervoor de voorinschrijving zodat je alleen zelf tijdig dit alleen nog tijdig moet bevestigen. Je kunt 6 x per jaar aanvragen en per keer geldt een totaal maximaal budget. Je moet dus zodra de aanvraagperiode start zo snel mogelijk de voorinschrijving bevestigen. Kijk voor de regeling op STAP-subsidie.
 • Leven Lang Leren krediet: bij vol- en deeltijd bachelor of master indien je geen recht op studiefinanciering hebt. Kijk op Levenlanglerenkrediet.
 • UWV bijdrage in scholingskosten bij een uitkering. Kijk op de site van UWV over scholingskosten.
 • Transitievergoeding door jou ontvangen na ontslag: bij alle opleidingen en in overleg met jou. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.

Hiernaast hebben werkgevers vaak mogelijkheden voor een bijdrage in scholingskosten.

Kosten extra begeleidingsuren bij afstuderen

De tijd die afstudeerbegeleiders maximaal kunnen besteden aan beoordeling van het plan van aanpak en aan begeleiding tijdens het afstuderen is beperkt tot maximaal 12 uur per student.

Als je vindt dat er meer tijd nodig is, dan is het mogelijk om dit  aan te vragen via je afstudeerbegeleider in eenheden van 8 uren, te besteden in 4 maanden.

Aan deze extra 8 uren zijn kosten verbonden. De hoogte hiervan is voor 2023 en 2024 vastgesteld op € 650,- of 4x € 175,-.

MBO opleidingen

Capabel Onderwijs hanteert een vaste prijs voor je opleiding, de leermiddelen en de boeken. Bij ons geen extra onvoorziene kosten en financiële verrassingen.

 • Betaling in maandelijkse termijnen mogelijk
 • Korting bij betaling lesgeld ineens
 • Per examen altijd 1 gratis herkansing en 1 gratis herbeoordeling per praktijkopdracht (niet bij de praktijkexamens Horeca)
 • Voordelig (online) boekenpakket
 • 3 maanden gratis studieverlenging bij MBO

Je kunt het lesgeld ineens betalen, of in maandelijkse termijnen. Bij betaling ineens krijg je een mooie korting van 10%. Betaling in maandelijkse termijnen is alleen mogelijk via automatische incasso. Door de korte duur van de MBO-opleidingen van Capabel Onderwijs ben je goedkoper uit dan bij het ROC.

Het inschrijfgeld voor MBO-opleidingen is 85 euro. Hiermee dek je alle kosten: de inschrijving, je intakevragenlijst en de onderwijsovereenkomst. Ook je eventuele intakegesprek en instroomtoets zitten hierin.

Examens en voortgangstoesten

Voortgangstoetsen, examens en praktijkopdrachten vallen allemaal onder het lesgeld. Je krijgt voor elke toets/examen twee keer de kans om gratis deel te nemen. Pas bij de derde kans brengen we kosten in rekening.

Kosten MBO
 • Extra herbeoordeling blokopdrachten: geen kosten
 • Extra herkansing voortgangstoets: 115,-
 • Extra herkansing praktijkexamen school: 115,-
 • Extra herkansing praktijkexamen BPV: geen kosten
 • Extra herkansing (Generieke) examens per onderdeel: 115,- bij schriftelijk en 57,50 bij mondeling
Leermiddelen en boeken

Je krijgt je leermiddelen bij de start van de opleiding. Je krijgt het studieprogramma en de lesopdrachten. En toegang tot de online leermiddelen. Bijvoorbeeld toegang tot de digitale leeromgeving en de onlinebibliotheek. Wij bieden de studieboeken online aan. Daardoor zijn ze veel voordeliger. Wil je de boeken uit de onlinebibliotheek ook in hard copy? Dan kun je deze via Capabel met korting bestellen.

Bij sommige opleidingen zijn niet alle boeken online beschikbaar. Dan moet je zelf studieboeken kopen. Bij de start van de opleiding krijg je een boekenlijst. En informatie over hoe je de boeken kunt bestellen.

Op onze opleidingspagina vind je per opleiding de kosten voor de leermiddelen en de boeken.

Gratis 3 maanden studie verlengen

Na je nominale studieduur mag je 3 maanden gratis verlengen. Zo kun je je laatste onderdelen afronden. Je krijgt dan nog steeds (stage)begeleiding van je docenten. En ook inschrijven voor je examens is helemaal gratis!

 • Elk examen is inclusief één herexamen. Bij ons heb je geen onverwachte kosten voor examens, modules of verblijf.
 • Examens en voortgangstoetsen
 • Voor de vakopleidingen koopt Capabel examens in. Bijvoorbeeld bij de SVPB en het CIBV. Wij brengen hiervoor nooit hogere kosten bij jou in rekening. Bij de SVPB is het ook mogelijk om zelf in te schrijven voor examens. Je betaalt dan direct aan de SVPB.
Diverse financieringsmogelijkheden

Je hebt diverse mogelijkheden om je opleiding te betalen. Hiervoor bestaan allerlei opties bijvoorbeeld via het UWV, de gemeente. Kijk hiervoor op de pagina studiefinanciering en subsidies. Kijk hiervoor op de pagina Financiering en subsidies.

Meest gekozen opleidingen

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.