Capabel Hogeschool
Praktijkgestuurd onderwijs

Samenhangend onderwijs

Onderwijs van Capabel Hogeschool is praktijkgestuurd HBO. Je verwerft per trimester gelijktijdig kennis, vaardigheden en beroepskenmerken van een samenhangend onderdeel in de uiteindelijke beroepspraktijk. Hierdoor is het geleerde al meteen toepasbaar tijdens je studie. Alle gekozen onderdelen dekken het uiteindelijke beroep voldoende.

Ontwikkeling gericht op het uitvoeren van een praktijkopdracht

In praktijkgestuurd HBO ontwikkel je je in leerprojecten per beroepsonderdeel. Je persoonlijke ontwikkeling wordt op deze wijze bereikt door het volgen van alleen voor dat beroepsonderdeel relevante vakken. Je voortgang hierin wordt getoetst aan de hand van de uitwerking van een praktijkopdracht. De uitwerking van die opdracht vereist voldoende gelijktijdige kennis over, vaardigheden in en persoonlijke kenmerken van het betreffende beroepsonderdeel.

Voordelen

Praktijkgestuurd onderwijs

 • maakt persoonlijke ontwikkeling in plaats van ‘tentamens halen’ tot belangrijkste drijfveer,
 • vereist docenten met praktijkervaring en vereist dat docenten samenwerken,
 • voorkomt het als onnodig ervaren van losse vakken en
 • maakt maatwerk voor werkgevers veel eenvoudiger door feitelijke beroepspraktijk in de praktijkopdrachten te verwerken.

Capabel Hogeschool heeft meer dan 15 jaar ervaring in praktijkgestuurd HBO.

Concrete leerprojecten

Een standaard leerproject duurt 4 maanden en heeft 11 collegeweken. Zo’n trimester gaat over een beroepsonderdeel zoals bijvoorbeeld leerproject

 • “Gezondheidsbevordering” in de bacheloropleiding tot Verpleegkundige,
 • “Signaleren en preventie” in de bacheloropleiding Social Work,
 • “Gedrag en gedagsontwikkeling” in de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie,
 • “Samenwerken in de keten” in de bacheloropleiding SZ-Professional of
 • “De apotheek als organisatie” in de bacheloropleiding Farmaceutisch Consulent

Tijdverdeling onderwerpen

Gemiddeld volg je in een leerproject van een deeltijd opleiding over een beroepsonderdeel:

 • 6 dagdelen werkcolleges gericht op kennis over het beroepsonderdeel,
 • 6 dagdelen werkcolleges gericht op vaardigheden die gebruikt bij uitoefening van het beroepsonderdeel,
 • 6 dagdelen workshops gericht op beroepskenmerken (zoals samenwerken, communicatie, probleemanalyse, oordeelsvorming, organiseren eigen werk etc.) die je nodig hebt om het beroepsonderdeel goed uit te voeren en
 • 2 tot 4 dagdelen over persoonlijke kenmerken die van invloed zijn op de uitvoering van het beroepsonderdeel.

Afhankelijk van het beroepsonderdeel en behoefte kan de verdeling variëren. Leerprojecten in voltijd opleidingen hebben het dubbele aantal dagdelen.

Belang van de praktijkopdracht

Ieder dagdeel heeft, naast het werkcollege of workshop, specifiek omschreven literatuur (zelfstudie) en omschreven uit te voeren taken (thuis, in werkcolleges, webinars of workshops). Deze tijdsbesteding betreft ongeveer de helft van je tijdsbesteding aan de studie. De andere helft besteed je aan het maken van de praktijk- en reflectieopdracht. In het maken van de opdrachten en persoonlijke ontwikkeling word je begeleid.

Andere kenmerken van het toegepaste onderwijsmodel

In de toepassing van het onderwijsmodel ‘praktijkgestuurd HBO’ zijn een aantal ervaringsaspecten van belang om expliciet te noemen.

Op basis van ervaring met toepassing van kennis is er per leerproject, naast de beoordeling van opdrachten, veelal ook een kennistoets om te borgen dat literatuur ook daadwerkelijk wordt bestudeerd.

In de korte en post HBO opleidingen van Capabel is de studiedruk lager door niet wekelijks maar om de twee of drie weken een werkcollege of workshop te verzorgen. Hierdoor kan een leerproject of opleiding twee trimesters beslaan.

Het Capabel Hogeschool onderwijsmodel

Het door Capabel Hogeschool gebruikte onderwijsmodel sluit aan bij de wijze waarop mensen leren door te werken. Door verdeelde aandacht voor samenhangende kennis, vaardigheden en beroepskenmerken begint de ontwikkeling die normaal alleen tijdens stage, of pas na de studie, aanvangt hierdoor al vanaf het begin van de opleiding.

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.