Over Capabel Hogeschool

Effectief onderwijs

Alle opleidingen van Capabel zijn zo ontworpen dat praktijk en theorie direct worden gecombineerd. Dit gebeurt in thematische leerprojecten. Je leert zo in samenhang kennis, vaardigheden en persoonlijke competenties. Kijk voor meer informatie hierover bijĀ praktijkgestuurd HBO.

HBO niveau

Alle opleidingen van Capabel Hogeschool zijn op HBO Bachelor- of HBO Masterniveau.

Keuze in HBO opleidingen

Je kunt bij Capabel Hogeschool kiezen de volgende soorten opleidingen:

  • Volledige HBO Bachelor in deeltijd of voltijd (> 2 jaar of via verkort traject)
  • Volledige HBO Master in deeltijd (1- 2 jaar)
  • Alleen de propedeuse van een bacheloropleiding (1 jaar)
  • Post HBO opleiding met instroom-eis HBO diploma met erkenning door beroepsvereniging (4 tot 12 maanden)
  • Kort HBO Programma of leergang met erkenning door beroepsvereniging (4 - 16 maanden)
  • HBO training op Master- of Bachelorniveau (4 maanden)

De studiebelasting verschilt per opleiding.

Studiebelasting kennisdeel

Het onderwijs van Capabel Hogeschool is opgedeeld in trimesters. Elk trimester beslaat 14 weken waarin gedurende 10 of 11 weken een wekelijks een (werk-)college wordt verzorgd. Toetsing en herkansing gebeurt ieder trimester in de veertiende week. Voor het succesvol afronden van een Bachelor of Master, dien je rekening te houden met ongeveer 2 dagen per week studiebelasting. Voor het succesvol uitvoeren van de praktijkopdracht binnen een of twee trimesters kun je uitgaan van een studiebelasting van ongeveer 1 tot 2 dagen per week.

De korte en post HBO programma's zijn minder intensief met 1 tot 3 (werk-)colleges per maand en met voor de meeste opleidingen een studiebelasting van minder dan 1 dag per week. Kijk hiervoor bij de betreffende opleiding.

Keuze in vakgebieden

Capabel Hogeschool is specialist in HBO onderwijs in zorg, welzijn, sociale zekerheid, rechten, bedrijfskunde en ICT. Alle opleidingen vallen onder ten minste een van de volgende vakgebieden:

Door de samenhang in onderwerpen kunnen opleidingen onder meer dan een vakgebied vallen.

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.