Kort & 
een globale jaarplanning 

Jaarplanning

Hieronder vind je globaal wat de planning van het aankomende jaar bij Capabel Onderwijs is. Hierin staat aangegeven wanneer er lessen, lesvrije periodes en vakanties zijn. Extra informatie die belangrijk is voor het goed doorlopen van je opleiding:

  • De lessen worden gegeven in alle weken van het jaar, behalve in de onderstaande lesvrije periodes.
    Deze lesvrije periodes kunnen afwijken wanneer er in je rooster iets anders staat aangegeven of wanneer er activiteiten gepland zijn.
  • In het lesrooster zijn alle lessen, voortgangstoetsen en examens opgenomen behalve de praktijkexamens voor het MBO in de BPV, die plan je zelf in overleg met je praktijkbegeleider. Voortgangstoetsen, herkansingen en praktijkexamens op school worden voor het MBO overwegend op woensdagen afgenomen. Voor het HBO kan dit ook een andere dag in de week zijn.
  • De lesvrije periodes zijn studieweken en géén vakantieweken! Ze zijn bedoeld voor het wegwerken van studieachterstanden, voor zelfstudie, voor het afleggen van (her)examens, proeven, etc. In voorkomende gevallen worden de lesvrije periodes gebruikt om inhaallessen te geven als gevolg van onvoorziene lesuitval. Ook kunnen hier per opleidingsrichting vastgestelde additionele programma’s worden ingepland.
  • Let op: de stages lopen in principe gewoon door in de lesvrije periodes.
  • Uitsluitend de lesvrije periode die is aangemerkt als zomervakantie is gereserveerd als vakantie, mits in overleg met het stagebedrijf (indien van toepassing).
  • Voor het MBO: De lesdag van de verdiepingsmodules van je opleiding (lesweek 21 t/m 40) kan op een andere dag plaatsvinden dan de lesdag van de basismodules (lesweek 1 t/m 20). Dit hangt samen met de groepssamenstelling en beschikbaarheid van lokalen. Je wordt hierover tijdig geïnformeerd.
  • Er kunnen zich in de loop van het jaar situaties voordoen die een roosterwijziging noodzakelijk maken. Roosterwijzigingen worden aan je doorgegeven door de docent, de studentenadministratie of de afdeling Planning. Meestal vind je de aanpassing in mijn Capabel.

HBO 2021-2022

Week 8

Lesvrije week 22 februari - 26 februari 2021

Week 18

Meivakantie 3 mei - 7 mei 2021

Week 30 t/m 33

Zomervakantie 26 juli - 20 augustus 2021

Week 42

Herfstvakantie 18 oktober - 22 oktober 2021

Week 52-01

Kerstvakantie 27 december 2021 - 7 januari 2022

Week 9

Voorjaarsvakantie 28 februari - 4 maart 2022

Week 18

Meivakantie 2 mei - 8 mei 2022

Week 29 t/m 33

Zomervakantie 18 juli - 21 augustus 2022

Week 43

Herfstvakantie 24 oktober - 30 oktober 2022

Week 52 t/m 2


Kerstvakantie 26 december - 8 januari 2023

 

MBO 2021-2022

Week 1

Lesvrije week 4 januari - 8 januari 2021

Week 8

Lesvrije week 22 februari - 26 februari 2021

Week 18

Lesvrije week 3 mei - 7 mei 2021

Week 31 t/m 34

Zomervakantie 2 augustus - 27 augustus 2021

Week 35

Lesvrije week 30 augustus - 3 september 2021

Week 36

Startweek nieuwe studenten 6 september - 10 september 2021

Week 42

Lesvrije week 18 oktober - 22 oktober 2021

Week 52-01

Kerstvakantie 27 december 2021 - 7 januari 2022

Week 9

Lesvrije week 28 februari - 4 maart 2022

Week 18

Lesvrije week 2 mei - 6 mei 2022

Week 19

Week 25

Week 30 

Examens Keuzedelen

Herkansingen Theorie MBO & Voortgangstoetsen 

Jaarafsluiting & Toetsdag MBO 

Week 31 t/m 34

Zomervakantie 1 augustus - 26 augustus 2022

Week 35

Lesvrije week 29 augustus - 2 september 2022

Week 35

Week 37

Startweek nieuwe studenten 5 september - 9 september 2022

Herkansingen Theorie MBO en Voortgangstoetsen 

Week 42

Week 43

Lesvrije week 24 oktober - 28 oktober 2022 

Herkansingen Theorie MBO en Voortgangstoetsen 

Week 47

Examens Keuzedelen

Week 47

Startweek nieuwe studenten 21 november - 25 november 2022

Week 48

Toetsdag MBO 1 december 2021

Week 52 t/m 1

Week 3

Kerstvakantie 27 december 2021 - 3 januari 2022

Herkansingen Theorie MBO en Voortgangstoetsen 

Week 7 

Week 8

Examens Keuzedelen

Toetsdag MBO 23 februari 

Week 9

Week 14

Lesvrij - voorjaar

Herkansingen Theorie MBO en Voortgangstoetsen 

Week 16 

Pasen

Week 17

Koningsdag

Week 18

Lesvrij - 2 mei - 6 mei 

Week 19

Examens Keuzedelen

Week 20

Toetsdag MBO 18 mei 

Week 23

Pinksteren

Week 25

Herkansingen Theorie MBO en Voortgangstoetsen 

Week 29

Examens Keuzedelen

Week 30

Jaarafsluiting en Toetsdag MBO 27 juli 

Week 31 t/m 35

Zomervakantie 1 augustus - 1 september

Week 36

Introductie week

Week 42

Herkansingen Theorie MBO en Voortgangstoetsen 

Week 43

Lesvrije week 24 oktober - 28 oktober 

Week 48

Toetsdag MBO 30 november 

Meest gekozen opleidingen

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.