Jaarplanning Capabel Onderwijs

Jaarplanning

Hieronder vind je globaal wat de planning van het aankomende jaar bij Capabel Onderwijs is. Hierin staat aangegeven wanneer er lessen, lesvrije periodes en vakanties zijn. Extra informatie die belangrijk is voor het goed doorlopen van je opleiding:

  • De lessen worden gegeven in alle weken van het jaar, behalve in de onderstaande lesvrije periodes.
    Deze lesvrije periodes kunnen afwijken wanneer er in je rooster iets anders staat aangegeven of wanneer er activiteiten gepland zijn.
  • In het lesrooster zijn alle lessen, voortgangstoetsen en examens opgenomen behalve de praktijkexamens voor het MBO in de BPV, die plan je zelf in overleg met je praktijkbegeleider. Voortgangstoetsen, herkansingen en praktijkexamens op school worden voor het MBO overwegend op woensdagen afgenomen. Voor het HBO kan dit ook een andere dag in de week zijn.
  • De lesvrije periodes zijn studieweken en géén vakantieweken! Ze zijn bedoeld voor het wegwerken van studieachterstanden, voor zelfstudie, voor het afleggen van (her)examens, proeven, etc. In voorkomende gevallen worden de lesvrije periodes gebruikt om inhaallessen te geven als gevolg van onvoorziene lesuitval. Ook kunnen hier per opleidingsrichting vastgestelde additionele programma’s worden ingepland.
  • Let op: de stages lopen in principe gewoon door in de lesvrije periodes.
  • Uitsluitend de lesvrije periode die is aangemerkt als zomervakantie is gereserveerd als vakantie, mits in overleg met het stagebedrijf (indien van toepassing).
  • Voor het MBO: De lesdag van de verdiepingsmodules van je opleiding (lesweek 21 t/m 40) kan op een andere dag plaatsvinden dan de lesdag van de basismodules (lesweek 1 t/m 20). Dit hangt samen met de groepssamenstelling en beschikbaarheid van lokalen. Je wordt hierover tijdig geïnformeerd.
  • Er kunnen zich in de loop van het jaar situaties voordoen die een roosterwijziging noodzakelijk maken. Roosterwijzigingen worden aan je doorgegeven door de docent, de studentenadministratie of de afdeling Planning. Meestal vind je de aanpassing in mijn Capabel.

HBO 2022-2024

Zomervakantie

 18 juli - 21 augustus 2022

Herfstvakantie

 24 oktober - 30 oktober 2022

Kerstvakantie

 26 december - 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari - 5 maart 2023

Meivakantie

29 april - 7 mei 2023

Zomervakantie

15 juli - 20 augustus 2023

Herfstvakantie

14 oktober - 22 oktober 2023

Kerstvakantie

23 december - 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie

17 februari 25 februari 2024

Meivakantie

27 april - 5 mei 2024

 

MBO 2023

De volledige jaarplanning van het laatste deel van 2023 en 2024 tot met eind augustus van Capabel Onderwijs kan je vinden via deze pdf. In dit jaaroverzicht vind je alle vakanties, leswerken, herkansingen, startmomenten en nog veel meer. 

Meest gekozen opleidingen

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.