Hoofdafbeelding van <p>Wat is laaggeletterdheid?</p>
Wat is laaggeletterdheid?

Laaggeletterdheid is een term voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij daardoor ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone. In Nederland hebben ruim 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat is 18% van alle mensen in Nederland. Omgerekend is dat ongeveer 1 op de 6 mensen!

Een nieuwe taal leren wordt over het algemeen als uitdagend ervaren. Het is belangrijk dat ook deze grote groep goed kan meedraaien en functioneren in onze samenleving.

Wanneer is er sprake van laaggeletterdheid?

 
 Moeite hebben met lezen en schrijven, hierbij hoort het hebben van een slecht leesbaar handschrift.

 
  Niet verder kunnen groeien in het werk of werkeloos zijn door moeite met lezen en/of      schrijven.

 
  Er is sprake van laaggeletterdheid als de ogen niet meebewegen tijdens het lezen van een zin.

  Moeite hebben met mobiel bankieren of navigeren naar plekken.

 

Workshop Taal op de Werkvloer

Een goede beheersing van de Nederlandse taal van medewerkers is een vereiste voor de kwaliteit en veiligheid van uw organisatie. Dit geldt zowel voor werknemers die al in dienst zijn, als nieuw te werven talent met een taalontwikkelingsbehoefte. Een medewerker die de taal goed kan toepassen, communiceert professioneler met klanten en collega’s, is zelfredzamer en werkt met meer plezier en zelfvertrouwen dan een medewerker die de taal niet goed beheerst. Medewerkers met een hoger taalniveau werken efficiënter en veiliger en voelen zich meer verbonden met uw organisatie. Daarmee kan er betere kwaliteit geleverd worden, de productiviteit wordt verhoogd en verzuim en uitval zal beperkt worden.

Kom naar onze workshop Taal op de Werkvloer op 7 september om 16:00 uur en leer van ervaringsdeskundigen hoe je kunt omgaan met laaggeletterdheid op de werkvloer en jouw collega's en/of werknemers hierin kunt ondersteunen! 
  • Waar: Online Workshop. Je ontvangt de deelname link nadat je je hebt aangemeld
  • Wanneer: 7 september 2021 
  • Tijd: 16:00 uur
  • Voor wie: iedereen die het belangrijk vind om goed en veilig te communiceren op de werkvloer. 

Start en Schakel

Hoe Marieke zich in 9 maanden heeft omgeschoold met de Flexibele Leerweg+
Marieke (39) heeft in 2018 haar carrière on hold gezet om er full time te kunnen zijn voor haar gezin. Na twee fijne jaren met meer tijd voor haar kinderen, voelde ze dat het weer tijd was om aan de slag te gaan! Ze was weer toe aan een baan, alleen dan wel in een andere sector. Hiervoor had ze 20 jaar in tandheelkunde gewerkt, maar dat had ze nu wel gezien. Haar droom was om op de peuterspeelzaal van de school van haar kinderen te werken. Maar was dit wel mogelijk voor haar?
Persbericht: Farmaceutisch Consulent maakt uitbreiding zorgtaken in apotheek mogelijk
Tamara Köhler deed jarenlang onderzoek naar de toegevoegde waarde en de rolontwikkeling van de farmaceutisch consulent in de apotheek. Op 25 augustus promoveerde zij aan de Rijksuniversiteit Groningen op de resultaten van deze onderzoeken. De conclusies uit haar onderzoek pleiten voor de wezenlijke rol van de farmaceutisch consulent in de uitgebreide zorgtaak van de Nederlandse apotheek.
Workshop gemist? Bekijk hem terug!
Tijdens de workshop Taal op de Werkvloer op 7 september hebben ervaringsdeskundigen laten zien hoe jij kunt omgaan met laaggeletterdheid op de werkvloer en collega's of werknemers hierin kunt ondersteunen!

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.