Beoordeeld met een 8.8
Binnen 15 maanden je diploma
Meerdere keren starten per jaar
Erkende opleidingen

Docent jobcoach (zzp’er)

Wij zijn voor de vakgroep Juridische Opleidingen op zoek naar een docent jobcoach (zzp’er) die naast het geven van begeleiding (al dan niet in relatie tot het onderwijs) en de beoordeling van producten van aankomende jobcoaches, actief meedenkt over de kwaliteit en ontwikkeling van de jobcoachopleiding en de andere juridische opleidingen binnen Capabel Hogeschool.

Wie zijn wij?

Capabel Hogeschool is een kleine, niet bekostigde, dynamische hogeschool met een landelijke spreiding van leslocaties die op dit moment zijn gesitueerd in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, en Zwolle.

Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring met erkend en praktijkgestuurd onderwijs in de zorg, welzijn, sociale zekerheid, recht en bedrijfskunde. Wij bieden naast Hbo Bachelor- en Masteronderwijs, maatwerkopleidingen en (ver)korte (beroeps)opleidingen/ trainingen.
De vakgroep Juridische Opleidingen – waar ook de jobcoachopleiding onder valt - groepeert deze onderwijsactiviteiten rondom de volgende opleidingen:

 • Master SZ
 • Bachelor Hbo-rechten
 • Post Hbo arbeidsdeskundige
 • Post Hbo casemanager regie op verzuim
 • Post Hbo register case- en caremanager
 • Post Hbo register casemanager onder taakdelegatie
 • Noloc- geregistreerde jobcoach
 • Specialisatieopleiding Letselschadepraktijk

Capabel Hogeschool is innoverend en hanteert een uniek opleidingsmodel waarin gewerkt wordt met thematische leerprojecten waarbij de student centraal staat. Geen reeks van vakken, maar thematische leerprojecten zijn bepalend in het onderwijs en stimuleren zo de leerprestatie bij studenten.

Wij zijn gericht op innovatie en onderwijskwaliteit, waarbij de relatie met de beroepspraktijk steeds centraal staat. Dat zie je ook terug in ons motto: “Vandaag leren & morgen doen”.

Wat breng jij mee?

 • het bezit van een NOLOC-erkend HBO jobcoach diploma;
 • tenminste HBO werk- en denkniveau;
 • aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring met de praktijk van het Jobcoachen; zowel met kandidaten vanuit de Participatiewet (gemeentekandidaten) als vanuit de Wajong (UWV Jobcoachportaal);
 • bekendheid met jobcoachmethodieken, zoals: Supported Employment, EIM en Empowerment;
 • bekendheid met loonwaardeonderzoeken en alle voor een jobcoach benodigde social skills, zoals: gespreks- en coachingstechnieken, adviesvaardigheden, netwerken, koude acquisitie van werkgevers (werkgeversbenadering) etc.;
 • affiniteit en ervaring met de begeleiding en persoonlijke en professionele ontwikkeling van (aankomende) beroepsbeoefenaren;
 • flexibiliteit in werkuren, werklocaties en anderszins;
 • de bereidheid om op weekdagen les of begeleiding te geven tussen 10.00 en 21.00 uur. Begeleiding wordt op afspraak gepland, lesblokken hebben een tijdsduur van ca 3 uur en worden in overleg ingevuld. Beoordelingen doe je op een tijdstip dat het jou schikt;
 • de bereidheid om te reizen naar de leslocaties die over het land verspreid zijn;
 • de bereidheid om mee te denken over de verdere ontwikkeling van de opleiding mede naar aanleiding van recente ontwikkelingen binnen het beroep en werkzaamheden te verrichten die daaruit voortvloeien;
 • een visie op het vakgebied en de ontwikkeling daarvan (toekomstgerichtheid);
 • een positieve instelling, een informele, initiatiefrijke en collegiale benadering van het werk, empathisch vermogen, een onderzoekende, nieuwsgierige en creatieve geest, veelzijdigheid. Je bent zowel specialist als generalist.

Wat kun je van ons verwachten?

 • een veelzijdige functie binnen een dynamische, vooruitstrevende en groeiende informele professionele organisatie;
 • deskundige en betrokken collega’s;
 • de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de kwaliteit van de beroepsuitoefening door toekomstige vakgenoten;
 • invloed op de inhoud van de jobcoachopleiding en op andere juridische opleidingen waarin de kennis en vaardigheden van een jobcoach relevant zijn;
 • zeggenschap over jouw inroostering qua omvang en tijdstip(pen) van de inzet;
 • een marktconforme uurvergoeding en reiskostenvergoeding.

Geïnteresseerd?

Heeft bovenstaande jou voldoende getriggerd om met ons kennis te maken? Solliciteer nu!

Wil je eerst meer inhoudelijke informatie? Neem dan gerust contact op met Annemieke Oostveen, opleidingscoördinator juridische opleidingen, via 06-83395980.

Wij werven onze nieuwe collega's zelf, acquisitie stellen we daarom niet op prijs.

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.

Logo ministerie OCW partner Capabel Onderwijs

Logo Nvao Beeldmerk Geaccrediteerde Opleiding

Logo NRTO Geaccrediteerde Opleiding