Capabel Logo
1 jarige opleidingen
Erkend MBO met studiefinanciering
Meerdere startmomenten per jaar
1 dag per week les

Kom jij in aanmerking voor een vrijstelling?

Als je al een diploma of certificaat hebt behaald, dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor vrijstellingen. En dat zou natuurlijk mooi zijn, omdat je dan met minder inspanningen door de opleiding heen komt. Er gelden voor de verschillende onderdelen verschillende regels. Lees verder om te zien wat voor jou van toepassing is!

Nederlands en rekenen

Voor deze generieke vakken kan vrijstelling worden verleend indien:

Voor Nederlands kan ook vrijstelling verkregen worden voor een onderdeel van het vak (lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren, schrijven) zolang dit voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

Voor rekenen geldt dat er ook een vrijstelling kan worden verleend als je een havo of vwo diploma hebt behaald vanaf 1 juni 2014, en de rekentoets gebaseerd was op de referentieniveaus.

Engels

Voor Engels gelden minder strenge regels.

Voor Engels kan vrijstelling verkregen worden indien:

Voor  Engels kunnen vrijstellingen verleend worden voor het gehele vak maar ook voor onderdelen van het vak (lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren, schrijven). Een dergelijke vrijstelling geldt niet voor eventuele specifieke beroepsgerichte eisen voor Engels die beschreven staan in het kwalificatiedossier en het generieke niveau overstijgen.

Stage uren

Er wordt geen vrijstelling verleend voor stage uren, behalve bij de opleiding Verpleegkunde indien je aan de vooropleidingseis voldoet.

Beroepsgerichte examens

Voor beroepsgerichte examens kunnen er vrijstellingen verleend worden als je beheersing van de betreffende werkprocessen aantoonbaar kan maken in de vorm van gewaarmerkte kopieën van eerder behaalde diploma’s of certificaten van een identiek beroep of beroepencategorie.

Aanvraagformulier

Heb jij de tekst hierboven zorgvuldig doorgelezen en denk jij vrijstellingen te kunnen krijgen? Dan vragen wij jou om het aanvraagformulier vrijstellingen in te vullen. Het aanvraagformulier vind je hier.