Capabel Logo
1 jarige opleidingen
Erkend MBO met studiefinanciering
Meerdere startmomenten per jaar
1 dag per week les

Kom jij in aanmerking voor een vrijstelling?

Als je al een diploma of certificaat hebt behaald, dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor vrijstellingen. Er gelden voor de verschillende onderdelen verschillende regels. Lees verder om te zien wat voor jou van toepassing is!

Nederlands en rekenen

Voor deze generieke vakken kan vrijstelling worden verleend indien:

Voor Nederlands kan ook vrijstelling verkregen worden voor een onderdeel van het vak (lezen en luisteren, spreken, gesprekken voeren, schrijven) zolang dit voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

Voor rekenen geldt dat er ook een vrijstelling kan worden verleend als je een havo of vwo diploma hebt behaald vanaf 1 juni 2014, en de rekentoets gebaseerd was op de referentieniveaus.


Engels

Voor Engels kan vrijstelling verkregen worden indien:

Voor  Engels kunnen vrijstellingen verleend worden voor het gehele vak maar ook voor onderdelen van het vak (lezen en luisteren, spreken, gesprekken voeren, schrijven). Een dergelijke vrijstelling geldt niet voor eventuele specifieke beroepsgerichte eisen voor Engels die beschreven staan in het kwalificatiedossier en het generieke niveau overstijgen.


Burgerschap

Voor de inspanningseis burgerschap kan vrijstelling verkregen worden indien:

Denk eraan dat bij vrijstelling burgerschap wel dient te voldoen aan de inspanningsverplichting Loopbaan bij de te volgen mbo-opleiding.

Stage uren

Er wordt geen vrijstelling verleend voor stage uren, behalve bij de opleiding Verpleegkunde indien je aan de vooropleidingseis voldoet.


Beroepsgerichte examens

Er worden geen vrijstellingen verleend voor beroepsgerichte examens. Je dient parate kennis, kunde en vaardigheden aan te tonen door examens af te leggen.


Aanvraagformulier

Heb jij de tekst hierboven zorgvuldig doorgelezen en denk jij vrijstellingen te kunnen krijgen? Dan vragen wij jou om het aanvraagformulier vrijstellingen in te vullen. Het aanvraagformulier vind je hier.