Capabel Logo
1 jarige opleidingen
Erkend MBO met studiefinanciering
Meerdere startmomenten per jaar
1 dag per week les

KOM JIJ IN AANMERKING VOOR EEN VRIJSTELLING?

Als je al een diploma of certificaat hebt behaald, dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor vrijstellingen. Er gelden voor de verschillende onderdelen verschillende regels. In de toelichting lees je wat precies voor jou van toepassing is! We geven hier een korte samenvatting:

Nederlands en rekenen

Voor deze generieke vakken kan o.a. vrijstelling worden verleend indien:

Voor Nederlands kan ook vrijstelling verkregen worden voor een onderdeel van het vak (lezen en luisteren, spreken, gesprekken voeren, schrijven)als je voor dit onderdeel minimaal een 6,0 behaald hebt.
Voor rekenen geldt dat er ook een vrijstelling kan worden verleend als je een havo of vwo diploma hebt behaald, en de rekentoets gebaseerd was op de referentieniveaus.

Engels

Voor Engels kan vrijstelling verkregen worden indien:

Voor Engels kunnen vrijstellingen verleend worden voor het gehele vak maar ook voor onderdelen van het vak (lezen en luisteren, spreken, gesprekken voeren, schrijven). Een dergelijke vrijstelling geldt niet voor eventuele specifieke beroepsgerichte eisen voor Engels die beschreven staan in het kwalificatiedossier.

Burgerschap

Voor de inspanningseis Burgerschap kan vrijstelling verkregen worden indien:

Denk eraan dat je bij vrijstelling Burgerschap wel dient te voldoen aan de inspanningsverplichting Loopbaan bij de te volgen mbo-opleiding.

Beroepsgerichte examens

Er worden geen vrijstellingen verleend voor beroepsgerichte examens. Je dient parate kennis, kunde en vaardigheden aan te tonen door examens af te leggen.

Stage uren

Er wordt geen vrijstelling verleend voor stage uren, behalve bij de opleiding Verpleegkunde indien je aan de vooropleidingseis voldoet.

Keuzedelen

Indien je in een voorafgaande mbo-opleiding een keuzedeel behaald hebt met een positief examenresultaat en dit keuzedeel is ook gekoppeld aan de vervolgopleiding, dan kun je voor dit keuzedeel vrijstelling aanvragen. Zie de toelichting voor de details.

Aanvraagformulier

Denk jij op basis van bovenstaande in aanmerking te kunnen komen voor vrijstellingen? Dan vragen wij jou om éérst de toelichting zorgvuldig door te lezen, daarna de vereiste bewijsstukken te verzamelen, en vervolgens het digitale aanvraagformulier vrijstellingen in te vullen. 
Stel dit niet te lang uit! Een vrijstellingsverzoek kun je uitsluitend tot 30 werkdagen na startdatum van de opleiding indienen.

Het aanvraagformulier vind je hier. Lees voor het invullen wel eerst de toelichting die je hier kan vinden.

Het aanvraagformulier kan verstuurd worden naar:

Examencommissie Capabel Onderwijs Groep
Postbus 24066
3502 MB Utrecht