Capabel Logo
1 jarige opleidingen
Erkend MBO met studiefinanciering
Meerdere startmomenten per jaar
1 dag per week les

voorwaarden

Recentelijk zijn berichten in het nieuws verschenen over annuleringsvoorwaarden van particuliere opleiders.

De voorwaarden van Capabel in het kader van vroegtijdig stoppen of annuleren van de studie zijn ruimschoots gunstiger voor de consument dan de voorwaarden van de branche. Deze voorwaarden zijn afgestemd met de Consumentenbond. In verreweg de meeste gevallen doorstaan onze voorwaarden, die wij al jarenlang hanteren, de toets bij de rechter.

Toch hebben wij recent gezien dat de rechter factoren rondom de redelijkheid van annuleringsvoorwaarden soms anders is gaan wegen dan voorheen. Dit is nieuw voor ons en voor studenten en zou kunnen betekenen dat in bepaalde situaties onze annuleringsvoorwaarden niet meer een op een worden bekrachtigd.

Daarom heeft Capabel besloten per 14 augustus 2019 haar annuleringsvoorwaarden aan te passen. Dit besluit was al genomen voorafgaand aan de berichten in de media. Je treft deze voorwaarden hier aan.

De aanpassingen zijn in het voordeel van studenten. Er is hierdoor bij annulering minder financieel risico. Bij Capabel annuleren overigens weinig studenten en we gaan in die situaties ook graag in gesprek over de mogelijkheden.

Mocht je in het verleden te maken hebben gehad met annuleringskosten en meen je dat deze onredelijk waren dan kun je ons een gemotiveerd verzoek toezenden om dit te beoordelen. Wij kijken in dat geval naar welk schooljaar het betreft, naar de bijzondere omstandigheden leidend tot annulering en geleverd materiaal. Je kunt je verzoek richten aan annuleringen@capabel.nl.