Capabel Logo
1 jarige opleidingen
Erkend MBO met studiefinanciering
Meerdere startmomenten per jaar
1 dag per week les

Corona update: Je kunt jouw opleiding klassikaal starten! Lees hier meer over de actuele situatie.

meer informatie

Instroomeisen

De MBO-opleidingen van Capabel Onderwijs Groep kun je volgen als je 18 jaar of ouder bent. Voor de opleiding MBO-Verpleegkundige geldt een minimumleeftijd van 20 jaar. In onze verkorte opleidingen zijn het bijwonen van alle lesdagen en actief deelnemen aan alle opleidingsactiviteiten voorwaarden voor succes.

Het volgen van een korte opleiding is niet voor iedereen weggelegd, het getuigt van daadkracht en doorzettingsvermogen. Om aan de opleiding te kunnen beginnen, moet je voldoen aan de instroomeisen. 

Per opleiding vind je bij het kostenoverzicht de instroomeisen. Kijk bij onze opleidingen of jij voldoet aan de instroomeisen.

Vrijstellen wettelijke vooropleidingseisen

Het bevoegd gezag van Capabel kan jou in bijzondere gevallen vrijstellen van de wettelijke vooropleidingseisen. Om alsnog toegelaten te kunnen worden, neem je dan deel aan een geschiktheidsonderzoek. De uitkomst van dit onderzoek bepaalt of je geschikt bent voor de opleiding. Aan dit onderzoek kunnen kosten verbonden zijn. Het bevoegd gezag van Capabel besluit op basis van de uitkomsten van het onderzoek of je vrijstelling krijgt voor de wettelijk instroomeisen. Deze mogelijkheid tot vrijstellen van de wettelijke vooropleidingseisen geldt voor alle opleidingen, met uitzondering van de MBO-opleiding Verpleegkundige en de specialistenopleidingen, zoals Dierenartsassistent en Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen.

Het geschiktheidsonderzoek kan leiden tot: