Capabel Logo
1 jarige opleidingen
Erkend MBO met studiefinanciering
Meerdere startmomenten per jaar
1 dag per week les

Corona update: Je kunt jouw opleiding klassikaal starten! Lees hier meer over de actuele situatie.

meer informatie

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit!

Capabel Onderwijs Groep heeft het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Capabel Onderwijs Groep voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk

De gedragscode van de NRTO is hier terug te vinden.

Onderwijsinspectie: erkende MBO opleidingen.

Bij Capabel Onderwijs Groep volg je een door het Ministerie van OCW erkende MBO-opleiding. Onze opleidingen zijn opgenomen in het CREBO, in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Deze erkenning krijgen wij omdat wij ons onderwijs volgens de wetgeving en richtlijnen van het Ministerie van OCW hebben ingericht. De Onderwijsinspectie bewaakt de naleving hiervan. Op de website van de Onderwijsinspectie kun je het laatste onderzoek naar de Staat van instelling inzien. Daarmee voldoet Capabel Onderwijs Groep aan exact dezelfde eisen als een opleiding die je op een ROC kan volgen, alleen ben je sneller klaar!

 

Wij scoren een 8,1 op Klanten Vertellen!

Onze (oud)studenten waarderen ons op de website Klanten Vertellen met een 8,1! Studenten zijn vooral positief over de mate waarin ze zichzelf ontwikkeld hebben tijdens hun verkorte opleiding. Ook vinden ze dat ze na deze opleiding helemaal klaar zijn voor de praktijk. En maar liefst 100% van onze studenten beveelt ons aan als MBO-opleider. Natuurlijk zijn wij daar als organisatie trots op!

Bewaking kwaliteit

In het kader van bevorderen van de kwaliteit van onderwijs en organisatie van de instelling, staat Capabel Onderwijs Groep open voor feedback. Voor (oud)studenten van Capabel Onderwijs Groep en overige direct betrokkenen is de docent of de vestigingsmanager of een andere leidinggevende de aangewezen persoon om in gesprek te gaan. Indien dit als ontoereikend wordt beschouwd, kan worden  overgegaan tot het indienen van een formele klacht. Voor het indienen en afhandelen van klachten is een klachtenreglement beschikbaar. Dit reglement is op te vragen bij klachten@capabel.nl.