Inleiding coaching

Écht persoonlijke aandacht, dat vind ik het allermooiste van Capabel Hogeschool.

Media Harmi, student toegepaste psychologie

Bekijk onze opleidingen
Niveau HBO Module
Type Module deeltijd
Duur 4 dagen (in 16 weken)
STAP-budget Ja
Prijs € 1287 € 287 met STAP-budget
Vooropleidingen HAVO/VWO/MBO 4-diploma

Module Inleiding coaching

De module Inleiding Coaching geeft een introductie op het vak van coach. De nadruk ligt op de persoonlijke interactie met de cliënt. Je leert zowel de methodische kant van het coachen als de persoonlijke en professionele relatie met de coach.

Voor wie

Voor mensen met interesse in het vakgebied van coaching.

Inhoud

Coachen is een veelgebruikt begrip dat nogal eens verschillend wordt gehanteerd. Toch zijn er in alle definities en beschrijvingen wel een aantal dezelfde uitgangspunten te benoemen. Bij coachen gaat het in ieder geval om:

 • Wederzijds vertrouwen tussen coach en gecoachte;
 • Verantwoordelijkheid nemen door de gecoachte;
 • Vergroten van bewustwording en zelfinzicht van de cliënt;
 • Groei- en leerprocessen;
 • Toekomstgerichtheid;
 • Het werken aan doelen;
 • Realiseren van verbetering van functioneren en welzijn.

Coaching is een begeleidingsvorm, gericht op leren, zelfsturing en bewustwording. Uitgangspunten zijn gelijkwaardigheid tussen de coach en coachee (= gecoachte) en de eigen verantwoordelijkheid van de coachee. Doel van de coaching is dat de coachee werkt aan leerdoelen en de daaruit geformuleerde resultaten behaalt. De coachee ontwikkelt, in interactie met de coach, (zelf)bewustzijn, competenties en effectief gedrag. De intentie van de coach is het beste uit een individu, een groep of een team te halen.

Doelgroep is ieder waarbij het lerend vermogen en de behoefte aan ontwikkeling voorop staat: mensen in een arbeidssituatie, cliënten in een begeleid wonen traject, leerlingen en studenten. We noemen een aantal specifieke functies die Hbo-psychologen als coach zouden kunnen uitvoeren: gezinscoach, leercoach, competentiecoach, levensfasecoach, loopbaancoach, re-integratiecoach, ouderencoach.’

In deze module worden de volgende onderdelen behandeld:

 • Wat de principes van coachen zijn;
 • Wat een adequate houding van de coach is;
 • Welke fasen een coachingstraject kent;
 • Welke vaardigheden er nodig zijn;
 • Diverse werkvormen en interventies.

De opleiding wordt afgesloten met een praktijkopdracht.

Je krijgt ter afsluiting een praktijkopdracht.

Vorm van het onderwijs en EC

Je volgt de opleiding in de vorm van zes klassikale werkcolleges De studiebelasting is 6 EC (ca. 10 uren per week).

Studieduur en lesdagen

De module duurt 4 maanden en er zijn 6 bijeenkomsten van 10.00-14.00 uur (een bijeenkomst per twee weken).

Vooropleiding en certificaat

Voor het volgen van de module Inleiding Coaching is een MBO-4 opleiding of een HAVO opleiding voldoende. Wanneer praktijkopdracht met een voldoende wordt afgerond worden 10 EC studiepunten toegekend.

Claim jouw BOOST opleiding!

Locatie
Startdatum
Lesdag
Amsterdam
22 mei 2023
Maandag maandag (16:00 - 21:00)
22 mei 2023
Maandag
maandag (16:00 - 21:00)
Locatie
Startdatum
Lesdag
Rotterdam
30 mei 2023
Dinsdag dinsdag (16:00 - 21:00)
30 mei 2023
Dinsdag
dinsdag (16:00 - 21:00)
Locatie
Startdatum
Lesdag
Utrecht
23 mei 2023
Dinsdag dinsdag (16:00 - 21:00)
23 mei 2023
Dinsdag
dinsdag (16:00 - 21:00)

Al onze MBO- en HBO bachelor-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Capabel Onderwijs en Capabel Hogeschool hebben het NRTO-keurmerk.