Capabel Logo
1 jarige opleidingen
Erkend MBO met studiefinanciering
Meerdere startmomenten per jaar
1 dag per week les

Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

Niveau
MBO 4
Duur
52 lesweken
Lesweek
1 dag klassikaal, 2 dagen online
2 dagen stage
Erkenning
Ministerie van OCW
Studiefinanciering
Studie-financiering
Ja

Jij als sociaal-maatschappelijk dienstverlener

Als sociaal-maatschappelijk dienstverlener ondersteun je mensen die in de problemen zitten. Die problemen kunnen uiteenlopen van schulden tot aan alcoholverslaving en van voortijdig schoolverlaters en spijbelaars tot aan woninguitzettingen. Je komt met heel veel verschillende mensen in aanraking, die allemaal hun eigen verhaal hebben. Je werk wordt daarmee uitdagend en gevarieerd. In de opleiding leer je hoe je mensen kunt helpen hun zelfredzaamheid te vergroten en hoe ze hun problemen kunnen oplossen.  Binnen je werk behandel je vragen op het gebied van sociale zekerheid, belastingen, financiën, arbeid, huisvesting, vreemdelingenrecht, personen- en familierecht, onderwijs, consumentenzaken en bestaande regelingen en voorzieningen.

Als sociaal-maatschappelijk dienstverlener kun je terecht in de gezondheidszorg, maar ook bij justitie, de schuldhulpverlening, welzijnswerk, het onderwijs, een gemeente of bijvoorbeeld de woningbouw. politie. En dit zijn nog maar een paar werkterreinen.

Korte MBO opleiding

Uniek aan de erkende opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener van Capabel is de korte studieduur! Je kunt in 15 maanden (52 lesweken) je diploma halen en hierna direct als Sociaal-maatschappelijk dienstverlener aan de slag. Met 4 startmomenten per jaar én 8 locaties verspreid door het land kun jij starten waar en wanneer het jou uitkomt.

Wij zijn ons ervan bewust dat je opleiding een investering in je toekomst is. Daarom zijn onze MBO opleidingen erkend door het Ministerie van OCW. Dit maakt je diploma waardevast en herkenbaar op de arbeidsmarkt.

Er is 1 vaste lesdag per week op school en je leert 1 vaste lesdag per week online vanuit huis. De overige tijd besteed je aan zelfstudie en stage. De BOL opleidingen van Capabel voldoen aan de eisen die de wet studiefinanciering hier aan stelt. 

Geïnteresseerd in de BBL variant van de opleiding? Klik dan hier voor meer informatie.

Klaar in 1 jaar!
Meerdere startmomenten
Al ruim 30 jaar ervaring
De specialist in Zorg & Welzijn
Transparante prijzen
Erkende MBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie, startdatum
Lesdag
19 november 2018
Laatste plaatsen!
19 november 2018
11 februari 2019
11 februari 2019
06 mei 2019
06 mei 2019
02 september 2019
02 september 2019
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie, startdatum
Lesdag
19 november 2018
Laatste plaatsen!
11 februari 2019
06 mei 2019
02 september 2019
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie, startdatum
Lesdag
19 november 2018
Laatste plaatsen!
11 februari 2019
06 mei 2019
02 september 2019
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie, startdatum
Lesdag
19 november 2018
Laatste plaatsen!
11 februari 2019
06 mei 2019
02 september 2019
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie, startdatum
Lesdag
19 november 2018
11 februari 2019
06 mei 2019
02 september 2019
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie, startdatum
Lesdag
19 november 2018
11 februari 2019
06 mei 2019
02 september 2019
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie, startdatum
Lesdag
19 november 2018
Laatste plaatsen!
19 november 2018
11 februari 2019
11 februari 2019
06 mei 2019
06 mei 2019
02 september 2019
02 september 2019
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie, startdatum
Lesdag
19 november 2018
Laatste plaatsen!
19 november 2018
11 februari 2019
11 februari 2019
06 mei 2019
06 mei 2019
02 september 2019
02 september 2019

Je korte MBO opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en de keuzedelen. Deze onderdelen zijn opgedeeld in vijf overzichtelijke blokken van elk tien weken. Het basisdeel en het profieldeel bevatten alle kennis en vaardigheden voor de beroepsgroep in het algemeen en het beroep van sociaal-maatschappelijk dienstverlener in het bijzonder. Met de keuzedelen kan je je specialiseren en onderscheiden.

Flexibel studeren

Je gaat 1 dag per week naar school. De lessen worden gegeven door betrokken docenten die de praktijk goed kennen, omdat ze meestal zelf ook in het werkveld werkzaam zijn. Zo zijn de lessen levendig en actueel. Op school krijg je theorielessen die volledig aansluiten bij de praktijk en praktijklessen die weer helemaal aansluiten bij de theorie. Wat je hebt geleerd kun je dus meteen toepassen.

Bij Capabel volg je een verkorte MBO opleiding, intensieve begeleiding door een docent is bij ons vanzelfsprekend. Niet alleen tijdens je wekelijkse klassikale en online les, maar ook tijdens je zelfstudie word je actief begeleid door onze docenten. De online leeromgeving is interactief, met duidelijke uitleg en voorbeelden en diverse webinars per onderwerp.

Beroepsgerichte vakken

Als sociaal-maatschappelijk dienstverlener heb je een veelzijdige functie waarin je mensen begeleidt op allerlei terreinen. In de opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener leer je over de volgende onderwerpen:

 • Doelgroepen, ontwikkelingspsychologie en communicatie
 • Rapportage en communicatie
 • Wonen, werk en vrije tijd
 • Werken in een organisatie
 • Dienstverleningsplannen
 • Juridische kaders
 • Voorlichting en advies

Generieke vakken

Naast de beroepsgerichte vakken zijn ook de generieke vakken onderdeel van je MBO diploma. Dit zijn de vakken Nederlands, Engels, Rekenen, Loopbaan en Burgerschap. De generieke vakken worden online aangeboden door middel van colleges (webinars) en er is een vakdocent online beschikbaar (e-docent) waaraan je interactief vragen kunt stellen per mail, telefonisch, chat of via het forum.

Keuzedelen

Bovenop het basis- en profieldeel kies je een pakket keuzedelen waarmee je je kunt specialiseren en onderscheiden, of waarmee je makkelijker kunt doorstromen naar het HBO onderwijs. Jouw keuzedelen geven je een voorsprong op de arbeidsmarkt. Voor de opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener bieden wij de volgende pakketten keuzedelen aan:

 • SMD-1:
  Jeugd- en opvoedhulp
 • SMD-2:
  Wijkgericht werken, Diversiteit

STAGE OF WERKEN

Een belangrijk deel van het leren in het MBO vindt plaats tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV), ook wel stage genoemd. De BPV moet je volgen in een erkend leerbedrijf. Zie de website www.stagemarkt.nl voor meer informatie over erkende leerbedrijven.

Onze opleiding heeft twee varianten: je volgt de BOL opleiding of de BBL opleiding. Het verschil tussen die twee is dat je bij de BOL variant stage loopt en in de BBL variant werkt. Heb je al werk bij een erkend leerbedrijf, dan kun je de BBL variant volgen. Je stage duurt dan 984 uur.

Als je geen werk hebt bij een erkend leerbedrijf en aanspraak wilt maken op studiefinanciering, dan volg je de BOL variant. Je zoekt zelf een stageplek bij een erkend leerbedrijf, waarbij Capabel Onderwijs Groep je waar nodig zal ondersteunen. Je stage duurt dan 576 uur.

En wat is er nou leuker dan je opgedane kennis en vaardigheden meteen kunnen toepassen in de praktijk? Zo zie je meteen wat je allemaal al kunt en doe je al meteen werkervaring op. En dingen die minder goed gaan, kun je dezelfde week nog in de klas bespreken en verbeteren. Een ervaren praktijkbegeleider van Capabel Onderwijs Groep begeleidt je hierbij.

TOETSING EN EXAMINERING

Tijdens je opleiding beoordelen we regelmatig je studievoortgang met studieloopbaangesprekken, voortgangstoetsen en met opdrachten. Zo weet je steeds waar je al goed in bent en waar je nog aan moet werken. Zo kun je je gericht voorbereiden op je examens. Het onderwijs en de examens bij Capabel Onderwijs Groep worden uitgevoerd volgens de kaders van het officiële kwalificatiedossier Sociaal-maatschappelijk dienstverlener met crebonummer 25489.

Financiering van je opleiding

Om je opleiding bij Capabel Onderwijs Groep te financieren kun je gebruik maken van verschillende middelen:

Studiefinanciering

Ben jij jonger dan 30 jaar? Dan kun je in aanmerking komen voor Studiefinanciering! Deze studiefinanciering kan oplopen tot maximaal 803 euro per maand. Het kan dus zomaar zijn dat je jouw volledige opleiding bij Capabel Onderwijs Groep met je studiefinanciering kan bekostigen. Voor een berekening van je studiefinanciering en om te controleren of je in aanmerking komt kun je terecht op de website van DUO.

Levenlanglerenkrediet

Heb je geen recht meer op studiefinanciering? Dat hoeft geen probleem te zijn. In de meeste gevallen kun je dan aanspraak maken op het levenlanglerenkrediet. Hiermee kan je tegen zeer gunstige voorwaarden geld lenen bij de overheid voor de bekostiging van je opleiding. Dit krediet dekt het lesgeld maar ook alle leermiddelen en het inschrijfgeld. Dit krediet hoef je dan pas een jaar na je opleiding terug te betalen.

Belastingaftrek

Betaal jij de opleiding zelf? Dan kan je de kosten die je maakt voor je opleiding aftrekken van je inkomstenbelasting. Als je zelf geen inkomen hebt, maar wel een fiscale partner, dan kan je partner gebruik maken van de belastingaftrek. Deze belastingaftrek kan oplopen tot 50% van je opleidingskosten. Als je studiefinanciering ontvangt kun je deze kosten niet aftrekken.

Subsidieregeling Praktijkleren

Voor werkgevers kan de Subsidieregeling Praktijkleren van toepassing zijn. Voor meer informatie kun je hierover terecht bij de website van het RVO.

Prijsspecificatie

De kosten van de opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener van Capabel Onderwijs Groep zijn als volgt:

Lesgeld in termijnen
15 termijnen van 411  + 3 gratis termijnen studieverlenging
Lesgeld ineens
6165  5425  12% korting
Examens *

Inclusief + gratis herkansing

Leermiddelen en (online) boekenpakket **
455
Inschrijfgeld
75
Studiefinanciering mogelijk?
Ja
Vereiste vooropleiding
3 jaar HAVO/VWO of diploma VMBO k-g-t of MBO-3

* Het studiegeld van Capabel Onderwijs Groep is inclusief alle examens en eenmalige herkansingen van deze examens.

** Om zo transparant mogelijk te zijn, werken we met één totaalprijs voor alle boeken en leermiddelen. Voor meer informatie kijk hier

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. De algemene voorwaarden van Capabel Onderwijs Groep zijn van toepassing.

download brochure
schrijf je direct in