Capabel Logo
1 jarige opleidingen
Erkend MBO met studiefinanciering
Meerdere startmomenten per jaar
1 dag per week les

Corona update: Je kunt jouw opleiding klassikaal starten! Lees hier meer over de actuele situatie.

meer informatie

Opleiding HBO Bachelor Toegepaste Psychologie voltijd

Niveau
HBO
Duur
48 maanden
Studie- en stagedagen
2 à 3 dagen zelfstudie, opdrachten en stage
Erkenning
NVAO
Studiefinanciering
Studie-financiering
Ja

De HBO Toegepast psycholoog

Als toegepast psycholoog ben je bezig met de mens in zijn voortdurend veranderende sociale omgeving. De doelgroep is zeer divers, zowel in leeftijd -variërend van jong tot oud- als in sociale en culturele achtergrond. De leefwereld van mensen wordt steeds ingewikkelder en complexer. De steeds snellere ontwikkelingen in informatie- en communicatietechnologie en in het bijzonder de komst van sociale media spelen daarbij een belangrijke rol.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor werkenden en niet-werkenden die breed inzetbaar zijn in profit en non-profit organisaties in banen in de werkvelden gezondheid, zorg en welzijn, arbeid en organisatie, onderwijs en ontwikkeling, maatschappelijke participatie en veiligheid, consument en maatschappij.

Hoeveel tijd kost het

Afgestudeerden met een MBO4-diploma kunnen mede afhankelijk van werkervaring de opleiding versneld afronden. Hiervoor is er een EVC-route die vrijstellingen op kan leveren, bijvoorbeeld door werkervaring in maatschappelijke zorg of en pedagogisch werk. Zonder vrijstellingen is de doorlooptijd van de opleiding 4 jaar. Om de HBO Bachelor Toegepaste Psychologie voltijd succesvol af te ronden is het aan te bevelen de werkcolleges bij te wonen. Ze geven ritme en helpen bij de voortgang. De hele opleiding is opgenomen in de online leeromgeving van Capabel Hogeschool. Hierin zijn extra opdrachten en lesstof opgenomen die thuis kunnen worden bestudeerd. Persoonlijke begeleiding is mogelijk via online contact met je studiebegeleider.

Wat zit er in het lesgeld

Bij het lesgeld inbegrepen zitten studiebijeenkomsten, begeleiding, eigen online leeromgeving, langer studeren conform voorwaarden, examinering, koffie/thee en certificaat/diploma. Kosten van boeken en tweede en derde herexamens vallen niet onder het lesgeld.

Voor studenten die bij Capabel Onderwijs Groep een diploma behaalden, geldt voor inschrijvingen bij de hogeschool tot en met 2019 een korting van 15% op de lesgelden van Capabel Hogeschool.

Studiefinanciering

Je kunt tijdens het volgen van deze opleiding studiefinanciering krijgen, als je voldoet aan de wettelijke eisen daarvoor. Kijk hiervoor op de site van DUO (duo.nl). Ben je 30 jaar of ouder dan is wellicht het Leven Lang Leren krediet voor jou mogelijk. Ook hierover vind je informatie op de site van DUO (duo.nl).

Waar wordt de opleiding gegeven

De HBO Bachelor Toegepaste Psychologie voltijd wordt in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam gegeven. De startdata zijn aangegeven op de site onder -In 't kort- en zijn afhankelijk van de belangstelling. Je kunt Capabel Hogeschool hierover ook altijd bellen: 088 – 27012777.

Daarom kies je voor deze opleiding

Capabel Hogeschool richt zich op ontwikkeling en behoud van kennis en vaardigheden in zorg en sociale zekerheid.

Belangstelling?

Heb je belangstelling? Kijk dan bij Capabel Hogeschool onder Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie voltijd.

 

Klaar in 1 jaar!
Meerdere startmomenten
Al ruim 30 jaar ervaring
De specialist in Zorg & Welzijn
Transparante prijzen
Erkende MBO opleidingen

Er zijn geen vaste inschrijfdata voor deze opleiding. Na inschrijving hoor je zo snel mogelijk van ons wanneer jij kan starten met je beste jaar!

Doel en opzet

De combinatie van werkcolleges en thuisstudie maakt dat de HBO Bachelor Toegepaste Psychologie voltijd goed te volgen is. In 30 tot 48 maanden tijd volg je gemiddeld 8 bijeenkomsten per maand. Als je vragen hebt, kun je bij jouw persoonlijk begeleider terecht, via e-mail of op afspraak.

Vooropleiding

Voor het volgen van de HBO Bachelor Toegepaste Psychologie voltijd is een HAVO/VWO/MBO 4-diploma vereist. Mocht je hier niet aan voldoen, maar ben je 21 jaar of ouder dan kom je in aanmerking voor de 21+-regeling. Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven.

Studielast

De begrote gemiddelde studielast inclusief werkcolleges en thuisstudie en exclusief praktijkopdrachten en examen(s) bedraagt ca. 15 uur per week. Voor kennistoetsing zijn steeds twee lesvrije weken. Voor het inleveren van de intensieve praktijk- en reflectieopdracht is uitloop tot 6 maanden na het trimester mogelijk. De praktijk- en reflectieopdracht is facultatief. Aan het uitvoeren van die opdrachten is een deel van de EC- studiepunten verbonden.

Inhoud

In de opleiding Toegepaste psychologie word je voorbereid op het uitvoeren van taken op HBO-niveau. De drie niveaus zijn:

Jaar 1
Gedrag en gedragsontwikkeling

 • Inleiding in de psychologie
 • Klinische psychologie I
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling
 • Gesprekstechnieken
 • Methodisch werken

Gedrag en het sociale domein

 • Inleiding in de psychologie
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Schriftelijk communiceren
 • Gesprekstechnieken
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Gedrag en Arbeid

 • Inleiding in de psychologie
 • Persoonlijkheidsleer
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling
 • Gesprekstechnieken
 • Psychologisch onderzoek en gedragsobservatie

Stageopdracht 1e jaar

Jaar 2
Coachen en counselen in het sociale domein

 • Coachen I
 • Counseling I
 • Klinische psychologie II
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Gedragsverandering in arbeidsorganisaties

 • Training geven I
 • Groepsdynamica
 • Arbeidspsychologie
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Het nature-nurture-debat

 • Biologische psychologie
 • Culturele antropologie
 • Methoden van onderzoek I
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Stageopdracht 2e jaar

Jaar 3
Psychologische interventies in het sociale domein

 • Klinische psychologie III
 • Psychologische gespreksvoering
 • Intervisie
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Sociaal wetenschapper

 • Sociologie
 • Sociale psychologie
 • Conflicthantering
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Coachen en counselen in het domein arbeid

 • Coachen II
 • Counselen II
 • Training geven II
 • Projectmanagement
 • Intercultureel werken
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Stageopdracht 3e jaar

Jaar 4
Domein Arbeid

 • Gerontologie en vergrijzing
 • Organisatieverandering
 • Advisering
 • Loopbaanplanning
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Afstudeeronderzoek

Aanmelden

Je kan je voor de HBO Bacheloropleiding via Capabel Onderwijs Groep zonder verplichtingen aanmelden. Er wordt dan vanuit Capabel Hogeschool contact met je opgenomen over de mogelijkheden.

Voor studenten die bij Capabel Onderwijs Groep een diploma behaalden, geldt tot en met 2019 een korting van 15% op de lesgelden van Capabel Hogeschool.

De kosten van de opleiding HBO Bachelor Toegepaste Psychologie van Capabel zijn als volgt:

Lesgeld* in termijnen € 450 per termijn
Lesgeld* ineens:  of € 4.914,- per jaar ineens
Leermiddelen:  
Boeken €450,- per jaar
Inschrijfgeld:  
Vereiste vooropleiding: Diploma MBO-4 of HAVO

 

Heb je een MBO diploma bij Capabel Onderwijs Groep gehaald? Dan krijg je 15% korting op bovenstaande prijzen als je je voor 31-12-2019 inschrijft bij Capabel Hogeschool. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Ben je jonger dan 30 jaar? Dan kun je in aanmerking komen voor studiefinanciering (Voltijd-variant). Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over deze regelingen.

Kijk ook bij Capabel Hogeschool onder Bachelor Toegepaste Psychologie voltijd.

download brochure
meld je nu aan