Capabel Logo
1 jarige opleidingen
Erkend MBO met studiefinanciering
Meerdere startmomenten per jaar
1 dag per week les

Corona update: Je kunt jouw opleiding klassikaal starten in november! Lees hier meer over de actuele situatie.

meer informatie

Opleiding HBO Bachelor SZ Arbeidsdeskundige voltijd

Niveau
HBO
Duur
48 maanden
Studie- en stagedagen
Erkenning
NVAO
Studiefinanciering
Studie-financiering
Ja

De SZ-professional arbeidsdeskundige

De SZ-professional arbeidsdeskundige kan ondersteuning bieden aan mensen bij het zoeken van betaald duurzaam werk. Het aanbieden en/of inkopen van re-integratiediensten en/of het regisseren hierin behoort tot het vakgebied. Je speelt een rol bij het beperken van de schadelast, het beoordelen en verzorgen van een aanvraag voor een uitkering op grond van een sociale zekerheidswet of contractuele verzekeringsovereenkomsten. De kerntaak van de arbeidsdeskundige is het voorkómen, beoordelen en het herstellen van discrepanties tussen belasting en belastbaarheid. Verder kun je als SZ-professional arbeidsdeskundige je klanten coachen (empoweren), goed met collega's samenwerken en hen en het management ook adviseren over kwaliteitsverbeteringen.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor werkenden en niet-werkenden gericht op beroepen bij een gemeente, (volks)kredietbank, woningcorporaties, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), arbodienst, HRM-afdeling, re-integratiebedrijf, inkomens- en zorgverzekeringsmaatschappij, UWV of (eigen) adviespraktijk.

Hoeveel tijd kost het

Om de Bachelor SZ Arbeidsdeskundige succesvol af ronden is het aan te bevelen de werkcolleges bij te wonen. Ze geven ritme en helpen bij de voortgang. De hele opleiding is opgenomen in de online leeromgeving van Capabel Hogeschool. Hierin zijn extra opdrachten en lesstof opgenomen die thuis kunnen worden bestudeerd. Persoonlijke begeleiding is mogelijk via online contact met je studiebegeleider.

Wat zit er in het lesgeld

Bij het lesgeld inbegrepen zitten studiebijeenkomsten, begeleiding, eigen online leeromgeving, langer studeren conform voorwaarden, examinering, koffie/thee en certificaat/diploma. Kosten van boeken en tweede en derde herexamens vallen niet onder het lesgeld.

Voor studenten die bij Capabel Onderwijs Groep een diploma behaalden, geldt voor inschrijvingen bij de hogeschool tot en met 2019 een korting van 15% op de lesgelden van Capabel Hogeschool.

Studiefinanciering

Je kunt tijdens het volgen van deze opleiding studiefinanciering krijgen, als je voldoet aan de wettelijke eisen daarvoor. Kijk hiervoor op de site van DUO (duo.nl). Ben je 30 jaar of ouder dan is wellicht het Leven Lang Leren krediet voor jou mogelijk. Ook hierover vind je informatie op de site van DUO (duo.nl).

Waar wordt de opleiding gegeven

De Bachelor SZ Arbeidsdeskundige wordt in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam gegeven. De startdata zijn aangegeven op de site onder -In 't kort- en zijn afhankelijk van de belangstelling. Je kunt ons hierover ook altijd bellen: 080 -2701277.

Daarom kies je voor deze opleiding

Capabel Hogeschool richt zich op ontwikkeling en behoud van kennis en vaardigheden in zorg en sociale zekerheid.

Belangstelling?

Heb je belangstelling? Kijk dan bij Capabel Hogeschool onder Bacheloropleiding Arbeidsdeskundige deeltijd.

 

Klaar in 1 jaar!
Meerdere startmomenten
Al ruim 30 jaar ervaring
De specialist in Zorg & Welzijn
Transparante prijzen
Erkende MBO opleidingen

Er zijn geen vaste inschrijfdata voor deze opleiding. Na inschrijving hoor je zo snel mogelijk van ons wanneer jij kan starten met je beste jaar!

Doel en opzet

De Bachelor SZ Arbeidsdeskundige is zo opgezet dat deze in een combinatie van werkcolleges en thuisstudie goed te halen is. Er zijn gemiddeld 3 bijeenkomsten per maand gedurende 30-48 maanden. Als je vragen hebt, dan is op werkdagen de persoonlijk begeleider op afgesproken tijden of per e-mail bereikbaar. De opleiding maakt deel uit van de OC&W erkende HBO Bachelor. Haal je het examen dan heb je recht op 240 ECTS en een Getuigschrift BSZ en diploma Arbeidsdeskundige.

Vooropleiding

Voor het volgen van de Bachelor SZ Arbeidsdeskundige is een HAVO/VWO/MBO4-diploma vereist.

Studielast

De begrote gemiddelde studielast inclusief werkcolleges en thuisstudie en exclusief praktijkopdrachten en examen(s) bedraagt ca. 12 uur per week. Voor kennistoetsing zijn steeds twee lesvrije weken. Voor het inleveren van de intensieve praktijk- en reflectieopdracht is uitloop tot 6 maanden na het trimester mogelijk. De praktijk- en reflectieopdracht is facultatief. Aan het uitvoeren van die opdrachten is een deel van de ECTS-studiepunten verbonden.

Inhoud

De hedendaagse beroepspraktijk vraagt niet zozeer om afgestudeerden die veel kennis hebben en veel technieken beheersen, als wel om vakvolwassen professionals die doelgericht en flexibel kunnen handelen in uiteenlopende beroepssituaties. De praktijk vraagt met andere woorden een geïntegreerde toepassing van kennis, vaardigheden, houdingen en eigenschappen, als ook het vermogen om over praktijksituaties te reflecteren. Projectmatig opleiden komt aan deze noodzaak tegemoet. In de opleiding HBO Bachelor SZ- Arbeidsdeskundige word je breed opgeleid, zodat je inzicht en vaardigheid in sociale zekerheid, arbeid en zorg verwerft.

In de opleiding komen onder andere de volgende onderwerpen binnen de aangegeven thema’s aan bod:

  • Werk: recht, begeleiding re-integratie en participatie
  • Zorg: indicatiestelling, zorgarrangementen
  • Inkomen: recht, duur, hoogte uitkeringen, maatman
  • Multiproblematiek: doelgroepen onderkant arbeidsmarkt
  • Fraude en Handhaving: hoogwaardige handhaving kwaliteitsmanagement
  • Samenwerken in de keten: pps (publiek - private samenwerking)
  • Praktijkonderzoek: juridisch en praktijkonderzoek
  • Internationale sociale zekerheid: Risique social versus risique professional
  • Team- en projectleider: visie op leiderschap
  • Arbeidsdeskundig: belastbaarheid/belasting

Ieder Leerproject wordt afgesloten met een kennistoets en een beoordeling van de praktijk- en reflectieopdracht en aan het eind volgt een beoordeling van de afstudeeropdracht. Over alle arbeidsdeskundige onderdelen krijg je een eindexamengesprek.

Aanmelden

Je kunt je voor de HBO Bacheloropleiding via Capabel Onderwijs Groep zonder verplichtingen aanmelden. Er wordt dan vanuit Capabel Hogeschool contact met je opgenomen over de mogelijkheden.

Voor studenten die bij Capabel Onderwijs Groep een diploma behaalden, geldt tot en met 2019 een korting van 15% op de lesgelden van Capabel Hogeschool.

 

De kosten van de opleiding HBO Bachelor SZ Arbeidsdeskundige van Capabel Onderwijs Groep zijn als volgt:

Lesgeld* in termijnen € 450 per termijn
Lesgeld* ineens:  of € 4.914,- per jaar ineens
Leermiddelen: €0,-
Boeken ca. €1.000,- per jaar
Inschrijfgeld: 0
Vereiste vooropleiding: Diploma MBO-4 of HAVO

Heb je een MBO diploma bij Capabel Onderwijs Groep gehaald? Dan krijg je 15% korting op bovenstaande prijzen als je je voor 31-12-2019 inschrijft bij Capabel Hogeschool. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Kijk ook bij Capabel Hogeschool onder Bachelor SZ Arbeidsdeskundige.

download brochure
meld je nu aan