Capabel Logo
1 jarige opleidingen
Erkend MBO met studiefinanciering
Meerdere startmomenten per jaar
1 dag per week les

Corona update: Je kunt jouw opleiding klassikaal starten! Lees hier meer over de actuele situatie.

meer informatie

Opleiding Begeleider Specifieke Doelgroepen FL+

Klanten vertellen
Niveau
3
Duur
15 maanden
Erkenning
Ministerie van OCW
Studiefinanciering
Studie-financiering
Nee
Leerweg
Derde leerweg

Jij als begeleider specifieke doelgroepen

Als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (SD) werk je met mensen die niet zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan ouderen, dak- en thuislozen, asielzoekers, verslaafden of mishandelde vrouwen. Vaak hebben deze mensen psychiatrische, psychosociale of gedragsproblemen. Je ondersteunt je cliënten in hun woonomgeving en bij zinvolle dagbesteding. Je streeft er naar je cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in hun eigen omgeving.

Als persoonlijk begeleider SD kun je aan het werk in bijvoorbeeld een ziekenhuis, bejaardenhuis of asielzoekerscentrum, waar je aan het werk kunt gaan als bijvoorbeeld activiteitenbegeleider.

Korte mbo-opleiding

Uniek aan deze erkende opleiding Begeleider Specifieke Doelgroepen van Capabel (derde leerweg) is dat je op elk moment met de opleiding kan starten en jij je eigen studietempo bepaalt. Je kan in 52 lesweken of minder je diploma halen en hierna direct als apothekersassistent aan de slag! Wij zijn ons ervan bewust dat je opleiding een investering in je toekomst is. Daarom zijn onze MBO-opleidingen erkend door het Ministerie van OCW. Dit maakt je diploma waardevast en herkenbaar op de arbeidsmarkt.

Afhankelijk van je keuze voor het wel of niet volgen van generieke vakken heb je 1 of 2 avonden per week (meestal online) les. De generieke vakken voor deze opleiding zijn Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap. Daar omheen bepaal jij zelf hoeveel tijd je besteedt aan zelfstudie. Dat is fijn wanneer je bijvoorbeeld soms even een drukke periode in je leven hebt, of juist een tijdje meer ruimte hebt om te studeren. Op een bepaald moment in de opleiding doe je voor je studie ook een aantal opdrachten tijdens een stage of op je werk. Deze opdrachten hebben te maken met de leerdoelen van je opleiding en zijn belangrijk voor het behalen van je examen. Het aantal uren dat je hieraan besteedt tijdens jouw 1-jarige opleiding is afhankelijk van hoe je je ontwikkelt in de praktijk en de beroepservaring die je al hebt.

Geïnteresseerd in de BOL- of BBL-variant van de opleiding? Klik dan hier voor meer informatie.

Klaar in 1 jaar!
Meerdere startmomenten
Al ruim 30 jaar ervaring
De specialist in verkort onderwijs
Transparante prijzen
Erkende MBO opleidingen

Er zijn geen vaste inschrijfdata voor deze opleiding. Na inschrijving hoor je zo snel mogelijk van ons wanneer jij kan starten met je beste jaar!

De flexibele leerweg + (derde leerweg) is gericht op het erkende MBO-diploma en bestaat uit basisblokken (2)*, profielblokken (2) en het keuzedeelblok. In de basisblokken leer je de basiskennis en vaardigheden en in de profielblokken ga je dit verdiepen, bij voorkeur met  jouw stage/werkervaring uit de praktijk. Met de keuzedelen verbreed, verdiep of specialiseer en onderscheid jij jezelf als begeleider specifieke doelgroepen.

FLEXIBEL STUDEREN

De opleiding bestaat uit 5 blokken van 10 weken. Je hebt ieder blok 10 beroepsgerichte lessen: 7 online en drie op locatie. Tijdens de lessen op locatie komen vooral de praktische vaardigheden aan bod en de examenvoorbereiding. Optioneel kan je ieder blok 10 online lessen voor de generieke vakken volgen. Alle lessen vinden in de avond plaats. Jij kan je opleiding flexibel inrichten: 2 basis- of profielblokken tegelijk volgen, stage lopen of werken vanaf de start van je opleiding of pas nadat je alle lesblokken gevolgd hebt, het generieke gedeelte versneld doen of zelfs een blok skippen.  Jouw ontwikkeling en examinering maken zichtbaar dat jij het diploma waard bent, de weg daarnaar toe bepaal jij zelf in afstemming met je studiecoach. De flexibele leerweg + kent geen wettelijke urennorm of studieduur. Hierdoor is je opleidingsduur flexibel en veelal korter.

Bij Capabel volg je een verkorte MBO-opleiding en we willen graag dat je slaagt voor je diploma. Dus ook al studeer je zelfstandig, je krijgt toch de begeleiding die jij nodig hebt. Dit doen we online en telefonisch met studiecoaching maar ook krijg je persoonlijke begeleiding van de docent in de klassikale lessen, de online lessen en de examentraining.

BEROEPSGERICHTE VAKKEN

Als begeleider specifieke doelgroepen werk je met mensen met uiteenlopende lichamelijke en mentale problemen. In het lesprogramma leer je hiermee om te gaan. Je leert over onder meer:

  • Overtuigings- en activeringstechnieken
  • Het opstellen van activiteitenplannen
  • Hoe in te spelen op onverwachte situaties
  • Het effectief benaderen van mensen met heel verschillende problemen
  • Psychiatrische problemen
  • Ziektebeelden

GENERIEKE VAKKEN

Bij elke erkende MBO-opleiding horen generieke vakken. Bij een MBO-opleiding niveau 3 zijn dit loopbaan en burgerschap, Nederlandse taal en rekenen. Je volgt deze vakken als zelfstudie en maakt opdrachten om je ontwikkeling te laten zien. Als het jou beter uitkomt  is het  mogelijk om taal- en rekenlessen te volgen.

KEUZEDELEN

Bovenop het basis- en profiel deel kies je een pakket keuzedelen waarmee je je kunt specialiseren en onderscheiden, of waarmee je makkelijker kunt doorstromen naar het MBO4-onderwijs. Jouw keuzedelen geven je een voorsprong op de arbeidsmarkt. Voor de opleiding Begeleider SD bieden wij de volgende pakketten keuzedelen aan:

BSD-1:
Belevingsgericht werken 
Expressief talent

BSD-2:
Belevingsgericht werken
Diversiteit

BSD-3: 
Belevingsgericht werken 
Ernstig Meervoudige Beperkingen
Wijkgericht werken

STAGE OF WERKEN

Op een bepaald moment tijdens de opleiding doe je een aantal praktijkopdrachten en examens tijdens je werk of stage. Zo leer je je kennis in de praktijk toepassen. Dit moet je uitvoeren bij een erkend leerbedrijf. Zie de website www.stagemarkt.nl voor meer informatie over erkende leerbedrijven. De Flexibele Leerweg + kent geen wettelijke urennorm of studieduur, ook niet voor de stage (beroepspraktijkvorming). Hierdoor is je opleidingsduur korter.

TOETSING EN EXAMINERING

Tijdens je opleiding beoordelen we regelmatig je studievoortgang met studieloopbaangesprekken, voortgangstoetsen en opdrachten. Zo weet je steeds waar je al goed in bent en waar je nog aan moet werken. Zo kun je je gericht voorbereiden op je examens. Het onderwijs en de examens bij Capabel Onderwijs Groep worden uitgevoerd volgens de kaders van het officiële kwalificatiedossier Begeleider Specifieke Doelgroepen met crebonummer 25476.

Financiering van je opleiding

Om je opleiding bij Capabel Onderwijs te financieren kun je gebruik maken van verschillende middelen:

Belastingaftrek

Betaal jij de opleiding zelf? Dan kan je de kosten die je maakt voor je opleiding aftrekken van je inkomstenbelasting. Als je zelf geen inkomen hebt, maar wel een fiscale partner, dan kan je partner gebruik maken van de belastingaftrek. Deze belastingaftrek kan oplopen tot 50% van je opleidingskosten.

Prijsspecificatie

De kosten van de opleiding Begeleider Specifieke Doelgroepen FL+ van Capabel Onderwijs zijn als volgt:

Lesgeld in termijnen
15 termijnen van 218  + 3 gratis termijnen studieverlenging (indien nodig)
Lesgeld ineens
3270  2877  12% korting
Examens *

Inclusief + gratis herkansing

Leermiddelen en (online) boekenpakket **
462
Inschrijfgeld
85
Studiefinanciering mogelijk?
Nee
Vereiste vooropleiding
3 jaar HAVO/VWO of diploma VMBO k-g-t of MBO-2

Optionele modules

De volgende optionele modules zijn voor deze opleiding beschikbaar:

Online lessen generieke vakken
399

* Het studiegeld van Capabel Onderwijs is inclusief alle examens en eenmalige herkansingen van deze examens.

** Om zo transparant mogelijk te zijn, werken we met één totaalprijs voor alle boeken en leermiddelen. Voor meer informatie kijk hier

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. De algemene voorwaarden van Capabel Onderwijs zijn van toepassing.

download brochure
Direct Inschrijven